Svaz průmyslu představil priority byznysu pro příští vládu

Od jara jednal Svaz průmyslu a dopravy ČR se zástupci osmi politických stran o tom, co očekává byznys od nové vlády vzešlé z podzimních voleb.

Nepříznivý demografický vývoj, celoevropský přechod na nízkoemisní hospodářství nebo výrazné změny ve vzdělávání a na trhu práce kvůli modernizaci průmyslu a rozvoji nových technologií. To jsou jen některé trendy a výzvy, se kterými se bude muset Česká republika vypořádat v nejbližších letech a desetiletích.

Ilustrační obrázek

Svaz průmyslu nadcházející ekonomické a společenské výzvy vnímá. Firmy se na mnohé z nich připravují a to samé očekávají od vlády. Zástupci Svazu průmyslu v čele s prezidentem Jaroslavem Hanákem proto v průběhu letošního roku představili priority byznysu zástupcům osmi politických stran, které měly podle jarních průzkumů
veřejného mínění šanci zasednout v příští poslanecké sněmovně.

„Jsem rád, že projevili zájem o byznysové priority Svazu průmyslu. Setkávali jsme se s nimi spolu s kolegy již od jara a politikům jsme představovali ekonomické výzvy, kterým se ve Svazu průmyslu dlouhodobě věnujeme. Jsme připraveni na nich s budoucí vládou – ať už bude jakákoliv – spolupracovat,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Česko musí být v EU aktivnější

Představitelé jednotlivých politických stran se aktivně zajímali o pohled Svazu průmyslu na digitalizaci státu a firem, energetický mix nebo efektivní využití evropských fondů. Zástupci Svazu průmyslu politikům také zdůraznili, že Česká republika musí být aktivním a konstruktivním členem Evropské unie. Na evropské úrovni se bude připravovat řada regulací a nových pravidel, které s nadcházejícími výzvami souvisí, například v oblasti ochrany klimatu. Správné nastavení těchto pravidel bude klíčové pro budoucnost českého průmyslu i celé ekonomiky.

Osm oblastí, na které se musí zaměřit příští vláda

Digitalizace

 • Smysluplně využít dostupné evropské prostředky na digitální transformaci firem.
 • Zajistit podnikatelům možnost vyřídit veškerou agendu z pohodlí své kanceláře a data sdílet s veřejnou správou pouze jednou a elektronicky.
 • Více se v EU angažovat v potlačování snahy o přeregulaci digitální ekonomiky a nových technologií.

Vzdělanost

 • Zvyšovat připravenost žáků i dospělých na digitální budoucnost a nové technologie.
 • Zavést přehledný a fungující systém duálního vzdělávání.
 • Vytvořit systém dalšího vzdělávání, který umožní pracovníkům rychle získat a uznat nové dovednosti (upskilling/reskilling).

Trh práce

 • Zjednodušit proces přijímání zahraničních pracovníků.
 • Reformou musí vláda vyřešit věk odchodu do důchodu, podpořit flexibilní úvazky a zajistit větší možnosti důchodcům, kteří chtějí dále pracovat i v jiném oboru, než je jejich původní kvalifikace.
 • Podpořit flexibilní formy práce (např. práce mimo pracoviště), včetně flexibilních pracovních úvazků.

Doprava

 • Zásadně zrychlit tempo výstavby nových dálnic. Pokračovat ve výstavbě a modernizaci základní dopravní infrastruktury ve všech dopravních módech.
 • Rychleji stavět infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic.
 • Větší podporou ETCS a nákupem moderních vlaků zvýšit bezpečnost a komfort na železnicích.

Jedním z prvních úkolů nové vlády by podle Svazu průmyslu měla být včasná a důkladná příprava na předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se Česká republika ujme v druhé polovině příštího roku. „Během předsednictví v Radě EU budeme mít možnost významně ovlivňovat agendu a priority EU. Byznys chce tuhle šanci využít na maximum. O tom, jak se to Česku podaří, rozhodne zejména přístup nové vlády,“ připomíná Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Všechny prioritní oblasti pro podporu ekonomiky představil Svaz průmyslu a dopravy na tiskové konferenci na začátku září a zopakuje je politikům znovu po volbách na svém Sněmu.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2021). Autor: Václav Rokyta.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme