„Strojírenský startup“ rozjel v Nymburce výrobu vagonů, veškerou produkci vyváží

Firma se musela po rozjezdu vypořádat s dlouhodobými problémy na trhu, jako je především nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců v Česku. Do toho musela překonat aktuální výzvy, jako byla pandemie koronaviru nebo současná válka na Ukrajině a vysoká inflace. 

Začínající startupy se obvykle pouštějí do digitálních technologií, webových aplikací, umělé inteligence a další oborů, které vznikly teprve před několika málo lety. Nymburská společnost Nymwag, která se označuje jako „strojírenský startup“, se v roce 2019 pustila do velmi tradičního odvětví – výroby nákladních železničních vagonů.

Nymwag Nymburk | Foto: Nymwag

„Základem pro rozjezd nové firmy jsou lidé, know how, peníze a vášeň.  Naštěstí nic z toho nám v začátku nechybělo,“ říká generální ředitel společnosti Nymwag Petr Vlček a pokračuje: „Podařilo se nám sestavit manažerský tým, který měl velké zkušenosti s výrobou nákladních železničních vagonů. Všichni jsme cítili, že na trhu existuje prostor pro novou ‚vagonku‘. Zpracovali jsme projekt, který byl odvážný a velmi ambiciózní. Tento záměr oslovil slovenskou finanční skupinu AZC, která poté společně s dalšími akcionáři podpořila projekt finančně.“

Punkový začátek

Naprosto zásadní podle něj bylo rozhodnutí, zda budovat firmu tak, že manažerský tým nejdříve zpracuje všechny procesy, směrnice a připraví bezchybný rozjezd. „Tedy takový korporátní přístup eliminující rizika… Nebo do se pustit do odvážnějšího, až ‚punkového‘ řízení a vše podřídit tomu, že cílem je co nejrychleji vyrábět a prodávat. Zvítězila náročnější varianta rychlého rozjezdu, která s sebou nese značná rizika, ale na druhou stranu vám rychlost rozjezdu fabriky umožní dostat se na trh. V té době na něm byl prostor, který by při pomalejší reakci zaplnili ostatní výrobci,“ popisuje Petr Vlček strategii rozjezdu firmy.  

Petr Vlček, generální ředitel společnosti Nymwag | Foto: Nymwag

Celý management měl podle jeho slov dlouholeté zkušenosti v oboru, ve kterém zároveň vidí velký potenciál. „Nákladní přeprava po železnici je bezpochyby dopravou budoucnosti. Tlak na ekologickou přepravu a přeplněné silnice vedou k přesunu dopravy z aut na vagony. Budují se nové koridory určené pouze pro nákladní přepravu, které umožní rychlejší zásobování,“ popisuje Petr Vlček.

Trh s nákladními vagony je podle něj velmi konzervativní. „Zákazníci si kupují vagon, který jim bude sloužit minimálně 30 let. Trh představuje omezený počet velkých zákazníků. Ovládají ho společnosti, které vagony kupují a následně je pronajímají dalším provozovatelům. Tyto společnosti, například VTG, DB, Ermewa, Wascosa, vlastní desítky tisíc vagonů,“ zmiňuje generální ředitel společnosti Nymwag. Na trhu je nejen relativně malé množství zákazníků, ale také omezené množství výrobců. Přibližně 15 tisíc vagonů, které se ročně v Evropě prodají, vyrábí zhruba 14 výrobců

Čeští pracovníci nejsou

Vzhledem k situaci na pracovním trhu, kde dlouhodobě chybí dostatek lidí z technických profesí, byla při rozjezdu firmy nejsložitější práce s pracovníky ve výrobě. „Je pro nás velmi složité až nemožné sehnat české svářeče, zámečníky… Proto u nás pracují zahraniční dělníci a práce s nimi má své plusy i mínusy. Nicméně je jasné, ž tato situace se nebude nijak dramaticky měnit a je proto nezbytné se přizpůsobit,“ konstatuje Petr Vlček.

Foto: Nymwag

Firma v současnosti vyváží sto procent produkce do zahraničí, do Francie, Švýcarska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska a Nizozemí. „Jediný potencionální český zákazník – ČD – zatím odebíral od zahraničních dodavatelů. Doufáme, že se i tato situace změní a český národní dopravce bude využívat vagony od českého výrobce,“ věří Petr Vlček. Největší konkurenci pro nymburskou společnost představují firmy Tatravagonka Poprad a Greenbrier.

Česká společnost zaměstnává zhruba 850 lidí, její loňský obrat se pohyboval kolem dvou miliard korun a je třetím největším výrobcem vagonů v Evropě.

Stejně jako další firmy se i Nymwag musel vyrovnávat s řadou neočekávaných turbulencí posledních let, jako je pandemie koronaviru, inflace, růst cen, problémy s dodávkami oceli kvůli válce na Ukrajině… „Možná se pro startup dalo najít klidnější období,“ pousmál se Petr Vlček a navazuje: „Koronavirus jsme zvládli, řekl bych, bez zásadních problémů, výrobu jsme nezastavili a dodávky jsme dodali dle dohod. Co se týká inflace, navýšení cen se pochopitelně snažíme přenášet na naše zákazníky, ať už přes indexace cen ve smlouvách nebo na základě dohod. Nicméně vše má své hranice…“

Pomoc ukrajinským rodinám

Negativní dopady války na Ukrajině firma zatím zvládá. „Ale je zřejmé, že nelze predikovat další vývoj. Děláme, stejně jako ostatní, vše pro to abychom situaci zvládli s pokud možno co nejmenšími ztrátami. Ale jako každý normální člověk i my si uvědomujeme, že je v současné době nutné nejen se starat o byznys, ale i pomáhat, a proto jsme zajistili velmi dobré ubytování v 18 bytech, které jsme pronajali 71 uprchlíkům, o které se staráme,“ popisuje Petr Vlček.

Právě vyústění současné napjaté situace a mnoha negativních vlivů, které ji provázejí, podle něj rozhodnou, zda se podaří naplno rozvíjet veškerý potenciál velmi perspektivního oboru, který ve výrobě nákladních železničních vagonů vidí.

Dalibor Dostál

Společnost Nymwag v kostce

Výrobce nákladních železničních vagonů Nymwag vznikl v roce 2019 v Nymburce. V listopadu 2019 si společnost pronajala areál bývalých Železničních opraven a strojíren (ŽOS), v lednu 2020 získala první certifikáty na výrobu a v březnu 2020, tedy v době, kdy Česko začalo řešit problémy s koronavirem, rozjela  výrobu kontejnerových vagonů, o něco později i železničních cisteren.

Doporučujeme