Stockholmské ženy jsou více vzdělané než muži, ale dostávají menší mzdu

Podle rozsáhlé studie provedené městskou správní radou mají ženy ve Stockholmu v průměru vyšší vzdělání než muži, ale obvykle dostávají nižší mzdy.
Střední roční příjem více než 16 000 stockholmských žen, narozených v roce 1985 a zahrnutých ve studii, byl 248.000 SEK ročně (593.271 Kč), zatímco roční příjem mužů stejné kategorie byl 341.000 SEK (815 791 Kč), a to i navzdory skutečnosti, že 41 % žen absolvovalo nejméně tři roky terciárního vzdělávání, zatímco u mužů to bylo jen 27 %.
„Je to problém sám o sobě, že muži zaostávají za ženami ve vzdělávání. Ale pokud jde o příjmy, když ženy začínají pracovat, nedostávají žádnou výhodu z vyššího vzdělání. Ženy s vyšším sekundárním vzděláním vydělávají méně než muži bez něj, což je skličující, “řekl Per Bark, vedoucí analýzy městské správní rady, jak uvedlo periodikum Dagens Nyheter, které bylo první, kdo informoval o výsledcích.
Bark řekl, že je „docela překvapen“ velikostí rozporu.
Studie proběhla v letech 2000 až 2016 a do konce tohoto období 16 200 z původních 19 300 účastníků stále žilo ve hlavním městě Švédska.
Ženy z této skupiny vydělávaly v průměru ročně o 90 000 korun méně než muži, a to i v případě, že byly zohledněny faktory jako vzdělání, socioekonomické faktory, nemoc a další faktory.
Ženy bez vyššího sekundárního vzdělání obvykle vydělaly nejnižší platy, s průměrným ročním příjmem 109 000 korun, zatímco muži bez vyššího sekundárního vzdělání vydělali 271 000 korun.
Nejednalo se pouze o více než dvojnásobek příjmů žen s rovnocenným vzděláním, ale také o více než u žen s nejméně třemi roky vysokoškolského vzdělání.
Pohlaví nebylo jediným faktorem, který byl spojen s výraznými rozdíly v příjmech. Studie se také zabývala rozdílem mezi obyvateli Stockholmu, narozenými ve Švédsku, nebo narozenými v zahraničí, rozdíly závisející na tom, v jakém sousedství lidí žili, měli postižení nebo ne, a rozdíly závislé na úrovni vzdělání. Obyvatelé Stockholmu, kteří se narodili v zámoří, měli rodiče narozené v zahraničí, nebo pocházeli ze sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí, měli méně pravděpodobně vyšší sekundární vzdělání, což bylo spojeno s vyděláváním nižší mzdy ve věku 31 let.
Zdá se však, že úroveň vzdělání je důležitějším faktorem než to, zda se někdo narodil ve Švédsku nebo v zahraničí.
Bark navrhl, že investice do vzdělávání by mohly být způsobem, jak tyto nerovnosti vyrovnat. „Pokud se nám podaří uspět se vzděláním a vstupem na trh práce, znamená to, že časem dosáhneme velkých úspěchů,“ řekl analytik.
Mzdová problematika patří k okruhu problémů, které musí řešit české společnosti, které se rozhodnou zaměstnávat lidi ve Skandinávii.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 27.05.2019

Zahraniční kancelář CzechTrade je připravena asistovat českým exportérům ve všech otázkách, které jsou se zaměstnáváním osob spojené. Kromě mzdy je to hlavně problematika zapojení silných švédských odborů.

Zpracoval kolektiv pracovníků Kancelář CzechTrade Stockholm
S využitím zdroje: webový informační server “The Local”
Foto: Christopher Hunt / imagebank.sweden.se a archiv CzechTrade

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme