Strategie rozvoje kvantových technologií ve Francii

V rámci podpory pokoronavirového oživení ekonomiky a v zájmu udržitelného rozvoje se Francie zaměří i na podporu vývoje kvantových technologií, které slibují například fenomenální zvýšení rychlosti počítačů nebo třeba přesnosti různých senzorů. To nebývale zrychlí nejrůznější výzkumné, vývojové, optimalizační, prognostické i výrobní procesy a výrazně tak zvýší konkurenceschopnost.

Novou strategii uvedl přímo francouzský prezident E. Macron dne 21.1.2021. Při rozvoji kvantových technologií a dalších pokrokových inovací by do roku 2030 mělo být vytvořeno 16 tis. příslušně kvalifikovaných pracovních míst a dosažen podíl těchto nových oborů na francouzském vývozu ve výši 1 až 2 %.

Strategie obsahuje šest technologických pilířů s následujícími plánovanými finančními výdaji v mil. euro:

  • 352 – vývoj a využití simulátorů a akcelerátorů NISQ
  • 432 – vývoj kvantového počítače stupně LSQ
  • 258 – vývoj technologie a využití kvantových senzorů
  • 156 – vývoj postkvantové kryptografie
  • 325 – vývoj systémů kvantové komunikace
  • 292 – vývoj návazných technologií

Celkově tedy přes 1,8 mld. euro, z toho 545 mil. ze soukromého sektoru a 238 mil. od Evropské komise a z jiných evropských zdrojů.

Kvantové superpočítače mají perspektivu velkého využití v řadě oborů. Ve zdravotnictví mohou například podstatně urychlit identifikaci účinných látek proti patogenům a vhodné léčby, simulovat rozvoj epidemií nebo pokročilou simulací nahradit empirické koncipování léčiv. Ve výrobě dusíkatých hnojiv by mohly identifikovat optimální katalyzátory pro výrobní proces, které by podstatně snížily jeho energetickou náročnost, náklady i emise CO2.

Velké očekávání je spojeno s jejich využitím v boji proti globálnímu oteplování simulací obrovského množství chemických reakcí na vázání CO2 z atmosféry do sloučenin při hledání cenově dostupnějších katalyzátorů těchto reakcí. Využití kvantových senzorů na satelitech umožní měření neznatelných odchylek gravitačního pole Země, které signalizují změny stavu půdy, mělkých podzemních vod nebo biomasy.

Zpracování těchto dat na kvantových počítačích pak může odhalovat znaky blížících se přírodních katastrof (zemětřesení, záplavy, sucha apod.) nebo změn ekosystémů. V dopravě zvládnou optimalizovat doporučení tras přes navigace GPS tisícům vozidel najednou pro zvýšení plynulosti dopravy a snížení emisí. Místo zdlouhavých sérií různě kombinovaných praktických chemických pokusů dokáží propočítat výsledky teoreticky možných chemických reakcí a vlastnosti výsledných látek a materiálů. V oblasti bezpečnosti a obrany bude strategicky důležité využití kvantových technologií pro zabezpečení datové komunikace, rozvoj bezsatelitní navigace a v elektronickém boji.

Při vývoji nových technologií se předpokládá široká mezinárodní spolupráce. Například ve společném podniku EuroHPC s účastí z dalších pěti členských zemí EU se do roku 2023 očekává vývoj prototypu 100-qubitového kvantového akcelerátoru a na jeho základě sestavení i prvního vysoce výkonného počítače v konsorciu HPCQS. Podrobnější popis strategie je uveden na internetové adrese.

Realizace francouzské strategie s významným zaměřením na kooperaci v Evropě může představovat zajímavou příležitost pro zapojení i českých vývojových pracovišť a moderních výrobních provozů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autor: Václav Žilka, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme