Summit EU-USA přinesl průlom v obchodních vztazích

Vyjednavači EU a USA se po 17 letech sporů kvůli subvencování letadel dohodli na zrušení cel, které negativně dopadaly na podnikatele na obou stranách Atlantiku.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Spojených států Joe Biden dne 15. června 2021 na summitu USA-EU v Bruselu zahájili činnost Rady EU-USA pro obchod a technologie.

Rada pro obchod a technologie bude sloužit jako fórum, na němž budou Spojené státy a Evropská unie koordinovat přístup ke klíčovým globálním otázkám v oblasti obchodu, hospodářství a technologií, a k prohloubení transatlantických obchodních a hospodářských vztahů založených.

Nově vzniklá rada bude tuto spolupráci řídit a bude se pravidelně scházet na politické úrovni. Budou jí společně předsedat výkonná místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, výkonný místopředseda Evropské komise a komisař EU pro obchod Valdis Dombrovskis, ministr zahraničních věcí USA Antony Blinken, ministryně obchodu USA Gina Raimondová a zmocněnkyně USA pro obchod Katherine Taiová. Do rady budou dle potřeby přizváni i další členové sboru komisařů a ministři vlády USA. Bude tak možné vést cílená jednání o konkrétních otázkách v duchu mezirezortní spolupráce.

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla: „Máme společné demokratické hodnoty a chceme, aby se realizovaly prostřednictvím konkrétních opatření na obou březích Atlantiku. Proto chceme usilovat o digitalizaci zaměřenou na člověka a otevřené konkurenceschopné trhy. Již se na naši spolupráci nesmírně těším. Je to velký krok pro naše obnovené partnerství.“

Výkonný místopředseda Evropské komise a komisař EU pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu dodal: „Rada EU-USA pro obchod a technologie otevře nové možnosti transatlantické spolupráce. Budeme společně pracovat na tom, aby obchod a technologie sloužily našim společnostem. Nehodláme se však přitom vzdát našich společných hodnot. Vytvořením Rady pro obchod a technologie se společně zavazujeme posílit naše vedoucí postavení v oblasti technologií a průmyslu a rozšířit dvoustranný obchod a investice. Současně nám také dává do rukou nástroje k řešení hrozeb, jako je ohrožení spravedlivé hospodářské soutěže a zneužití nových technologií. To je jedna z hlavních priorit EU a nesmírně nás těší, že se nyní dostává také do popředí zájmu transatlantické obchodní agendy.“

Hlavní cíle Rady pro obchod a technologie

 • Rozšíření a prohloubení dvoustranného obchodu a investic
 • Prevence vzniku nových technických překážek obchodu
 • Spolupráce na klíčových politikách v oblasti technologií, digitálních otázek a dodavatelských řetězců
 • Podpora výzkumu založeného na spolupráci
 • Spolupráce při vývoji slučitelných a mezinárodních norem
 • Usnadnění spolupráce v oblasti regulační politiky a prosazování právních předpisů
 • Podpora inovací a vedoucího postavení podniků z EU a USA

Pracovní skupiny

Součástí Rady pro obchod a technologie budou zpočátku také následující pracovní skupiny, jejichž úkolem bude převádět politická rozhodnutí do podoby praktických výstupů, koordinovat technické pracovní činnosti a podávat zprávy na politické úrovni:

 • Spolupráce v oblasti technologických norem (vedle jiných nově vznikajících technologií také pro umělou inteligenci a internet věcí)
 • Klima a ekologické technologie
 • Bezpečné dodavatelské řetězce, včetně polovodičů
 • Bezpečnost a konkurenceschopnost IKT
 • Správa dat a technologické platformy
 • Zneužití technologií ohrožující bezpečnost a lidská práva
 • Kontroly vývozu
 • Prověřování investic
 • Podpora malých a středních podniků při přístupu k digitálním technologiím a jejich využívání
 • Globální výzvy v oblasti obchodu

EU a USA souběžně s činností Rady zahájily společný dialog o politice hospodářské soutěže v oblasti technologií, jehož ústředním bodem bude vývoj společných přístupů a posílení spolupráce, pokud jde o politiku hospodářské soutěže a prosazování pravidel v technologických odvětvích.

Doporučujeme