Surovinový potenciál Kazachstánu láká české společnosti zaměřené na technologie pro těžbu

Kazachstán je známý nejen svou velikostí, ale i bohatstvím přírodních zdrojů: ropa, zemní plyn, černé uhlí, železné a chromové rudy, uran a další nerostné suroviny. To otevírá možnost nejen při využití těchto surovin, ale také pro dodávky technologií souvisejících s jejich těžbou. Potenciál spolupráce potvrdila mise českých podnikatelů v oboru dobývací techniky, organizovaná kanceláří CzechTrade v Almaty za podpory Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu koncem května 2019.

Mapa přírodních zdrojů Kazachstánu je bohatá a rozmanitá, v zemi se těží 99 prvků periodické tabulky. Níže uvádíme příklady jednotlivých surovin s údaji o těžbě za rok 2018.

Kazachstán má 12. největší zdroje ropy ve světě, v roce 2018 bylo vyprodukované 90,3 mil. tun ropy. Nachází se zde přes 300 ložisek a 10 uhelných pánví, celkové zásoby uhlí jsou 25,6 mld. tun a těžba dosáhla hodnoty 117,8 mil. tun. Celkové zásoby železné rudy jsou 20 mld. tun, těžba přesáhla 38 mil. tun. Celkové zásoby chromu dosahují 367 mil. tun (38 % světových zásob) a objem těžby činí 6,7 mil. tun. Zásoby manganu dosahují 680 mil. tun (3. místo světových zásob). Celkové zásoby zlata činí 2,3 tis. tun a těžba činí 85 tun. Zásoby mědi Kazachstánu se odhadují na 41 mil. tun, objem těžby dosáhl hodnoty 580,6 tis. tun.

Mise podnikatelů ze sektoru dobývací techniky organizovaná kanceláří CzechTrade Almaty ve dnech 27.–31. května 2019 prokázala zájem kazachstánských těžařů o české technologie a značný potenciál tohoto trhu. Mise se zúčastnily následující firmy: Austin Detonator, s.r.o., Envites spol. s r. o., FERRIT s.r.o., INCO engineering, s.r.o., T Machinery a.s., Transroll-CZ, a.s. a ŽDB Drátovna a.s.

Podnikatelé během jejich pobytu ve městech Karagandy, Usť-Kamenogorsk a Nur-Sultan doprovázeli představitelé Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu v čele s velvyslancem Rudolfem Hyklem, který se zúčastnil také jednání na společnostech Gefest, Kazakhmys, KAZ Minerals – Vostokcvetmet, Kazzink, ERG a Kazatomprom. Jednání se uskutečnila také na společnostech Kazfosfat, AK Altynalmas, TinOneMining a KAZ Design&Development Group.

České firmy se dosud soustředily primárně na sekundární pole působnosti v oblasti těžby surovin (dodávky technologií). Nicméně Kazachstán stále nabízí možnost přímého přístupu k surovinovému bohatství, jehož využívání vč. získání potřebných licencí pro těžbu je regulováno kazachstánskou legislativou. V minulém roce byl vydán zákon o využívání podzemních ložisek surovin, jehož cílem je zlepšení systému regulace využívání podzemí. Nová legislativa zavedla model „první přijde, první bere“, zkrátila dobu pro udělování práva a vydání povolení na využívání ložisek a teoreticky zajistila stejná práva pro zahraniční i domácí společnosti. Pro zájemce přikládáme odkaz na článek, kde je možné prostudovat postup pro získání těžebních licencí.

Povolení na využívání podzemních ložisek je zajištěno uzavřením smlouvy na základě dražby. Licence pro těžbu fosilních paliv vydává Ministerstvo Energetiky Kazachstánu prostřednictvím vyhlášených dražeb. Licence pro těžbu rud vydává Ministerstvo průmyslu a infrastrukturního rozvoje prostřednictvím dražeb. Výdaj licencí pro těžbu ostatních přírodních zdrojů mají na starosti místní regionální akimáty (hejtmanství). Celkový seznam dražeb od července 2018 naleznete v příloze na webu MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autor: Mgr. Luboš Joza, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme