Strategie pro zalesňování v USA

Americký ministr zemědělství Tom Vilsack představil strategii administrativy prezidenta Bidena na obnovu lesů v USA. Jde o nástin řešení dlouhodobého problému s obnovou porostů po přírodních katastrofách – primárně požárech.

V současné době federální ministerstvo zemědělství (USDA) a jeho agentura Forest Service (Lesní služba) spíše zaostává v tempu zalesňování státních lesů v USA.

Ilustrační fotografie

Jen za poslední dva roky se jedná o čtyři miliony odlesněných akrů (1,6 mil. ha), ze kterých 80 % potřeby vysázení nového porostu způsobily požáry. Ze zbylých 20 % je polovina způsobena těžbou a zbytek jde na vrub působení škůdců, chorob a přírodních katastrof typu bouří a hurikánů.

Samo USDA hovoří o pouhých 6 % ploch, které je schopné při současném nastavení systému ročně znovu zalesnit. Tuto tíživou situaci si uvědomili zákonodárci v Kongresu a v listopadu loňského roku přijali zákon s názvem REPLANT (zalesnění), který ministerstvu ukládá vysázet v příští dekádě více než miliardu stromů.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Pro splnění tohoto cíle legislativa přináší podstatně více zdrojů a např. upravuje i aktuální předpisy, které zalesňování ztěžují (např. strop pro projektové financování z Reforestation Trust Fund). Význam tohoto legislativního předpisu byl tak zjevný, že nalezl širokou podporu jak mezi republikány, tak i demokraty.

Strategie je rozdělena do šesti prioritních oblastí, z nichž dvě jsou zaměřeny na výzkum a inovační techniky s cílem zvýšení odolnosti lesních porostů. V případě, že by české společnosti nebo instituce disponovaly relevantním know-how, americká lesní správa je připravena navázat mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Stručné shrnutí strategie lze nalézt na webu USDA.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme