Středočeské inovační centrum představí v Bruselu svůj Akční plán cirkulární ekonomiky

Středočeské inovační centrum (SIC) je zapojeno do mezinárodního projektu COLOR CIRCLE, který je zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe a osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a lokálními municipalitami v oblasti cirkulární ekonomiky.

Dne 30. března 2023 proběhne v Bruselu závěrečná konference s názvem: „Od lineární k cirkulární ekonomice: Závěrečná diseminační akce projektu COLOR CIRCLE[MJ1]„. Konference se zúčastní nejen zástupci všech projektových partnerů, ale také další zainteresované subjekty např. z řad Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropského výboru regionů nebo Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER).

Mezinárodní projekt COLOR CIRCLE | SIC

Středočeské inovační centrum zde bude prezentovat Akční plán cirkulární ekonomiky Středočeského kraje, který je klíčovým výstupem projektu. V rámci tohoto plánu byl vytvořen nový nástroj na podporu financování cirkulární ekonomiky v regionu, součástí prezentace bude také stručné shrnutí prvních podpořených záměrů.

Díky realizaci projektu se také podařilo vypracovat Cirkulární sken Středočeského kraje, který analyzuje materiálové toky za účelem identifikace příležitostí pro rozvoj cirkulární ekonomiky v kraji. Výstupem skenu je analýza současného stavu, vizuální mapa materiálových toků a doporučení z pohledu cirkulární ekonomiky k jednotlivým prioritním oblastem.

Cirkulární akademie bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Projekt je spolufinancován v rámci programu Interreg Europe. Do jeho realizace je zapojeno celkem 6 organizací z 5 členských států Evropské unie: Univerzita HESAM a Regionální rada Burgundska-Franche-Comté ve Francii, Provinční rada Grenady ve Španělsku, Univerzita Van Hall Larenstein ze Severovýchodního Frieslandu v Nizozemsku, Regionální rozvojová agentura Centru v Rumunsku a Středočeské inovační centrum v České republice. Projekt COLOR CIRCLE má rozpočet 1 209 041 EUR,  z 85 % je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a z 15 % samotnými partnery.

Zdroj: Středočeské inovační centrum

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme