Svaz průmyslu hostí v Praze klíčové setkání evropského byznysu

Svaz průmyslu a dopravy ČR u příležitosti českého předsednictví v Radě EU hostí klíčové zasedání Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

V Praze uvítá od 2. do 3. června na více než 100 prezidentů, generálních ředitelů a stálých delegátů 40 evropských průmyslových svazů z 35 zemí Evropy. Projednají aktuální témata a priority byznysu pro následující půlrok. Svaz průmyslu tímto setkáním na vrcholné evropské úrovni zahajuje sérii akcí, které připravil pro období českého předsednictví v Radě EU. 

Ilustrační fotografie

Svaz průmyslu a dopravy ČR měsíc před začátkem českého předsednictví pořádá jednání tzv. Rady prezidentů BusinessEurope (COPRES – Council of Presidents of BusinessEurope). Na tomto významném zasedání lídři evropského byznysu projednají klíčové otázky pro podnikání v následujícím půlroce. „Je to pro nás čest uvítat v Praze kolegy a kolegyně z celé Evropy. Chceme této příležitosti využít, ukázat jim moderní český průmysl, i že jsme na české předsednictví dobře připraveni,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Jsem rád, že se v době, kdy celá Evropa čelí jedinečným výzvám, Rada prezidentů BusinessEurope koná právě v Česku, nejprůmyslovější zemi Evropy. Projednáme společně nejpalčivější problémy, s nimiž se nyní potýká evropský byznys i priority českého předsednictví. Je skvělé, do jaké míry se priority, které jsme si vytyčili za Svaz průmyslu, překrývají s prioritami české vlády i celé evropské podnikatelské komunity. Chceme se zaměřit na strategickou odolnost evropského průmyslu, energetickou bezpečnost, budoucí poválečnou obnovu Ukrajiny a také dál rozvíjet vnitřní trh nebo dělat ambiciózní obchodní politiku. To je výborná výchozí pozice pro spolupráci v následujícím půlroce,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a BusinessEurope. 

Zástupci průmyslových svazů během dvoudenního programu navštíví výrobu ŠKODA AUTO a setkají se také s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Vedoucí delegací evropských svazů mají naplánované jednání s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. Vyvrcholením akce bude samotné páteční jednání Rady prezidentů BusinessEurope, na kterém budou zástupci BusinessEurope a členských svazů řešit aktuální témata důležitá pro podnikání v Evropě. Priority pro předsednictví ČR v Radě EU proberou také s předsedou Vlády ČR Petrem Fialou. 

O COPRES 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem evropské konfederace podnikání BusinessEurope od roku 1993. Jednání prezidentů členských svazů BusinessEurope se koná dvakrát ročně. Pravidelně se odehrává v zemi, která přebírá předsednictví v Radě EU pro nadcházející půlrok. Svaz průmyslu bude hostit Radu prezidentů BusinessEurope po prvním CZPRES v roce 2009 již podruhé. 

Doporučujeme