Středočeský kraj vyhlašuje dva programy na podporu inovačního prostředí v regionu

Až půl milionu korun na přípravu kvalitních strategických projektů mohou získat podnikatelské a veřejné subjekty, například středočeské obce nebo výzkumné organizace díky programu Asistence. Výzvu na předkládání žádostí dnes oficiálně vyhlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Absolutní novinkou v portfoliu dotačních programů Středočeského kraje jsou Kreativní vouchery pro výzkumné organizace.

Kreativní vouchery

Hlavním cílem Kreativních voucherů je systematická podpora výzkumných organizací v kraji při komercializaci výsledků výzkumu a propagaci výzkumných aktivit. „Celkem jsou v programu připraveny 4 miliony korun pro vědecké a výzkumné instituce. Kreativní vouchery jim pomohou s „prodejem“ jejich výsledků a k jejich využití v komerčním prostředí,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Ta zdůraznila, že Středočeský kraj se během posledních let vyšvihl v lídra inovací v České republice. „Máme zde skvělá výzkumná pracoviště a firmy, které chtějí jejich potenciálu využívat. Jsem ráda za to, že se tyto skupiny daří propojovat a přináší to hmatatelné výsledky,“ dodala.

Díky dotačnímu programu Kreativní vouchery mohou výzkumné organizace navázat spolupráci s poskytovatelem kreativní služby a tím podpořit propagaci vlastní činnosti nebo komercializaci výsledků výzkumu. „Konkrétně může jít o marketingovou a komunikační kampaň; propagaci na webových stránkách, nový design výrobků nebo další formy propagace,“ přiblížila dále Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Program Asistence

Záměrem Asistence je systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 strategie na krajské úrovni. Dále pak koordinace přípravy projektových záměrů v kraji včetně zajištění informovanosti krajské samosprávy o procesu přípravy a hodnocení předložených žádostí a jejich úspěšnosti.

Pro tento účel Středočeský kraj vyčlenil peněžní prostředky ve výši 7 000 000 Kč z rozpočtu projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji s tím, že žadatel může žádat o podporu minimálně 150 000 Kč, ale až do maximální výše 500 000 Kč. Žadatelem může být veřejný (veřejnoprávní) nebo podnikatelský subjekt. Dotace je však limitovaná do maximální výše způsobilých výdajů 85 % (u podnikatelských subjektů) a 95 % u veřejnoprávních. Dotaci lze čerpat pouze na peněžní prostředky k financování neinvestičních výdajů, které jsou uznatelnými náklady stanovenými v přípravné dokumentaci.

„Oba programy jsou součástí většího dlouhodobého projektu Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji. Jejich cílem je podporovat inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem a připravovat nové intervence na podporu inovačního prostředí,“ doplňuje středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Programy jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu Středočeského kraje. Vyhlášení bylo učiněno v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 111-26/2020/ZK a č. 112-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020.

Podrobnosti o programu najdete na úřední desce Krajského úřadu (Vyhlášení Programu Smart akcelerátor II – Asistence a Vyhlášení Programu Smart akcelerátor II – Kreativní voucer pro výzkumné organizace).

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme