Svaz průmyslu chce v roce 2020 uspořádat nejméně 12 podnikatelských misí

V roce 2020 plánuje Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádat nejméně 12 podnikatelských misí. Na lednovou cestu do Indie by měly navázat exportní výpravy na Ukrajinu, do Spojených arabských emirátů, Afriky nebo jihovýchodní Asie. Svaz to deklaroval na slavnostním zahájení 28. ročníku podnikatelských misí, které se uskutečnilo v prostorách ministerstva zahraničních věcí.

Foto: SP ČR

Když na začátku letošního ledna vyrazili zástupci 12 českých firem na podnikatelskou misi do Indie, šlo už o 201. misi Svazu průmyslu a dopravy. V loňském roce zorganizoval Svaz průmyslu 14 podnikatelských misí, které doprovázely české politiky na zahraničních cestách. V roce 2020 plánuje zorganizovat dalších 12 podnikatelských misí, na nichž tuzemští exportéři doprovodí nejvyšší představitele české politiky.

„V březnu plánují podnikatelé doprovodit místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka na Ukrajinu. S ministrem životního prostředí Richardem Brabcem vyrazí do Spojených arabských emirátů. Rádi bychom dále letos se zástupci firem navštívili Angolu, Filipíny, Jihoafrickou republiku, Jordánsko, Indonésii, Izrael, Myanmar nebo Spojené státy, zejména stát Texas,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Hanák.

Export má pro českou ekonomiku obrovský význam

Foto: SP ČR

Česká republika je jako otevřená, exportně orientovaná ekonomika na vývozu vysoce závislá. Exportéři prokazují v posledních letech schopnost získávat zakázky a jejich vývoz trvale stoupá. Podle nejnovějších údajů český export v přeshraničním pojetí překročil za celý rok 2019 rekordní hranici 4 a půl bilionu korun. Jeho hodnota dosáhla přibližně 4 563 miliard Kč.

Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka jsou podnikatelské mise významným nástrojem exportní politiky. 

„Chceme je uchopit jinak, velmi pečlivě vyhodnocovat a dál pracovat s tím, co se na těchto pracovních cestách předjedná. Jde tedy o aktivnější a zejména kontinuální zapojení státu do získávání konkrétních obchodů tuzemských firem v zahraničí. Předpokladem je mimo jiné průběžné sledování vývoje v daném teritoriu a pomoc přímo z místa obchodu od lidí, kteří dobře znají dané prostředí, jsou perfektně jazykově vybaveni, mají potřebné informace a kontakty,“ doplnil Karel Havlíček.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme