Stockholm má investiční potenciál 111 miliard EUR

Součet plánovaných investic ve Stockholmu se odhaduje na 111 miliard EUR. Jedná se o stabilní nárůst od roku 2017, kdy investice dosáhly hodnoty 95 miliard EUR. Investiční potenciál v roce 2015 činil 83 miliard eur. Region nejenže roste, ale roste rychleji než kdy jindy. „Jsme motorem hospodářského růstu severských zemí a jedním z nejrychleji rostoucích regionů v Evropě. Takže pokud jste globálním investorem, který se snaží pokrýt severské země, Stockholm je jasnou volbou,“ říká jednatel společnosti Invest Stockholm Erik Krüger.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 30.07.2019

S rychlým růstem lidí a podniků je potřeba nové infrastruktury, bydlení a pracovišť. Více než polovina celkových investic je v obytných budovách, přičemž plánované projekty zahrnují více než 400 000 bytů. Stavební projekty jsou plánovány v celém Stockholmském regionu. Zatímco největší kus je v regionálním centru, Stockholmu, velké části infrastruktury se pohybují od Stockholmu až k okraji regionu a velké rozvojové projekty jsou plánovány ve všech větších městech.

Očekávaný objem stavebních prací v nadcházejících letech do značné míry přesahuje to, co lze dosáhnout stávajícími regionálními pracovními silami. Samotný Stockholmský kraj bude potřebovat přibližně 46 000 stavebních dělníků převážně v manuálních pracovních živnostech. Velký objem investic do stavebních projektů a nedostatek pracovní síly poskytují velkým příležitostem pro mezinárodní investory a stavební firmy vstup na regionální trh, a to včetně exportérů stavebních prací z České republiky.

Kancelář CzechTrade Stockholm je připravena pomoci českým stavebním firmám se vstupem na Skandinávský trh, a to jak s dodávkami, tak s orientací v pravidlech pro zaměstnávání pracovníků.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu.
S využitím zdroje: The Local Sweden.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme