Středoškolský nápad pro neslyšící se proměnil ve fungující startup

Projekt Slyším očima, který se zrodil v hlavách dvou středoškolaček, se mění na fungující mladý podnik. Svou zásluhu na tom má akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone.

Projektu poskytl nejen půlroční intenzivní mentoring a 100 000 korun, ale zajistil mu také spolupráci s klíčovými firmami Virtual Lab a NEWTON Technologies, které pomohou s jeho dalším technologickým a byznysovým rozvojem.

Ilustrační fotografie | Laboratoř Nadace Vodafone

Laboratoř Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje projekty se sociálním přesahem, které využívají inovativním způsobem technologie, a tím pomáhají zkvalitňovat životy určitým komunitám či skupinám.

„Naší snahou je poskytnout nejen mentoringový program a workshopy, ale také pomoci týmům navázat důležitá partnerství, ze kterých budou těžit, až v akcelerátoru skončí. Díky devítileté historii máme síť kontaktů. Stejně tak jako se my můžeme spolehnout na naše partnery, oni mohou věřit, že jim doporučujeme projekt, který má potenciál opravdu pomáhat,“ říká programový manažer Laboratoře Nadace Vodafone Jan Fencl.

Neslyšíš? Uvidíš!

Slyším očima využívá brýle pro rozšířenou realitu. Neslyšící si brýle nasadí třeba při odchodu z domu. Vestavěné mikrofony snímají okolní zvuk a do zorného pole uživatele, který vidí skutečnost, promítají do brýlí například upozornění „Pozor, zvuk sanity zleva“.

V případě, že se neslyšící setká s někým, kdo na něj začne mluvit, budou brýle řeč přepisovat a on uvidí titulky i výraz dotyčného, jako by na ně koukal v kině. Prototyp tým představí v červnu během Karlovarského filmového festivalu a na podzim na konferenci INSPO.

„Brýle by v budoucnu měly umět celou řadu funkcí, třeba převést znakový jazyk na text a naopak, převést text na mluvené slovo, skenovat a identifikovat objekty, automaticky rozpoznávat okolní zvuky nebo uživatele varovat pomocí notifikací. Už dnes projekt zvládá převod mluveného slova na text,“ popisuje Pavla Adamcová, která spolu s Janou Kaškovou projekt na Střední průmyslové škole Ostrov založila.

Laboratoř Nadace Vodafone zná vítěze svého akcelerátoru. Zajišťuje rehabilitaci ve virtuální realitě

„Dosud neexistuje technologie, která by dokázala pomáhat tolika skupinám sluchově postižených lidí. Díky Laboratoři Nadace Vodafone můžeme přivést naši vizi k životu a reálně pomáhat těm, kteří naši technologii v každodenním životě využijí,“ komentuje aktuální vývoj druhá z autorek projektu Jana Kašková.

Z maturitního ročníku do světa sociálního podnikání

Projekt Slyším očima ještě před účastí v Laboratoři vyhrál soutěž Vodafone AR Challenge, která hledala nadějné nápady na využití rozšířené reality v praxi. Účast projektu Slyším očima v akceleračním programu Laboratoře Nadace Vodafone umožnila, aby se studentský projekt přenesl z papíru do reality. Díky Laboratoři uzavřel projekt klíčová partnerství s etablovanými společnostmi Virtual Lab a NEWTON Technologies, které Slyším očima pomohou s vývojem prototypu technologie a jeho dalším rozvojem.

„Ve Virtual Lab máme dlouholetou zkušenost se zakázkovým vývojem technologií pro virtuální a rozšířenou realitu. Pro naše klienty vyvíjíme řešení na klíč a usilujeme o to, aby se výsledný produkt maximálně blížil původní představě a přinášel očekávaný efekt. Mimoto budujeme také vlastní produkty, například VR ICU ® . Spolupráce se Slyším očima má za cíl vytvořit prototyp aplikace umožňující přepis mluveného slova na titulky, které se promítnou do zorného pole brýlí. Vývoj bude realizován naším zkušeným vývojářským týmem ve spolupráci s dalším partnerem projektu,“ komentuje CEO Virtual Lab Leoš Kubíček.

„S Laboratoří Nadace Vodafone spolupracujeme dlouhodobě a pomáháme především s rozvojem projektů zaměřených na pomoc sluchově postiženým lidem. Máme řešení pro automatický převod lidského hlasu na text a následné generování titulků či dalších výstupů. Do brýlí integrujeme vlastní aplikaci Beey, která je schopná transformovat řeč v 19 různých jazycích včetně češtiny,“ doplňuje Petr Herian ze společnosti NEWTON Technologies.

Témata pro další ročník budou odhalena v létě

Slyším očima je jedním z pěti projektů aktuálního 9. ročníku. Jeho slavnostní zakončení v podobě Demo Day pro partnery a spolupracovníky proběhne již 16. června. Týmy představí, jak jim šest měsíců akceleračního programu pomohlo.

Přihlášky pro nový ročník akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone se otevřou začátkem září. I nadále bude partnerem organizace Nápad roku, která má zkušenosti s českými startupy a disponuje rozsáhlou sítí kontaktů a mentorů.

„V průběhu léta zveřejníme seznam preferovaných oblastí, kterých by se projekty měly týkat. Pokud by někdo chtěl ale nápad zkonzultovat už teď, může se na nás obrátit,“ uzavírá Fencl.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme