Štiky českého byznysu znají vítěze

Společnost Coface zveřejnila výsledky jubilejního 15. ročníku prestižního žebříčku Štiky českého byznysu. Absolutním vítězem se stala břeclavská společnost Arens Oberpflächenfullservice.Žebříček je sestavován na základě existující databáze Coface, která v globálním měřítku soustřeďuje údaje o všech podnikatelských subjektech. Na základě objektivních ekonomických ukazatelů hodnotí Coface rostoucí české podniky v rámci celé České republiky i v jednotlivých krajích.

Žebříček Štiky českého byznysu posuzuje vybraná objektivní ekonomická kritéria. Základem pro výpočet výkonnosti jednotlivých firem je součet pěti dílčích hledisek, mezi nimiž jsou kromě ukazatelů ziskovosti také indikátory likvidity, obratu a zadluženosti. Hodnocení se může zúčastnit kterákoli domácí firma, která organizátorům poskytne své ekonomické výsledky za sledované období posledních tří let.

„Informace o stavu firem působících nejen na českém trhu jsou důležité pro všechny podnikatele. Jejich význam v současnosti dále zvyšuje i aktuální vývoj ekonomiky. Zpomalování růstu a zvyšující se počet insolvencí nabádá k důslednějšímu hodnocení kreditního rizika v dodavatelsko-odběratelských vztazích a větší ostražitosti podnikatelů,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel společnosti Coface Czech.

Štiky v rozbouřených vodách

I přes řadu překážek (politická rizika, vysoká volatilita cen komodit, limitované výrobní kapacity v rozvinutých ekonomikách atd.), si světový růst v roce 2018 dokázal udržet svoji dynamiku z roku 2017 (3,2 %). Nicméně v důsledku těchto rizikových faktorů začal ke konci roku zpomalovat, což vedlo ke zhoršení výhledu pro následující rok. Společnost Coface očekává 3,0 % růst HDP v roce 2019.

Jakkoliv se může pokles růstu jevit jako nepatrný, stačí na to, aby se zvýšilo kreditní riziko. Coface předpokládá, že se v roce 2019 zvýší počet insolvencí ve 24 ze 39 sledovaných zemí reprezentujících 65 % světového HDP, což je o 5 zemí více než v roce 2018 a o 9 zemí více než v roce 2017. V České republice společnost Coface očekává zhruba 4% nárůst počtu insolvencí, což nevybočuje z východoevropského průměru. V regionu střední a východní Evropy se největší navýšení počtu insolvencí očekává v Maďarsku, Litvě a Polsku, kde by se mělo jednat o zhruba 9 %.

Tři nejlepší v žebříčku Štiky českého byznysu

1. Arens Oberflächenfullservice s.r.o.
2. ABC EUROPEAN AIR + SEA CARGO DISTRIBUTION s.r.o.
3. Benteler Maschinenbau CZ s.r.o.


Rostoucí kreditní riziko očekává společnost Coface nepřekvapivě v hlavním motoru ekonomiky, automobilovém průmyslu. Jeho růst předpokládá v 8 zemích (z toho 7 v Evropě). „Automobilky čekají obrovské investice do výzkumu a vývoje. A lze tak očekávat další růst tlaku na snižování cen v dodavatelských řetězcích. I to bude velká výzva pro nejednu českou byznysovou štiku,“ uvedl Ján Čarný.

O projektu

Celý projekt Štiky českého byznysu unikátní tím, že za předpokladu splnění vstupních kritérií nehraje v dalším hodnocení žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mohou umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc není zároveň zatíženo žádnou individuální volbou, opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele. Význam jubilejního 15. ročníku žebříčku zdůrazňuje záštita poskytnutá největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy – Svazem průmyslu a dopravy ČR.


Upravená tisková zpráva Coface

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme