Stoletou energetickou síť čeká bod zlomu, tvrdí zakladatel Faraday Grid

Skotská firma Faraday Grid, jež v České republice přebrala část aktivit Foxconnu, založila v Praze a Pardubicích inovační centrum a chce dále rozšiřovat své aktivity. Je považována za hráče, který změní pořádky v energetickém sektoru. Její zakladatel Matthew Williams vysvětluje, proč firmu s globálními ambicemi zaujalo právě Česko.Zakladatel společnosti Faraday Grid Matthew Williams, autor: Faraday GridFirma The Faraday Grid byla založena v roce 2015. Jejím cílem je transformovat elektrickou přenosovou soustavu tak, aby byla více decentralizovaná a byla schopna lépe využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Zakladatel a technický ředitel Matthew Williams pro Euro.cz vysvětlil, proč se firma z Edinburghu rozhodla vybrat Českou republiku pro budování dalšího vývojového centra a přebrat část aktivit tchajwanského Foxconnu, společností Foxconn 4Tech, Foxconn DRC a FITA Energy Solutions.

Rozvedl také fungování revoluční technologie Faraday Exchanger, jež má změnit dosavadní fungování elektrických sítí propojením inovátorů na trhu s energiemi s koncovým spotřebitelem. Současný design sítí je přes sto let starý, zdůraznil Williams, proto je neefektivní a blíží se k bodu zlomu. „Zapojením do klíčových uzlových míst ve stávající elektrické rozvodné síti optimalizuje tok energie v lokálním prostředí, čímž snižuje i potřebu řady dalších zařízení, jako jsou transformátory, kondenzátory, střídače, měniče,“ řekl.

Nový přístup má v globálním měřítku snížit využívání fosilních zdrojů a uhlíkovou stopu v energetice, ale také zlevnit elektřinu pro koncové spotřebitele. Faraday Grid chce změnit energetiku podobně jako před lety firma Uber sektor taxislužby.

V České republice jste převzali aktivity tchajwanské firmy Foxconn. Co vás vedlo k této akvizici a proč jste si vybrali právě Česko?
Hledáme příležitosti ke svému růstu s cílem dodávat čistou, stabilní a cenově dostupnou energii pro všechny. V Česku jsme našli týmy z celé řady oborů – od datové analytiky a umělé inteligence, přes internet věcí, software, až po řízení systému a rozvoj obchodu. Jejich odbornost skvěle doplňuje naše inovační týmy v Edinburghu a Washingtonu. Všichni dohromady pak budou usilovat o takový výzkum a vývoj, jenž přinese dosažení cíle, o který nám jde – a tím je udržitelný rozvoj a prosperita pro všechny.

Vaše firma bývá popisována jako Uber v energetice. Jak chcete energetický byznys změnit?
Faraday Grid podobně jako Uber nebo jiný platformový byznys využívá technologii, která dokáže přinést nový způsob, jak by mohl stávající systém pracovat, dosáhnout lepšího výsledku za nižší cenu. Chceme transformovat stávající infrastrukturu na dynamickou platformu pro energii s neomezenou kapacitou pro inovace.

Je zřejmé, že současný energetický systém již není pro takový účel vhodný. Společnost se vyvíjí neuvěřitelně rychle a zásadně měníme způsob, jakým elektřinu vyrábíme a využíváme. Energetická síť se však ve své základní architektuře již více než sto let nezměnila a probíhající změny ji přibližují k bodu zlomu. Většina pozornosti a inovací se soustřeďuje spíše do koncové fáze na oblast spotřeby, ale technologie nereagují na omezené možnosti sítě a komplexní přístup k řešení problémů.

