Svazijská energetika prochází transformací a je otevřena spolupráci

Svazijsko, oficiálním názvem Svazijské království, se nachází na samém jihu Afriky a jeho 1,2 milionu obyvatel žije na území o rozloze přibližně čtvrtiny Česka.

Tamní energetika je vysoce závislá na sousední Jihoafrické republice, což je ve spojení s přírodními podmínkami Svazijska hnacím motorem budování kapacit v oblasti obnovitelných zdrojů. Malá africká země má zájem především o projekty, řešení a know-how v oblasti biomasy, vodní, solární a větrné energie.

Ilustrační fotografie

V transformaci svazijské energetiky hrají významnou roli Evropské unie a její členské státy. S ohledem na nízký počet obyvatel a úroveň industrializace potřebuje svazijské hospodářství k chodu pouze přibližně 233 MW elektrické energie. I přesto je však Svazijsko závislé především na sousední Jihoafrické republice, která uspokojuje více než 65 % jeho energetické spotřeby. To je vzhledem k dezolátnímu stavu jihoafrického energetického monopolu Eskom předmětem politických tenzí.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Snaha omezit závislost na sousedovi

Přibližně 15 % energetické poptávky Svazijska uspokojují jiné státy v regionu a zbylých přibližně 20 % generuje Svazijsko samo. Motivace Svazijska k přechodu na čisté zdroje energie je tak mimo jiné motivována tamními přírodními podmínkami, avšak především snahou vymanit se z energetického područí JAR.

Co se svazijského energetického mixu týče, dominuje mu import energie ze sousední JAR, jejímž zdrojem je výhradně uhlí. Z hlediska zdrojů generační kapacity Svazijska převládají biomasa, vodní a solární energie či dieselové generátory, přičemž nezávislých producentů energie v zemi za poslední dva roky rapidně přibývá.

V rámci svazijského veřejného sektoru stojí na vrcholu hierarchie Ministerstvo přírodních zdrojů a energetiky. Regulátorem trhu s elektřinou je ESERA a za generaci, přenos a distribuci je zodpovědný svazijský energetický monopol EEC. Svazijský soukromý sektor je pak poměrně efektivně uskupen pod hlavičkou asociace Business Eswatini, která sdružuje více než 95 % tamních podniků.

Ilustrační fotografie

Podpora Evropské unie

Energetická transformace je ve Svazijsku silně podporována ze strany Evropské unie, a to prostřednictvím nástrojů GET.invest a GET.transform, které jsou zaměřeny na mobilizaci investic a technickou podporu energetické transformace rozvojových zemí. Společně s institucemi EU tento program spolufinancují Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko, přičemž implementátorem této společné iniciativy je německá rozvojová agentura GIZ.

Svazijské energetické transformaci stojí v cestě především nedostatek možností výhodného financování, cenově nedostupné technologie či tarifní subvence domácností, které činí řadu projektů nerentabilních. Vzdor tomu je však tamní regulatorní prostředí relativně transparentní a v porovnání se sousední JAR je registrace a implementace projektů nezávislých producentů energie podstatně jednodušší. Jelikož svazijské hospodářství potřebuje ke svému chodu relativně malé množství elektřiny, velké energetické projekty nebudou ještě dlouhou dobu ve Svazijsku rentabilní.

Šance pro české firmy

To však nahrává do karet českým podnikům, které poskytují především řešení menšího rozsahu. Z důvodu nutnosti stabilizace sítě tzv. základním zatížením je s ohledem na tamní zemědělskou produkci přednost dávána biomase. Poptávka je rovněž po projektech, know-how a technologiích v oblasti vodní, solární a větrné energie.

Obecně vzato lze konstatovat, že vzdor limitům, které ve Svazijsku představuje mimo jiné velikost jeho hospodářství, tamní soukromý i veřejný sektor mají o spolupráci s evropskými společnostmi a investory zájem. S tím souvisí i ochota navazovat kontakty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: David Vaverka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | eSwatini | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme