Švédsko je lídrem ve vytváření chytrých dopravních řešení

Globální automobilový průmysl je na pokraji revoluce. Potřeby udržitelné a inteligentní mobility jsou po celém světě stále důležitější. Švédsko se staví do čela transformace dopravy pomocí vytváření chytrých dopravních řešení, která připravují cestu k bezuhlíkové mobilitě.

Dosažení mobility nezávislé na fosilních palivech je vládním cílem Švédska, které aktivně investuje do vývoje chytrých řešení pro města, inteligentních dopravních systémů a autonomní mobility. Švédské dopravní odvětví prochází rychlou transformací, která je jedním ze základních pilířů udržitelnosti. Dosahování stanovených cílů v oblasti klimatu a energetiky výrazně přispívá elektrifikace vozového parku, která umožňuje snižování využívání fosilních paliv a výrazně zlepšuje kvalitu života obyvatel ve městech.

Švédsko směřuje své zdroje do nových dopravních technologií

Švédsko má dlouhou historii udržitelné dopravy a švédské společnosti nabízejí špičková řešení napříč všemi druhy mobility. Švédsko stále více směřuje své zdroje do vývoje a implementace elektrických technologií, autonomních automobilů, baterií, nabíjecí infrastruktury a palivových článků. Výrobci a dodavatelé vozidel, technologické startupy a univerzity společně vytváří chytrá řešení pro města, inteligentní dopravní systémy a autonomní řešení chytré mobility.

V čele švédského vývoje v oblasti elektrifikace a mobility je ekosystém Smart Transport, který spojuje globální hráče, jako jsou Volvo Cars a Volvo Group, Scania, Bombardier a Ericsson, s předními výzkumnými pracovníky a technologickými inovátory, včetně firem jako Einride, Nevs a Polestar. Ti společně pracují na přechodu k elektrifikovaným a digitálně poháněným dopravním systémům, a to ve čtyřech hlavních oblastech: sdílené mobilitě, dekarbonizaci, autonomním řízení a konektivitě.

Dalším příkladem je švédská společnost Northvolt, která v březnu 2021 představila další mezník partnerství se společností Volkswagen Group, díky kterému se Northvolt ze své megatovárny ve Švédsku stane strategickým vedoucím dodavatelem prémiových bateriových článků pro Volkswagen na příštích 10 let.

Silné stránky švédských dopravních řešení jsou příležitostí k další spolupráci

Stále více mezinárodních společností si uvědomuje výhody spolupráce ve Švédsku, především díky snadné dostupnosti kvalifikovaných techniků a odborným znalostem v oblastech mobilních komunikačních systémů, konektivity a automatizace.

Klíčovými silnými stránkami švédského ekosystému chytrých dopravních řešení jsou: 1) bezmála dvacet testovacích pracovišť zaměřených na bezpečnost silničního provozu, simulaci autonomního řízení, testování komponent, digitální technologie a monitorování, vývoj baterií a hybridní systémy; 2) silné dědictví výroby vozidel a komponentů se světovým renomé v oblasti inovací a v oblasti bezpečnosti; 3) dynamické automobilové klastry; 4) pokročilá digitální infrastruktura a dodavatelská síť pro vývoj a výrobu e-mobility a 5) bezuhlíková elektrická síť s nejvyšším podílem obnovitelné energie v EU.

Švédsko nabízí pro zahraniční a české firmy řadu příležitostí pro spolupráci v oblasti udržitelné výrobu, testování automobilů a inkubaci nových nápadů. Nové technologie a koncepty se často vyvíjejí v kooperativním prostředí, od koordinačních center a platforem po testovací arény, které jsou společně financovány státem a soukromým sektorem. Švédsko se stále více stává cílovou zemí pro aktivity mezinárodních firem, mimo jiné i proto, že švédské koncepty a zkušenosti mohou být zároveň úspěšně využity při vytváření podobných řešení jinde ve světě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko).

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Doprava, logistika

Doporučujeme