Strojírenský průmysl klesne v roce 2020 o dvě procenta

České strojírenství čeká v roce 2020 pokles o 2 procenta, polovina strojírenských firem se připravuje na pokles zisku. Objem nasmlouvaných zakázek ve strojírenském průmyslu se dramaticky snížil. Vyplývá to ze Studie českého strojírenského průmyslu 2019/H2 zpracované analytickou společností CEEC Research.České strojírenství čeká v příštím roce pokles, a to v průměru o 2,0 %. Tento trend bude pokračovat i v roce 2021, kdy by výkon strojírenské výroby měl klesnout o 0,7 %. „Nepříznivé vlivy, které již delší dobu působily na některé segmenty strojírenského průmyslu (slévárenství, těžké a energetické strojírenství, automobilový průmysl aj.), společně s aktuálním vývojem na zahraničních trzích (zpomalení německé ekonomiky, Brexit, celní válka mezi Čínou a USA aj.) a všeobecně růst nákladů většinou převyšující růst produktivity práce, se projevily do očekávání ředitelů strojírenských firem,“ uvádí Alena Burešová, ředitelka pro průmysl, CEEC Research.

„Pro zachování konkurenceschopnosti českého strojírenství budou investice do digitalizace, robotizace a nových technologií nutností.  Získáme tak větší flexibilitu v reakcích na požadavky zákazníka, stabilní procesy a vyšší produktivitu. Základními pilíři úspěchu v továrnách budoucnosti nebudou pouze lidé a stroje, ale i data,“ říká Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice a na Slovensku, a jednatel, generální ředitel Robert Bosch odbytová, s.r.o.

Pro rok 2020 očekávají ředitelé strojírenských firem snížení svých tržeb v průměru o jedno procento. Poklesu se obávají zejména malé a střední firmy – jejich ředitelé predikují pokles svých tržeb v průměru o 1,4 procenta. Tento negativní vývoj je dán zejména výrazným poklesem tržeb některých malých a středních společností, pokles tržeb předpokládá třetina z nich (33 procent). Naopak polovina malých a středních firem (55 procent) očekává růst svých tržeb. U velkých společností je procentní rozložení podobné – růst tržeb očekává 58 procent firem, jejich pokles 36 procent společností. Průměrný výsledek vývoje tržeb pro velké strojírenské firmy vychází na pokles ve výši 0,7 procenta.

Jakub Lichnovský, partner a advokát z advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. k situaci ve strojírenství a jeho tržbách vysvětluje: „Je v rukou politické reprezentace, aby stimulovala jak kvalitativní rozvoj průmyslu (zejména jednoduššími metodami odpočtu a pak případně formou pobídek investic do výzkumu a vývoje/inovací), tak rovnoměrný regionální rozvoj, tj. rozmístění výroby/firem a pracovních míst v rámci celé České republiky. Vidím jako zásadní pozitivum, že vláda vnímá otázku rovnoměrného rozvoje celého území České republiky, zachování sociálního smíru a že je zde diskuse o zásadách rozvoje našeho hospodářství. Věříme, že se tomuto trendu rovnoměrného rozmístění investic dá smysluplně pomoci i případným rozdělením daňové zátěže v závislosti na regionu, kde se vytvořila pracovní místa, aby zaměstnanost vznikala také ve vyloučených regionech. Je neudržitelné, aby se mladá generace hromadně, bez dlouhodobé strategie, stěhovala do několika velkých měst, kde nejsou podmínky pro život rodin a jejich vybudování je extrémně náročné, ba nemožné.“

„V současné době dochází také na úrovni EU k vytváření fondů pro podporu vyčleněných oblastí (u nás by připadaly v úvahu zejména regiony severní Čechy a Ostravsko). Věřím, že vláda pragmaticky využije těchto možností, včas zpracuje podmínky pro čerpání a umožní obcím, ale hlavně firmám, tuto podporu čerpat. Stát má nezastupitelnou roli v budování infrastruktury, ale z hlediska jejího vybudování to bez dodavatelů není možné a je nutné hledat efektivní možnosti spolupráce bez nadměrné administrativní zátěže a dalších rizik,“ dodává Lichnovský.

„Po několikaleté velmi úspěšné růstové fázi, kdy firmy českého strojírenského průmyslu měly často převis zakázek nad svými kapacitami, nestíhaly plnit zakázky včas, nebo nemohly přijímat zakázky nové, dochází ke stabilizaci, a pro některé firmy k zásadnímu zhoršení situace. Tomu odpovídá i dramatické snížení nasmlouvaných zakázek – oproti minulému pololetí, kdy byly strojírenské firmy zabezpečeny v průměru na deset měsíců dopředu, došlo k poklesu nasmlouvaných zakázek v průměru na měsíců sedm,“ popisuje situace ve strojírenském průmyslu Alena Burešová, ředitelka pro průmysl, CEEC Research. „Pro rok 2020 předpokládáme pokles tržeb ve výši 12–15 %, tuto ztrátu budeme kompenzovat již rozpracovanými novými projekty.“ konstatuje Lubomír Stoklásek, generální ředitel, AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. „Očekáváme pokles obratu i ziskovosti o minimálně 10 %, snaha o udržení ziskovosti OEM zvýší tlak na snížení cen od dodavatelů,“ dodává Tomáš Jahn, ředitel, STASTO Automation s.r.o.

Zdroj: CEEC Research

Téměř polovina (47 procent) firem strojírenského průmyslu se připravuje na snížení zisku v roce 2020. Zvýšení své ziskovosti očekává pouze 8 procent z nich. „Ziskovost mírně poklesne z důvodu drastického zvýšení nákladů (mzdy, energie, služby a vyšší náklady vynaložené na získání zakázek),“ vysvětluje hlavní důvod poklesu ziskovosti většiny firem Pavel Sobotka, Managing Director, Frentech Aerospace, s.r.o. „V letošním roce očekáváme pokles tržeb a ziskovosti, a to z důvodů spojených s Brexitem a neustálých celních válek mezi Čínou a USA, rostoucích cen energií a oceli, ale také kvůli nárůstu mezd a očekáváným inflačním tlakům od všech našich dodavatelů,“ popisuje situaci typickou pro automobilový průmysl Petr Novák, generální ředitel a jednatel, Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. (KBCZ).

„Ziskovost naší firmy bychom rádi udrželi i přes 10procentní pokles tržeb v příštím roce. Půjdeme cestou zvyšování produktivity, hledání levnějších dodavatelů při zachování kvality. Na hospodářský výsledek naší firmy mají největší vliv mzdové náklady, náklady na materiál a energii a ziskovost našich zakázek,“ hledá řešení pro svou firmu Jan Kočvara, člen představenstva, obchodní ředitel, KOVOSVIT MAS Foundry, a.s.

Studie českého strojírenského průmyslu bude zveřejněna na www.ceec.eu.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

Doporučujeme