Studie o dopadu digitalizace na trh práce

Společné výzkumné středisko Evropské komise dnes vydalo studii, která se zabývá vlivem digitálních technologií na práci a dovednosti.Ta zkoumá, jak se rozvoj technologií mění trh práce a dovednosti, které jsou od zaměstnanců vyžadované. Zpráva zmiňuje zejména nutnost přizpůsobit politiky v oblasti vzdělávání současným potřebám a podpořit digitální dovednosti.

Doporučujeme