Faraday Grid se proto snaží využít stávající infrastrukturu energetické rozvodné sítě – využívá k tomu pólů a vodičů, které již existují. Výměnou transformátorů za tzv. Faraday Exchanger vytvoří síť, která je sama schopna se vyrovnat, což přinese spolehlivou a cenově dostupnou integraci vysokých podílů obnovitelných zdrojů energie. Vytvoří systém, ve kterém lze efektivněji využívat propojené technologie, jako jsou obnovitelné generátory, ale také baterie, apod. Tím se také v konečném důsledku sníží i naše účty za elektřinu.

Faraday Grid chce od základu změnit architekturu přenosové soustavy pro elektřinu, autor: Faraday Grid

Vyvíjíte technologii Exchanger. Co je na ní revolučního?
Faraday Exchanger je naše nové zařízení pro řízení toku energie – hardware, firmware a software v jednom. Zapojením do klíčových uzlových míst ve stávající elektrické rozvodné síti optimalizuje tok energie v lokálním prostředí, čímž snižuje i potřebu řady dalších zařízení, jako jsou transformátory, kondenzátory, střídače, měniče, apod. Revoluci vidíme ve schopnostech Exchangeru – žádné jiné zařízení není schopno fungovat současně v několika směrech.

Skutečným přínosem exchangerů však je, že jsou navrženy tak, aby spolupracovaly v síti, aby vytvořily tzv. faradayovu síť a dosáhly tak optimalizace celého energetického systému. Celá síť se pak chová jako jednotná platforma, která umožňuje spotřebitelům, producentům a síťovým operátorům připojovat a přenášet energii a zvyšovat tak flexibilitu a stabilitu celé inovované infrastruktury.

Exchangery mohou být do sítě nasazeny postupně: za pomoci stávajícího rozpočtu si mohou provozovatelé systému pořídit exchangery v místě s velmi starými transformátory za podobné náklady. Díky tomu přináší Faraday Grid výhody pro zákazníky bez nutnosti další investice a pomáhá postupně transformovat celou energetickou síť.

V ČR zakládáte inovační centrum. Můžete prozradit podrobnosti? Kde bude, kolik lidí má zaměstnávat?
Naše české inovační centrum je v Praze a Pardubicích a má aktuálně přes 80 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že plánujeme dlouhodobý globální růst, hodláme rovněž pokračovat v investici do rozvoje našeho českého týmu.

Jak vidíte budoucnost energetiky v horizontu pěti až deseti let? Jaké přístupy změní současnou energetiku nejvíce?
V současné době vidíme v energetice spoustu inovací, ale jedná se spíše o doplňkové technologie, které přinášejí opakovaná vylepšení nad rámec zastaralého stávajícího systému. Tento přístup sám o sobě nestačí k tomu, aby transformoval energetickou infrastrukturu a vytvořil síť budoucnosti – je třeba systémového řešení.

Vzhledem k rychlosti inovací dnes není možné odhadnout, jaké technologie budou dominovat energetice za desetiletí. Právě proto musí být přenosová soustava robustní a flexibilní, aby podporovala jakékoli technologie, které se objeví.

Síť bude muset vytvořit společný rámec pro distribuované obnovitelné zdroje, baterie, inteligentní software, mikrosítě a věci, které dosud nebyly vynalezeny. Systém bude muset být nezávislý na způsobu, jakým vyrábíme a využíváme energii – neměl by být omezujícím faktorem našich možností pro budoucí inovace.

Společnosti Faraday Grid chce způsobit globální revoluci při přenosu elektřiny zejména z obnovitelných zdrojů energie, autor: Faraday GridEnergetika by měla směřovat k decentralizované kontrole. Návrhy elektrických sítí jsou stále složitější a jejich centrální správa bude nákladná a neefektivní. Naproti tomu internet, síť podobné složitosti, nepotřebuje hlavního kontrolora. Budoucnost bude spíše samoregulační. Namísto spoléhání se pouze na vnější zdroje musí být systém sám o sobě flexibilní a robustní.

