Švédsko je země s tradiční podporou inovací

Je několik faktorů, které vysvětlují, proč má Švédsko dlouhou tradici v podpoře inovací a podnikání


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 01.04.2019

Sociální stát
Země je sociálně stabilní a podpora státu je všeobecně dostupná. V zemi je vysoký stupeň sociální a společenské rovnosti.
Sociální stát byl klíčem pro rozvoj soukromého podnikání. Fakt, že existuje záchranná sociální síť, která vás zachytí, když se vám podnikání nepovede, umožňuje svobodu pro podnikání a braní rizik s nám spojených.

Vzdělání a výzkum
Švédsko je dlouhodobě zaměřeno na vzdělání a výzkum, což má velký dopad na kapacitu pro inovace. Již v polovině 19. století země zavedla povinnou školní docházku pro děti ve věku od sedmi do třinácti let. Tento moment byl rozhodující pro vývoj země od zaostalého zemědělského národa po vyspělého lídra v inovacích. Dnes má okolo jedné třetiny populace vyšší než střední vzdělání.
Pokud se týká vývoje a inovací (R&D), Švédsko ze zákona přispívá na vývoj a inovace více než 3 % HDP.
Vláda vytvořila státní ústav živých věd, který je zaměřen na rozvoj národní strategie pro živé vědy, a tím pro další pokrok v této oblasti.

Klíčoví hráči
Hlavní roli ve švédském výzkumu hraje vládní agentura Vinnova. Inovační agentura chrání a podporuje výzkumné projekty v širokém spektru záběru, od zdravotnictví a dopravy po průmyslové materiály a chytrá města.
Pro posílení švédské konkurenceschopnosti je zřízen Knowledge Foundation (KK-stiftelsen), který financuje výzkum a rozvoj kompetencí na švédských státních univerzitách I nových privátních vysokých školách.
Agentura Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) též pomáhá posilovat konkurenceschopnost a rozvoj podnikání po celém Švédsku.

Infrastruktura
Švédsko je velká země, která se rozprostírá k dálnému severu. To je důvod, proč je dobře fungující infrastruktura důležitá pro rozvoj – od železnic po telekomunikace a vysílání. Pravidla, umožňující přístup k technologiím a k internet přispěla tomu, že jsou Švédové inovativní národ dneška.
V devadesátých letech podpořily švédské vlády rozvoj široce dostupné internetové sítě a rychlý přístup Švédů k rychlé internetové síti, spolu s podporovanými program na pořízení počítačů, pomohly kultivovat společnost těch, kdo se rychle adaptují. V roce 2016 vláda rovněž přijala novou strategii pro vysílání – new broadband strategy. Ta má za cíl propojení celého Švédska vysokorychlostním internetem do roku 2025.

Vysoké hodnocení
Když povážíme, že Švédsko představuje pouze 0,13 % světové populace, tak má tento národ neúměrně velký vliv na globální inovace. Švédsko vévodí žebříčku Innovation Union Scoreboard, což je index, který publikuje Evropská komise. Žebříček posuzuje silné a slabé stránky národních inovačních systémů a pomáhá zemím identifikovat oblasti, které by měly rozvíjet.
Švédsko taktéž dosáhlo vysokého stupně hodnocení v inovačních průzkumech jako je Legatum Prosperity Index a Global Innovation Index.

Výzvy
Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) řadí Švédsko k nejvíce konkurenceschopným zemím, s nejlepším hodnocením za inovační kapacity. Tento žebříček nicméně zmiňuje i slabé stránky potenciálu Švédska, což jsou především vysoké daně a regulace pracovního trhu.
Dalšími potenciálně negativními faktory jsou vysoké ceny pronájmů a nedostatek bytových kapacit ve velkých městech, což je v konkurenci s ostatními evropskými městy problém pro přilákání mladých talentů. Vysoké ceny školného pro studenty mimo EU mohou mít též negativní dopad na atraktivitu Švédska pro mladé lidi.
Výzvou trochu jiného typu je potom klima. Dlouhé švédské zimy mohu být pro někoho odrazující. Současně jsou ale právě tyto kruté zimy někdy uváděny jako příklad pro to, proč je ve Švédsku tak vysoký stupeň kreativity. Někteří lidé argumentují, že právě dlouhé zimy mají za následek to, že lidé jsou rádi v teple místností a věnují se bádání a rozvoji svých nápadů.

Vzhledem k tomu, že i Česká republika se řadí mezi země, kde se výtečně daří inovací a aplikovanému výzkumu, nabízí se různé druhy symbióz a spolupráce mezi švédskými výzkumníky, ale hlavně privátními firmami, které se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti moderních hitech produktů. Kancelář CzechTrade ve Stockholmu je kdykoliv připravena na tomto poli český firmám pomoci jim vyhledat odpovídající příležitosti a partnery.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Stockholm
S využitím zdroje: www.sweden.se (švédský oficiální portál)

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme