Zdroj: CzechTrade

Švédsko – rozvoj přenosové soustavy – možnosti pro české firmy

Celkem 76 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 15 % elektrické energie je ve Švédsku generováno z větrných a solárních elektráren.

Nastolený trend podpory obnovitelných zdrojů řadí Švédsko bezkonkurenčně na špici zemí EU. V roce 2018 již 65 % celkové produkce a 54 % celkové spotřeby pokrývají OZE, čímž Švédsko splnilo již v roce 2018 své cíle k roku 2030. Cílem Švédska je však stát se jednou z prvních „fossil free“ zemí na světě (konkrétně do roku 2045). A proto bude nadále podporovat obnovitelné zdroje.

Nicméně právě tento rostoucí trend výstavby větrných elektráren a jejich nestálost dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu na modernizaci a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky komponentů a služeb pro přenosovou soustavu představují velkou příležitost pro české firmy.

Švédskou distribuční síť provozuje státní společnost Svenska Kraftnät. Společnost představila tzv. System Development Plan 2018-2027 (rovněž v příloze). Plán počítá s investicemi ve výši 60 mld. SEK, z čehož 22 mld. SEK půjde na údržbu a modernizaci stávající přenosové soustavy a 23 mld. na výstavbu nových linií.

Dokument zároveň obsahuje plánovaný rozvoj přenosové soustavy a přehled hlavních investic v letech 2018-2027 (strana 60 a dále), které jsou v příloze specificky rozpracovány dle jednotlivých energetických regionů, a to včetně předpokládaného data zahájení přípravy projektu, data zahájení výstavby a odhadované výše zakázky.

Podrobné informace o každém z projektů jsou k dispozici na stránkách Svenska Kraftnät v záložce Grid development a sekci Grid projects.

Při rozkliknutí kteréhokoliv projektu se rozbalí podrobné informace o projektu, včetně kontaktů na zodpovědné osoby, projektové manažery atd.

Jak se česká firma může stát dodavatelem Svenska Kraftnät?

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách Svenska Kraftnät v záložce Stakeholder portal a sekci Procurments

Na této úvodní stránce je k nalezení přehled aktuálních a chystaných výběrových řízení/tendrů (Our procurment plan), kde zájemce nalezne přehled ve formátu xls.

Svenska Kraftnät při výběru dodavatele využívá před-kvalifikační systém Utilities NCE (Achilles Utilities Nordics and Central Europe) a v této sekci jsou k dispozici informace o normách, používaných materiálech a další.

Případným zájemcům o spolupráci se Svenska Kraftnät doporučujeme si tento portál prostudovat a v případě zájmu se na švédského provozovatele distribuční sítě obrátit – dle kontaktu na téže straně, případně komunikovat s projektovými manažery konkrétního projektu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Jan Buben, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme