Subdodavatele může krize s čipy ohrozit víc než automobilky

Situace kolem nedostatku čipů nedopadá negativně pouze na samotné automobilky. Kvůli odstávkám v jejich výrobě mohou být ještě silněji postiženi subdodavatelé v sektoru automotive. Do konce roku mohou mít mnozí existenční problémy.

Zatímco průmyslová produkce v srpnu podle údajů ČSÚ meziročně klesla o 1,4 %, odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů se propadlo o více než 28 procent.

Nataliya Hora / Shutterstock.com

Podle poradenské skupiny Moore Czech Republic může za zhruba tři až čtyři měsíce dojít k tomu, že se někteří subdodavatelé nevyhnou existenčním problémům. Zlepšení očekávají experti nejdříve v polovině roku 2022.

Na čipy se čeká nejdéle od roku 2017

Podle výzkumů Susquehanna Financial Group se v srpnu prodloužila doba vyřízení objednávek u dodavatelských společností vyrabějících čipy o týden na 21 týdnů. Jedná se o nejdelší čekací dobu od roku 2017.

„Tyto okolnosti naznačují, že nedostatky, které ochromily automobilovou výrobu, se určitě nezlepší v nejbližších týdnech,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička.

Evropa zaostává ve výrobě čipů. Chce investovat desítky miliard eur a vytvořit procesor

Poslední odhady společnosti AlixPartner přitom naznačují, že se oproti předpokladům vyrobí celosvětově asi o 7,7 milionů aut méně. Výrobce v odvětví automotive připraví čipová krize o tržby vyšší než čtyři biliony korun.

Zastavení objednávek se promítne do celého řetězce

V dodavatelském řetězci automotive se běžně používají rámcové smlouvy, které jsou průběžně upřesňovány tzv. odvolávkami. Ty odrážejí aktuální potřebu konkrétních dílů výrobců včetně čipů.

„Problémem většiny subdodavatelů nebude výroba na sklad, ale zastavení objednávek automobilek jako takových. Vše probíhá takzvaně just in time, aby se maximálně redukovaly náklady na skladování a pokud výrobci automobilů přeruší nebo zastaví výrobu na delší časový úsek, promítne se to do celého dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Petr Kymlička.

Nutnost přesunu z automotive do jiných odvětví

Do největších problémů, v některých případech až existenčních, se kvůli současné situaci dostanou subdodavatelé závislí pouze na odběratelích z automotive sektoru. Dočasně je možné omezit výrobu komponent pro automobilky, nejde však o dlouhodobé řešení, proto si podniky více než kdy dříve uvědomí riziko závislosti na jednom odvětví.

„Dodavatelé se budou snažit diverzifikovat svou zákaznickou bázi a zaměřit se na zvýšení dodávek do jiných odvětví,“ říká Petr Kymlička.

´Změna zákaznické sféry´ je podle zástupce Moore Czech Republic s ohledem na obchodní, technickou a personální setrvačnost, ale také z finančního hlediska, velmi náročná.

Někteří výrobci krátkodobě řeší situaci pomocí institutu překážek na straně zaměstnavatele. „Jeho využití je v praxi běžným nástrojem na snižování nákladů, zejména v případech krátkodobých problémů v řádech několika týdnů. V tuzemských podmínkách přetlaku poptávky po pracovních silách se ovšem musí používat opatrně, aby si zaměstnanci na překážkách nezačali hledat jinou práci,“ popisuje Kymlička.

Důvody nejsou ani tak ekonomické jako spíše psychologické. Týkají se ztráty důvěry v budoucnost u stávajícího zaměstnavatele.

„Zlepšení, respektive normalizaci situace v automotive sektoru, je možno očekávat nejdříve v závěru prvního pololetí příštího roku. Do té doby mohou řešení zahrnovat i jindy nepředstavitelná opatření, například dodávky vozů s některými dočasně nedostupnými funkcemi, které však samozřejmě nebudou ohrožovat bezpečný provoz nebo porušovat legislativní podmínky (rádia, navigace atd.),“ uzavírá Petr Kymlička.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme