Studenti získají praxi přímo ve firmách. Moravskoslezský kraj na stáže přispěje 3 miliony korun

Placené stáže přímo v provozech firem jsou pro studenty středních i vysokých skvělou příležitostí získat cenné pracovní zkušenosti i kontakty.

Moravskoslezský kraj firmám z regionu na tyto stáže přispěje celkem 3 miliony korun, podpoří 18 stáží v nejrůznějších oblastech podnikání.

Ilustrační fotografie

„Tyto stáže absolventům škol významně zvyšují šanci získat kvalitní uplatnění na trhu práce. Stáže studenti absolvují ve firmách se stejným zaměřením, jako je jejich studijní obor. Školí je zaměstnanci firmy, kteří jsou zkušenými mentory, studenti od nich naberou cenné zkušenosti. Také se seznámí s výrobními procesy firmy, získají cennou praxi a je zde také šance, že po studiu nebo i během něj získají příležitost ve firmě rovnou pracovat. Při současné situaci napjatého trhu práce může tento projekt také pomoci firmám najít kvalifikovaného zaměstnance. Firma si může studenta snáze připravit, aby byl její ideální a právoplatnou budoucí posilou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a upřesnil, že letos bude vyhověno 18 žádostem za celkem 2,97 milionu korun.

„Největší zájem o stážisty byl v oblasti architektury a stavitelství, informatiky a strojírenství. V programu je ovšem mnohem širší škála oborů, celkem dvacet oblastí studia. Studenti nastoupí do firem podnikajících v IT, architektuře, strojírenství, předškolním vzdělávání, ale také v oblasti překladatelství. Dotaci na stážistu z Vysoké školy báňské získala například projekční kancelář zabývající se tvorbou architektonických plánů. Ze Střední uměleckoprůmyslové školy získal posilu podnikatel, který se zabývá polygrafií a zpracováním fotografií. Další stáž budou například absolvovat studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Dětské skupině ROSY,“ vyjmenoval hejtman kraje Jan Krkoška.

Dále doplnil, že firmy využijí krajské prostředky na odměny pro studenty, honoráře pro mentory, kteří se budou stážistům intenzivně věnovat, a také částečně na pokrytí nákladů, které budou přímo se stáží souviset. Studenti budou ve firmách působit až 14 měsíců.

Redakčně upravená tisková zpráva Moravskoslezského kraje

Doporučujeme