Svaz průmyslu a dopravy žádá pro firmy od vlády příspěvky na fixní náklady

Česká vláda by měla firmám proplatit ještě více peněz v době pandemie a pomoct jim podporou fixních nákladů, které mají s podnikáním spojené. Žádá to Svaz průmyslu a dopravy. V bohatých zemích, jako jsou například Dánsko a Švédsko, již podle svazu podobná pomoc funguje.

Svaz očekává, že bude vláda nadále hledat, jak minimalizovat škody, a to dalším příspěvkem na fixní náklady firmám, které se ocitly v problémech. „Inspirovat se může například ve Švédsku a Dánsku. Žádáme vládu, aby nepřenášela propad ekonomiky i na banky, pronajímatele nebytových prostor, telekomunikační služby a další zástupce dosud zdravých sektorů,“ vyzval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Dánský model počítá s náhradou až 80 procent fixních nákladů

V Dánsku mohou v rámci podpůrného programu být všem společnostem proplaceny doložitelné fixní náklady, tedy nájemné, nevratné náklady na základě smluv během daného období (například leasing) či úrokové náklady.

Pro získání této náhrady musí být společnosti vystaveny velkému poklesu příjmů. Procenta fixních nákladů, které budou nahrazeny, jsou následující:

  • 80 procent, pokud pokles příjmů činí 80 až 100 procent.
  • 50 procent, pokud pokles příjmů činí 60 až 80 procent.
  • 25 procent, pokud pokles příjmů činí 40 až 60 procent.

Společnostem s dočasným zákazem činnosti (s cílem omezit šíření nemoci covid-19) bude poskytnuta náhrada ve výši 100 procent krytých fixních nákladů, dokud bude tento zákaz platit.
O náhradu nelze požádat, pokud jsou fixní náklady v daném období nižší než 25 tisíc dánských korun. Během tohoto období může jeden podnik získat maximální náhradu 60 milionů dánských korun.


Očekávaný pokles příjmů v důsledku nemoci covid-19 se počítá za celé období od 9. března do 9. června, nebo jeho část s odkazem na stejné období v roce 2019. V praxi lze provést průměrný výpočet za poslední finanční rok – soupis za dané období (sezónu).
Na konci období bude provedena kontrola na základě hlášení DPH a poté může být provedena následná úprava odpovídající skutečné ztrátě příjmů. 

Ve Švédsku jde podpora i na fixní nájemné či odvoz odpadu

Švédská vláda zavedla balíček podpory (pět miliard švédských korun), který se vztahuje na období od 1. dubna do 30. června 2020. Podpora půjde do zranitelných odvětví, jako jsou hotely, restaurace a maloobchod. Úřad vlády pracuje na vymezení toho, na která odvětví by se podpora měla vztahovat. Toto vymezení zatím není jasné.

Podpora je určena na pokrytí „fixního nájemného“, tedy nikoli nájemného z obratu. Nájemné bude pravděpodobně pokrývat všechny náklady na prostory bez DPH, tedy také například náklady na odvoz odpadu a běžné náklady na přístup.

Podpora se aktivuje, když pronajímatelé v období od 1. dubna do 30. června sníží fixní nájemné pro nájemce. Náhrada je poskytována v maximální výši 50 procent sníženého fixního nájemného, avšak maximálně 25 procent původního fixního nájemného.
Příklad:

  • Pronajímatelé sníží nájemné o 20 %. Pronajímatel a stát hradí každý 10 %.
  • Pronajímatelé sníží nájemné o 50 %. Pronajímatel a stát hradí každý 25 %.
  • Pronajímatelé sníží nájemné o 80 %. Pronajímatelé hradí 55 % nákladů a stát 25 %.

O náhradu žádá posléze pronajímatel prostřednictvím krajských správních výborů. Vláda v současné době pracuje na regulačním rámci, aby byla tato náhrada zavedena co nejdříve. Pokud jde o státní podporu, musí iniciativu schválit EU.

Na pronajímatele se nevztahují žádné závazné požadavky, aby mohli podporu využít. Systém je založen na dobrovolném základě a posuzování jednotlivých případů. Ministerstvo hospodářství v současné době pracuje na stanovení struktury regulačního rámce. Tento balíček proto ještě nevstoupil v platnost. Švédský úřad vlády doufá, že nařízení budou připravena do 8. dubna.

Tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme