Studentů ICT oborů po letech přibývá. Nebývalý zájem hlásí už střední školy

Zatímco ve většině evropských států studenti v ICT oborech přibývají, v Česku byl donedávna trend opačný.

Optimistické vyhlídky v tuzemsku přinášejí hlavně střední školy se specializací v informačních technologiích – na nich vzrostl zájem o studium ICT oborů v posledních dvou letech skokově až o čtvrtinu.  

Foto: SSŠVT

Enormně zvýšený zájem o střední IT školy má víc příčin. „Navzdory koroně a nejspíš také díky ní jsme zaznamenali v loňském a předloňském školním roce nárůst přihlášek ke studiu až o 25 procent oproti předchozím létům. Jednak ve společnosti znatelně sílí důležitost orientace v IT a mladé lidi lákají IT obory svou variabilitou a jistotou budoucího uplatnění. Také ale na střední školy přišla nová vlna silných ročníků, která zvyšuje konkurenci u příjímacích řízení,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

V mladé generaci už se také pomalu rozplývají mýty, které těm předchozím v kariéře „ajťáka“ mnohdy bránily. „Letos do prvních ročníků nastoupilo pět procent dívek a jsou velmi vítány. Dřív jsme se setkávali s názory, že jde o zaměření vhodné jen pro kluky, introverty a geniální matematické mozky. Ale ta doba je už snad pryč. I když stále panuje výrazná převaha chlapců. Jak a za jakých podmínek se na školu dostat je nejčastějším dotazem uchazečů, kteří mají stále obavy, že je studium IT nad jejich síly. U nás na webových stránkách naleznou kromě potřebných informací také kalkulačku, která jim řekne, kolik mohou v potenciálním přijímacím řízení dosáhnout bodů. Na tomto základě a z výsledků loňských přijímacích zkoušek se dá velmi přibližně odhadnout šance uchazeče na přijetí,“ popsal Martin Vodička.

Studentů ICT oborů v Česku v posledních deseti letech ubývalo. Letos došlo podle údajů MŠMT na vysokých školách k meziročnímu navýšení o nezanedbatelných 1,3 tisíce studentů. Počty absolventů se však stále drží na hranici podobné roku 2008, a to kolem 3 600 vysokoškolsky vzdělaných IT odborníků ročně. „Potřebu IT odborníků v současnosti nejsou školy schopné pokrýt. Ve firmách převažují dvacátníci a třicátníci, ale běžné je zaměstnávat i šikovné středoškoláky. Obory ICT jsou velmi živým organismem, který se neustále posouvá vpřed, spíš než o vysokoškolský titul jde o to, aby měl pracovník o technologie zájem, měl chuť se neustále sám v oboru rozvíjet a zkoušet nové věci. Náročnost studia se od ostatních oborů neliší, ale vysoká potřeba celoživotního vzdělávání mnohé uchazeče odrazuje,“ míní Martin Vodička.

Ve srovnání s Evropou je Česko v procentuálním zastoupení studentů ICT oborů na vysokých školách lehce nad průměrem. Oproti rostoucí tendenci počtů ICT studentů v ostatních evropských zemích však zaostává.

Studenti oborů ICT terciálního vzdělávání (% ze všech studentů VŠ)

 2013201420152016201720182019
EU27658 471686 514718 144724 113781 863850 743827 097
3,84,04,24,24,54,94,9
Česko24 05423 60818 82918 31020 47419 88019 445
5,65,64,84,95,86,06,1
Zdroj: Eurostat

Úhrnem přišlo Česko od roku 2013 do roku 2019 zhruba o 4,5 tisíce vysokoškolských studentů ICT oborů. A to i přes strmě narůstající podíl studentů cizí národnosti, převážně Slováků, který činil v roce 2020 kolem 29 procent. „Je pravdou, že mnozí mladí lidé dají přednost lukrativním pracovním nabídkám, studium přeruší a později už ztrácí motivaci se k němu vracet. Ne všechny firmy preferují na prvním místě vysokoškolské vzdělání. Spíš si ‚vychovávají‘ své pracovníky už od střední školy a pro jejich udržení jsou ochotné jim nabídnout řadu benefitů. Poptávka po absolventech v současné době nabrala novou dynamiku. Běžně pro naše studenty dostáváme několik pracovních nabídek každý měsíc. Jedná se hlavně o pozice Junior PHP a .NET programátor, IT Administrátor, Junior analytik, specialista IT podpory, tester aplikací a podobně,“ vyjmenoval Martin Vodička.

S maturitou nebo nižším dosaženým vzděláním pracuje v Česku 45 procent ICT odborníků, a to převážně na pozicích techniků, opravářů a mechaniků. Vysokoškolské vzdělání pak převažuje mezi manažery, inženýry a specialisty v oblasti ICT, kteří se podílejí na samotném vývoji technologií. „Na současných středních školách zaměřených na IT není výjimkou úzká specializace hned v začátcích studia. Naše filozofie je ale opačná. My studenty učíme komplexně jako odborníky v ICT. I zkušený programátor čerpá ze znalostí počítačových sítí nebo základů grafiky a naopak. Vývoj oborů ICT je rychlý a nikdo nemůže tušit, kam až se dostane, stále vznikají nové varianty uplatnění, jako například v poslední době 3D tiskárny, a student by měl mít šanci vyzkoušet si co nejvíc možností, než se rozhodne, co ho skutečně baví a zajímá. Bezmála všichni naši studenti pak pokračují na vysoké školy, kde široký rozhled a znalosti uplatňují přinejmenším celé bakalářské studium,“ dodal zakladatel středoškolského oboru ICT v Česku Martin Vodička.

Redakčně upravená tisková zpráva SSŠVT

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme