Summit EU-Čína se zaměřil na řešení problematických otázek i na koronavirus

V pondělí se formou videokonference konal 22. summit EU-Čína, který se zaměřil na tři oblasti, jimiž byly bilaterální vztahy EU-Čína, včetně ekonomických a obchodních vztahů, udržitelného rozvoje, digitalizace, lidských práv a situace v Hongkongu, dále společné aktivity související s koronavirovou krizi, a mezinárodní a regionální otázky.

Zástupci EU zdůraznili nutnost implementovat závazky vyplývající z loňského vzájemného summitu, včetně pokroku ve vyjednávání bilaterální investiční dohody a vyřešení otázek týkajících se rozdílné úrovně přístupu na trh. Kromě toho EU vyzvala Čínu k řešení problémů souvisejících s chováním čínských státem vlastněných firem, transparentností průmyslových subvencí a pravidly proti nuceným transferům technologií.

Vydáno bylo také společné prohlášení týkající se zlepšení situace v oblasti rovného přístupu na trh a v řadě dalších regulatorních otázek.  

• Teritorium: Čína | Evropa

Doporučujeme