Vzhledem k tomu, že jsou naše systémy stále více řízeny daty, měla by mít síť schopnost data monitorovat a používat, aby byl systém funkční. Shromážděné informace mají také obrovskou hodnotu pro oblasti, jako jsou predikce údržby nebo modelování spotřeby pomocí umělé inteligence, což systémy v konečném důsledku velmi zefektivní.

Naše budoucí energetická síť ponese pravděpodobně také transakční prvek, který přinese efektivnost, jež povede ke snížení nákladů, ale také otevření zcela nových způsobů, jak systém funguje. Bude muset spojit dohromady fyziku a ekonomiku energie. Pouze tak můžeme přinést systém, který nám poskytne spolehlivou, cenově dostupnou a dekarbonizovanou energii.

A konečně, chceme-li transformovat současný systém, nemůžeme jen vypnout elektřinu, abychom mohli začít znovu. Přesně na tom pracujeme ve Faraday Grid. Na nové platformě pro energetiku, která nám všem přinese energetickou budoucnost.

Podporujete zejména obnovitelné zdroje energie. Jak se díváte na využívání jaderné energie jako stabilního zdroje, který neprodukuje skleníkové plyny?
Nemyslím si, že je na nás, abychom určovali, jak mají města nebo země vyrábět elektřinu a zároveň balancovat na hraně spolehlivosti, nákladů a dopadů na životní prostředí.

Naše vize a technologie umožňuje spolehlivější a cenově dostupnější zdroje. Vzhledem ke specifickému zaměření dekarbonizace a růstu obnovitelných zdrojů jsme chtěli zajistit, že síť bude schopna zvládnout mnohem vyšší podíly těchto zdrojů, a to i při zachování spolehlivosti a bez výrazného zvýšení nákladů v důsledku proporcionálního snížení nabídky základního výkonu.

Jaké místo má ve vašich plánech elektromobilita? Vidíte nějaká rizika spojená s jejím rozšířením?
Stejně jako se zvyšuje množství obnovitelných zdrojů energie, mění se i způsob, jakým naše elektrizační soustava funguje. Například elektrická vozidla ji mění z druhého konce, na straně spotřeby. Na makro úrovni bude růst podílu elektroaut znamenat, že síť bude muset pojmout podstatně více energie, která jí projde, a na více lokálních úrovních a rychlostech se budou účtovat poplatky za elektřinu, které změní časování a špičku elektřiny odebrané ze sítě.

Jedním z klíčových úkolů, který elektrická vozidla přinesou, je kontrola napětí na místní úrovni. Když připojíte elektrický vůz, zejména ten s rychlým nabíjením, dramaticky změníte v dané chvíli spotřebu energie v distribučním systému. Pokud systém není „chytrý“ nebo alespoň schopen zvládnout velké náhlé změny, celá síť bude čelit významným problémům se spolehlivostí. Dynamická regulace napětí od Faraday Grid to pomůže překonat.

Další výzvou bude nabíjení elektrických vozidel v masovém měřítku. Vzhledem k tomu, že velké čerpací stanice na dálnicích postupně umožňují vedle těch stávajících nabíjet elektromobily, bude do rozvodné sítě proudit stále více elektřiny. Existují tepelná omezení, kolik energie může projít v určitých oblastech distribuční soustavy – masové nabíjení EV by proto vyžadovalo značná a nákladná vylepšení. Faraday Grid může zvýšit zatížení sítě, a tím pomoci překonat tento problém.

Z jakých zdrojů financujete globální expanzi?
Faraday Grid je soukromá, investory podporovaná společnost. V poslední době jsme v několika kolech financování získali okolo 40 milionů liber (1,15 miliardy korun). Začátkem roku jsme kromě toho oznámili, že Adam Neumann, spoluzakladatel a CEO společnosti WeWork, investoval do naší společnosti 25 milionů liber (720 milionů korun). Do konce tohoto roku plánujeme další navýšení kapitálu.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák, foto: Faraday Grid.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme