Studie Mastercard a HBRAS: Většina firem není schopná inovativní nápady zavést do praxe

Většina firem si je velmi dobře vědoma významu inovací pro vlastní růst a úspěch. Problémem ovšem je, že není schopna své nápady uvést účelně do praxe. Vyplývá to ze společné studie Become 2020 společností Mastercard a Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS).„Pro firmy všech velikostí je nyní důležitější než kdy jindy být inovativní a kreativní. Je to otázka přežití. Naše studie přináší znalosti a zkušenosti získané od řady předních světových myslitelů s cílem pomoci ostatním objevit své vlastní tvůrčí schopnosti a vytvářet takovou firemní kulturu, jež povede k dalšímu rozvoji,“ uvedl Ajay Banga, prezident a generální ředitel společnosti Mastercard.

Analytici HBRAS se více než tisícovky manažerů v uplynulém půlroce dotazovali na to, jak jejich firmy přistupují k inovacím v pěti klíčových oblastech: procesy, lidský kapitál, financování, zákaznický prožitek a data a technologie. Pro potřeby studie se navíc uskutečnil i průzkum mezi více než tisícovkou spotřebitelů po celém světě. Po důkladném rozboru všech odpovědí vznikl žebříček Business Innovators Index, který hodnotou 100 ocenil nejvyšší úroveň kvality strategie, zázemí a chování podporující vznik inovací.

Po vyhodnocení odpovědí manažerů na 40 otázek týkajících se chování a postojů a firmy vznikly tři skupiny firem:

  • Lídři – firmy s nejširším rozsahem inovačních schopností. Střední hodnota inovačního skóre v této skupině byla 88.
  • Následovníci – firmy s inovačními schopnostmi v některé z nezbytných oblastí. Střední hodnota inovačního skóre v této skupině, do níž se zařadilo celých 42 procent všech firem, byla 66.
  • Opozdilci – firmy s nedostatečnými inovačními schopnostmi. Střední hodnota inovačního skóre v této skupině byla 37.

Zpráva popisuje několik klíčových způsobů, jimiž mohou firmy zahájit svou cestu k inovacím nebo udat nový směr:

  • Rychlost vyhrává: Inovace vyžadují uvažování v řádu týdnů a čtvrtletí, rozhodně ne let. Téměř všichni inovační lídři (96 procent) jsou schopni nové nápady a myšlenky uvádět na trh velmi rychle. Naproti tomu z opozdilců to dokáže jen 17 procent.
  • Data urychlují: Skuteční inovátoři vycházejí z informací získaných z různých zdrojů, neboť samotná obchodní intuice nestačí. Plných 73 procent lídrů čerpá z vnitřních i vnějších zdrojů dat.
  • Teď je to důležité: Inovace nelze odsunout do pozice dodatečného nápadu. Téměř 90 procent lídrů své snahy dokáže prosadit na nejvyšších úrovních vedení firmy. Díky tomu si mohou zajišťovat potřebné zdroje a podporu, jež jim umožňují postupovat rychleji, a nejen po krůčcích.
  • Na kultuře záleží: Firmy musejí svým zaměstnancům umožnit, aby fungovali jako podnikatelé. Nejenže tak vznikne firemní kultura s pozitivnějším postojem k riziku, ale také daleko širší základna pro vznik nových nápadů, což studie prokázala u 84 procent inovačních lídrů.
  • Pozornost, pozornost, pozornost: Téměř polovina dotazovaných spotřebitelů uvedla, že od firem očekávají, že budou přicházet s novými produkty a službami odpovídajícími jejich potřebám. Podpora průlomových nápadů proto musí mít prioritu, jinak firmám hrozí, že očekávání zákazníků nedokážou naplnit.

Závěrečné zprávy studie – Innovators Become Leaders a The CEO’s Innovation Playbook – je možné získat na stránkách BecomeIndex.com nebo HBR.org.

Jako zvláštní přílohu ke zprávě sestavily společnosti Mastercard a HBRAS přehled nazvaný The CEO’s Innovation Playbook vycházející z výpovědí dvanácti generálních ředitelů nejprestižnějších firem světa. Ten obsahuje padesát kroků, které mohou přinést žádoucí změnu. V přehledu jsou například zastoupeni ředitelé společností Accion, Bass Pro Shops, Citi, Coca-Cola, IBM, Lyft, PayPal, Ronald McDonald House, Salesforce, ServiceNow, Marylandská univerzita nebo Verizon.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Mastercard

Doporučujeme