Studenti MENDELU pomohli navrhnout wakeboardingové centrum v Kambodži

Podpořit dlouhodobý turismus v Kambodži má za cíl wakeboardingové centrum, které pomáhali navrhnout studenti Zahradnické fakulty MENDELU. Wakeboarding je aktuálně jedním z nejrychleji rostoucích vodních sportů. Nové centrum za cca 1,3 milionu amerických dolarů vyrůstá v provincii Siem Reap známé například chrámovým komplexem Angkor Wat. Jeho navrhování bylo pro studenty MENDELU nevšedním projektem se specifickým způsobem získávání dat i samotným procesem navrhování.

Foto: MENDELU

Kambodžské království patří mezi nejchudší asijské země, a to hlavně vinou své pohnuté nedávné minulosti. Během éry Rudých Khmerů byla Kambodža kompletně izolována od zbytku světa a vládl zde agrární systém bez peněz, technických vymožeností, se zákazem jakéhokoli vlastnictví i osobní svobody. Roky teroru zásadně ovlivnily následný vývoj země a dodnes limitují Kambodžu v úplném zotavení.

Odborníky MENDELU oslovila křesťanská organizace ICF Cambodia, která zaštiťuje sociální projekty zaměřené právě na podporu místního rozvoje, zmírňování chudoby, poskytování humanitární pomoci a podporu vzdělávání místních obyvatel. V současné době je závislá na darech od sponzorů a západních křesťanských organizací. Proto se rozhodla zbudovat wakeboarding park a zajistit si větší finanční soběstačnost.

Wakeboarding je aktuálně jedním z nejrychleji rostoucích vodních sportů, provozovaný téměř výhradně na umělých nádržích se základním technickým zázemím. „Zde byl záměr diametrálně odlišný, a to vytvořit plnohodnotný park s vodní plochou. Tento sport je velmi podobný vodnímu lyžování s tím, že lyže nahrazuje wakeboard a tažení po hladině probíhá díky kabelovému systému po obvodu vodní nádrže. Na trase mezi jednotlivými sloupy jsou pak rozmístěny prvky, které oživují samotnou jízdu,“ popisuje zadání Iveta Kopřivová z Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU, která studentský tým vedla.

Zadání bylo podle ní poměrně komplikované, a to hned z několika důvodů. „Práce krajinářského architekta spočívá především v dokonalé znalosti místa, a to se neobejde bez terénního průzkumu, který zde nebyl možný. Zadavatel neposkytl žádné podrobné podklady, veškeré přístupné mapové portály byly zastaralé a s nízkým rozlišením. Proto jsme na místě zvolili technologii leteckého snímkování pomocí dronu,“ uvedla Kopřivová. Její tým získané snímky zpracoval fotogrammetrickými metodami do 3D modelu, který umožnil přesné znázornění vegetace, budov, terénních modelací a dalších informací potřebných pro zorientování se v prostoru.

Aktuální stav a návrhová situace wakeboardingového parku navrženého studentkami ZAKA – Iveta Zelená, Valentýna Fňukalová, Magdaléna Březinová, Monika Ondráčková a Alena Mynarčíková, MENDELU

Studenti MENDELU navrhli kostru území. Jednotlivé prvky následně rozpracovali odborníci z dalších zemí. Jejich snahou bylo na základě požadavků ICF Cambodia vytvořit nabídku aktivit, která doplní wakeboarding a zvýší atraktivitu projektu. Srdcem parku je 200 m dlouhý a 130 m široký ovál s ostrovem uprostřed. Břehy oválu jsou osázeny vodními rostlinami, zpevňujícími břehy před nárazy vln a zároveň zabraňující vstupu do vody.

V těžišti areálu navrhli studenti náměstí se stromovým portikem pro akce a větší shromáždění. Náměstí je vymezeno vstupní halou, sociálním zařízením se sprchami a restaurací. Celé území je protkáno 630 m dlouhou stezkou, podél které jsou rozmístěny bungalovy určené k dlouhodobé rekreaci. Voleny byly místní stavební materiály tak, aby vše plynule zapadlo do okolní krajiny.

„Největším oříškem byl rostlinný materiál, kdy nebylo možné navrhnout výsadby do úrovně druhu. Z tohoto důvodu studentky stanovily pouze hlavní principy práce s vegetací a ta byla následně vybírána za pomoci studentů zahradnictví z Kasetsart University v Bangkoku, kteří jsou znalí místní flóry,“ dodala Kopřivová. Podle ní na Zahradnické fakultě v Lednici vznikl ucelený materiál, který je hlavním podkladem pro realizaci.

V současné době je v důsledku vysoké finanční náročnosti areál stále rozestavěný. Ve výsledku by měl projekt napomoci místní ekonomice v podpoře dlouhodobého turismu. Nyní se návštěvníci z celého světa zdržují v provincii Siem Reap maximálně tři dny – navštíví chrámový komplex Angkor Wat, plovoucí vesnice a pokračují v cestě napříč Asií. Wakeboardingové centrum by to mohlo do budoucna změnit.

Informace poskytnuty Mendelovou univerzitou v Brně.

• Teritorium: Kambodža
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme