Středočeské inovační centrum uspořádalo inovační kemp

Ve Středočeském inovačním centru (SIC) proběhlo první společné pracovní setkání inovačních center z České a Slovenské republiky v rámci sítě Ynovate. Více než sto účastníků diskutovalo během dvou dnů v osmnácti tematických workshopech.

Zástupci regionálních inovačních agentur sdíleli své zkušenosti z oblasti podpory podnikání a inovací, digitalizace firem, práci s podnikatelskými komunitami nebo efektivního přenosu vědeckých výsledků do praxe.

Podobné inovační akce zamíří i do dalších krajů České republiky.

Akci oficiálně zahájila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Jsem velmi hrdá, že SIC za poslední dva roky podpořilo částkou dvacet tři milionu korun sto dvacet dva projektů v malých a středních firmách, třicet projektů na transfer mezi výzkumnými organizacemi a firmami a tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři hodin odborných konzultací zkušených expertů. Jsou to čísla, která dokládají, že práce vás všech má smysl i skutečné výsledky. Přeji vám úspěšná jednání,“ prohlásila v úvodu pracovního programu Petra Pecková.

Podobných center je osm

Ynovate je síť osmi profesionálních inovačních center zřizovaných kraji (Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský, Liberecký, Zlínský, Ústecký, Olomoucký, Plzeňský), městy a univerzitami. Nacházením synergií, přímou spoluprací s podnikateli i sdílením přístupů ke vzniku a zkvalitňování služeb na podporu podnikání pak partneři v síti Ynovate společně budují kvalitnější inovační ekosystémy ve svých regionech.

Zásadní službou, kterou inovační agentury poskytují, je propojení se zkušenými experty v rámci konzultačních služeb pro podnikatele. Sdílením kontaktů mezi inovačními agenturami pokrývá Ynovate výrazně širší spektrum know-how a klienti inovačních agentur tak mohou najít přesně takovou podporu, jakou potřebují.

„Mám nesmírnou radost, že SIC jako první v řadě otevírá koncept Ynovate Camp a těším se na pokračování v dalších regionech. Když jsem před pěti lety měl v SIC na starost podporu firem, velmi jsem stál o naše zapojení do této sítě. Věřil jsem, že vzniká něco velkého a zajímavého. Nikdy by mě nenapadlo, že dnes nás tady bude sto zástupců z deseti inovačních agentur ze dvou zemí,“ řekl Pavel Jovanovič, ředitel SIC a dodal: „Ynovate vnímám jako unikátní platformu, která pomáhá budovat a rozvíjet regionální inovační agentury. S cílem podporovat firmy a podnikatele v řešení globálních výzev a problémů. Právě v tom vidím naší hlavní roli. Přeji si, aby na dnešních workshopech vznikla spousta nápadů a zajímavých inspirací, které pomohu zlepšit služby pro klienty. A členové sítě YNOVATE dále posilovali svou roli leadera ve službách na podporu podnikání a inovací ve svých regionech.“

Účastníci rozjeli „kreativní vernisáže“

Jak dostat příběhy úspěšných inovátorů do prestižních médií? Jak budovat podnikatelské komunity? A jak tvořit vlastní pooly expertů, kteří dodávají špičkové konzultační služby do jednotlivých regionů? To jsou jen příklady klíčových potřeb, na které účastníci workshopů navrhli konkrétní řešení a představili tyto návrhy formou „kreativních vernisáží“. Nejdůležitější z nich budou členové sítě Ynovate dále rozvíjet v pracovních týmech, aby tak posunuli kvalitu služeb i pozici regionálních lídrů v podpoře podnikání a inovací.

Tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme