Sucho ničí pole i zeleň ve městech. Startup chce pomoci daty z vesmíru

Analýza satelitních dat se stává důležitým oborem pro řadu odvětví. Už v současnosti poskytuje řadu důležitých informací pro ochranu přírody nebo zemědělství. Brněnská firma World from Space s jejich využitím umožnuje také lepší adaptaci obcí na změny klimatu. 

Technologie pomáhají s adaptací měst na změny klimatu. Foto: World from Space | World from Space

Klimatické změny a rostoucí sucho začínají negativně ovlivňovat stále více oblastí. Ničí zeleň ve městech, zhoršují kvalitu úrody na polích, zamořují vodní plochy řasami a sinicemi. Zemědělci i radnice proto stále častěji řeší, jak dopady těchto negativních vlivů zmapovat.

Slovenská skupina Tublatanka se před lety inspirovala hitem „Zkusíme to přes vesmír“, stejný přístup zvolil také brněnský startup World from Space. Využívá analýzy dat získaných ze satelitních snímků, a pomáhá městům adaptovat se na změnu klimatu, zemědělcům optimalizovat hnojení nebo podnikatelům sledovat rozsáhlá území.

Firma vznikla na konci léta 2017 a založili ji dva kamarádi – expert na družicová data Roman Bohovic a environmentalista Jan Labohý.  „Po dokončení doktorátu jsem se chtěl dále věnovat satelitním datům, viděl jsem v nich velký potenciál. Ale v Brně a v podstatě ani v České republice neexistovaly firmy, kde bych se mohl tomuto oboru dál věnovat. Musel jsem si proto takovou firmu založit,“ vzpomíná Roman Bohovic.

Rychlý vývoj technologií

Roman Bohovic, zakladatel strartupu World from Space. Foto: World from Space. | World from Space

V tomto ohledu startupu napomohl vývoj posledních let. „Navazovali jsme na evropský a globální trend, kdy se nebývalou rychlostí rozvíjejí nejen vesmírné technologie, ale i využití dat, které družice posílají na Zemi. Sektor, který byl doménou vládních vesmírných agentur, například NASA a ESA, se rychle komercionalizuje a stále více se do něj zapojují soukromé firmy,“ pokračuje Roman Bohovic.

Za největší přednost startupu považuje, že nepřišel pouze s jedním řešením nebo produktem. „Naší výhodou je, že rozumíme družicovým  datům, umíme je interpretovat a získat z nich aktuální, nezávislou a kvantifikovatelnou informaci. Ideálně užitečnou. A umíme to udělat na velkém území a v dlouhém časovém období. My a lidé okolo iniciativy Sledování Země (Earth observation) pracujeme se skutečnými ‚big data‘,“ podotýká Roman Bohovic.

A co bylo při? rozjezdu startupu nejtěžší? „Především definovat našeho klienta, to konec konců stále není vyhraný boj. A postupně se přidávají další výzvy – řídit tým, prioritizovat, plánovat,“ vypočítává Roman Bohovic okruhy, se kterými se potýká většina startupů.

Nekonečné možnosti

Mezi zákazníky služeb World from Space  aktuálně patří především města a samosprávy, které využívají data o stavu zeleně. „Ale chceme se posunout blíže k zemědělství a zapojit se do řetězce smart zemědělství. Všeobecně chceme zpřístupňovat informace z pozorování Země do jakéhokoliv odvětví. Možnosti jsou nekonečné, jen je třeba je objevit,“ podotýká Roman Bohovic.

Městům mohou satelitní data o zeleni v první řadě pomáhat s vyhodnocením stavu, ve kterém se nachází. Důležité je především stanovit její rozsah. Satelitní data totiž zachycují veškerou zeleň ve městě, tedy i mimo viditelnou uliční zeleň. Zároveň ukazuje její vývoj a dynamiku v průběhu roku. To vše jsou pro radnice důležité podklady pro plánování nových výsadeb. „Zeleň je významným prvkem z hlediska zmirňování dopadu klimatických extrémů na obyvatele a využívá se i jako adaptační opatření. Rozhodování o těchto opatřeních by mělo vycházet z důkladné informační analýzy, ktorou jsme díky datům ze satelitů schopní poskytnout,“  zmiňuje Roman Bohovic.

Zemědělcům zase družicové snímky umožňují sledovat aktuální stav plodin na polích během sezóny a navíc je kvantifikovat. „Má to výhodu v tom, že větší zemědělci nemohou obcházet všechny svoje pole, často v odlišných katastrech. Většinou ani nejsou schopní kvantifikovat a vidět prostorové odlišnosti.  „My jim můžeme jednak vyčíslit například kolik  biomasy na poli je, anebo chybí, a navíc umíme říct, která pole a které jejich části jsou na tom lépe nebo hůře,“ popisuje Roman Bohovic. V praxi se pak tyto podklady používají k vytvoření map zonace, kterou na polích umožňují variabilní hnojení. Startup v současnosti testuje také mapy zobrazující zonaci vlhkosti půdy. To může pomáhat, nejenom zemědělcům, s analýzou dopadů sucha na krajinu.

Satelity mohou zachycovat různé parametry. Foto: World from Space | World from Space

Úkol pro průkopníky

Velkým tématem v České republice je také znečištěné ovzduší. Satelitní data mohou přitom vhodně doplnit současné systémy měření, především z pozemních stanic. „Ty jsou ze své podstaty bodové a mimo měřená místa se ostatní hodnoty o šíření znečištění modelují nebo přibližně vypočítávají. Družice přinášejí informace v celé ploše, umožňují spojitý pohled na tento fenomén. Samozřejmě takový pohled shora je méně přesný v konkrétním bodě měření, ale při správné kalibraci může být podstatně relevantnější pro velké území,“ říká Roman Bohovic s tím, že aktuální informace o stavu ovzduší poskytuje nová družice Sentinel-5p.

Startup zatím nemá na trhu příliš silnou konkurenci. „Jsme aktivní tam, kde se družicové informace ještě většinou nevyužívají. Takže v tomto směru jde spíše o vytváření potřeby a neobsazený trh. Firmy, které dělají podobné věci jsou spíše spolu s námi průkopníky, než konkurencí. Společně se snažíme objevovat nová území. Odvozeně jsou tak největší konkurencí firmy využívající klasické postupy,“ porovnává Roman Bohovic.

I když je World from Space stále malý startup, kde pracuje 6 až 7 lidí, z nichž většina jen na částečný úvazek, otevírají se před ním velké perspektivy. Kam až mohou podle zakladatele technologické firmy sahat? „Dalo by se říci ´ke hvězdám´. A mohlo by to jednak znamenat, že očekávám velký rozvoj oboru, ale i to, že nás čeká období, kdy budou družice obíhat i  okolo dalších planet či měsíce. A budeme zpracovávat informace o dalších objektech v naší sluneční soustavě,“ odhaduje Roman Bohovic další vývoj.

Ale ani v případě, že zůstane při Zemi, nejsou perspektivy obory nevýznamné. „Budou se výrazně rozšiřovat oblasti využití družicových dat a informací. Už dnes to je zemědělství, městské plánování, ochrana životního prostředí, ale i obchod a finančnictví,“ uzavírá Roman Bohovic.

Dalibor Dostál

Startup World from Space v kostce

Brněnská firma World from Space se zaměřuje na analýzy satelitních dat. S jejich pomocí umožňuje městům adaptaci na změnu klimatu, zemědělcům optimalizaci hnojení nebo podnikatelům sledovat rozsáhlá území. Od začátku roku 2019 je součástí podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA), vyhrála také „vesmírného Oskara“ v soutěži Copernicus Masters. Veřejnosti se společnost představila například na loňské konferenci Jak na sucho v rámci vyhlášení výsledků soutěže Adapterra Awards, kterou pořádala Nadace Partnerství.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme