Studia, inkubátory i univerzita. České herní firmy sbíraly zkušenosti ve Švédsku

Setkání s předními švédskými studii, specializovanou školou a univerzitou, ale i zkušenosti s fungováním inkubátorů a vzdělávacích aktivit či účast na významné konferenci.

Takový byl program mise českých herních studií do Švédska, která proběhla v rámci programu PROPED. Hlavním cílem říjnové mise českých herních vývojářů a zástupců herního průmyslu do Švédska bylo pomoci českým herním vývojářským studiím a zástupcům herního průmyslu najít nové kontakty a obchodní příležitosti ve Švédsku.

Ilustrační fotografie

Během prvních dvou dní se zástupci českých herních firem ve Stockholmu setkali s pěti švédskými studii včetně předních vývojářských herních společností Hazelight Studios a Resolution Games, které se specializuje na hry s rozšířenou a virtuální realitou.

Při jednáních se švédskými firmami zazněly konkrétní náměty spolupráce: vydavatelská společnost Raw Fury představila námět možné vydavatelské spolupráce a jedna z největších švédských herních společností Paradox Interactive nabídla možnost spolupráce prostřednictvím nedávno vzniklé společností Paradox Arc, která cílí na menší herní studia. Dynamický rozvoj švédského herního průmyslu na pozadí vývoje předního švédského studia vizuálních efektů Goodbye Kansas Group představil účastníkům jeho zakladatel Peter Levin.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Školy pro vývojáře

Součástí programu mise byla také návštěva příkladů švédské herní infrastruktury, herních klastrů a inkubátorů East Sweden Game v Linköpingu a Sweden Game Arena ve Skövde. Čeští účastníci mise se přesvědčili o tom, jak na jednom místě funguje efektivní spolupráce mezi univerzitou, inkubátory a herními firmami.

V oblasti vzdělávání proběhla také detailní prezentace odborné herní školy Futuregames ve Stockholmu, která jedná ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu o možném otevření své pobočky v Česku. Ve Skövde se účastníci české mise zároveň seznámili se strukturou nejvýznamnějšího švédského vysokoškolského vzdělání v oblasti herního průmyslu na místní univerzitě a navštívili herní konferenci Sweden Game Conference, kde navázali další kontakty.

Na české straně se mise zúčastnilo celkem 12 zástupců ze sedmi vývojářských firem a organizací herního průmyslu: Perun Creative, Fineway Studios Czech, Pipedream, Bearer Games, Afluencers, Jihomoravské inovační centrum a Herní klastr. Švédsko reprezentovalo asi 30 představitelů tamního herního průmyslu. Součástí programu byla i networkingová akce na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu.

Ilustrační fotografie

Cloudy, streaming i e-sport

Účastníci mise ocenili, že díky projektu ekonomické diplomacie měli příležitost setkat se s vedoucími představiteli švédského herního průmyslu. To má pro startupové i zavedené české herní firmy velký přínos, neboť Švédsko dnes patří mezi hlavní centra evropského herního průmyslu a toto odvětví výrazně posouvá inovační potenciál země v řadě oblastí.

V návaznosti na výjimečné postavení a dynamický růst se českým firmám nabízí řada příležitostí, od investiční a vydavatelské spolupráce, přes sdílení jedinečného know-how až po nabídku perspektivních pracovních příležitostí.

Příležitosti k navázání spolupráce se rýsují také v sektorech navázaných na herní průmysl, ve kterých je často Švédsko na čele světového dění, jako například v oblastech cloudových služeb, streamovacích platforem či velmi oblíbeném e-sportu. Spolupráce v oblasti herního průmyslu je proto jednou z důležitých oborových příležitostí pro české firmy ve Švédsku.

Proexportní a inspirativní studijní mise byla připravena v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie, který realizovalo Velvyslanectví ČR ve Stockholmu s podporou Asociace českých herních vývojářů a zrcadlové švédské asociace Swedish Games Industry.

Švédská strana i čeští účastníci mise velmi ocenili profesionální organizaci celé akce. Úspěšně realizovaný projekt pozvedl dobré jméno českého herního průmyslu ve Švédsku, podpořil šance našich firem k navázání přímé spolupráce se švédskými partnery a pomohl sdílet severské zkušenosti s provozováním herních klastrů a inkubátorů a herního vzdělávání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Martin Bašta, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme