Švédsko sází na inovace, udržitelnost i kreativitu

Jedinečné zaměření na inovace, udržitelnost, otevřenost a rovné příležitosti vytvořilo ze Švédska zemi s vysoce dynamickou ekonomikou.

Díky tomu se pravidelně ocitá na předních příčkách v hodnocení podnikatelského prostředí, globální konkurenceschopnosti a produktivity. Švédský trh je vysoce konkurenční, přesto českým firmám nabízí řadu příležitostí ke spolupráci. Nutnou podmínkou je ale vysoká kvalita nabízených výrobků a služeb.

Ilustrační fotografie

Švédsko je dnes mixem tradiční průmyslové země a moderní inovativní ekonomiky. Silná průmyslová základna je páteří ekonomiky, hybnou silou se ale stále více stávají technologické a inovativní firmy. Průmyslové společnosti jako ABB, Assa Abloy, Ericsson, Husquarna, Sandvik, Scania či Volvo jsou globálními lídry ve svých oborech. Zároveň má Švédsko jednu z nejrychleji rostoucích technologických startupových scén na světě.

Ve Stockholmu je dnes nejvíce jednorožců na obyvatele hned po Silicon Valley. Firmy jako Skype, King, Mojang, Klarna či Spotify jsou světoznámé společnosti s více než miliardovou dolarovou hodnotou. Po celém Švédsku dnes funguje efektivní podpůrný startupový ekosystém umožňující přístup do co-workingových prostor, startupových center a ke specializovaným akcím, inovačním grantům či nadprůměrné nabídce zdrojů rizikového kapitálu.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Základními prvky švédské firemní kultury jsou otevřenost a schopnost vzájemně spolupracovat. Díky nim se daří podněcovat kreativitu a inovace, na jejichž základech vznikly přední švédské společnosti. Švédsko je hodnoceno jako jedna z nejkreativnějších zemí na světě. V inovacích se Švédsko pyšní dokonce prvním místem podle srovnávacího hodnocení zemí Evropské unie a třetím místem na světě podle aktuálního hodnocení Globálního inovačního indexu. Poměr výdajů na výzkum a vývoj ve Švédsku trvale převyšuje 3 % HDP.

Český pohon jedné z největších bioelektráren

Ambicí Švédska je stát se do roku 2045 první uhlíkově neutrální zemí na světě. V energetice je cílem dosažení 100% produkce elektrické energie z nízkoemisních zdrojů do roku 2040.

Švédskou sázku na snižování emisí pochopily i české firmy. Společnost Doosan Škoda Power v létě 2022 realizovala generální inspekci a opravu své turbíny v elektrárně Stockholm Exergi (Värtan), která patří mezi největší městské zdroje na biomasu na světě. Tato nejmodernější bioelektrárna představuje unikátní technologii, jako palivo se používá výlučně čistá pevná biomasa – zbytkové produkty z lesnického a pilařského průmyslu jako dřevní štěpka, větve a natě. Kromě toho se stále více využívá štěpka z recyklovaného dřevěného materiálu. Dobře vytříděný stavební a demoliční odpad tak nahrazuje dřevo, které pochází přímo z lesa.

Stockholm Exergi (Värtan), elektrárna na biomasu. | Foto: Martin Bašta, ZÚ ČR

Značná část elektrárny je zahloubena do skály a bioelektrárna za plného provozu denně spálí 16 tisíc tun obnovitelného dřevního paliva, které se tam dopravuje kilometrovým podzemním dopravníkem z nedalekého přístavu. Bioelektrárna vyrábí ekologickou elektřinu a teplo pro Stockholm a přilehlé oblasti. Využívá parní turbínu o výkonu 154 MW a další energetické příslušenství, které bylo instalované a uvedené do provozu právě společností Doosan Škoda Power.

„Ve Švédsku máme instalováno celkem šest jednotek a vzhledem ke spokojenosti severských zákazníků očekáváme v brzké době další projekty,“ říká Jan Houdek, projektový manažer z firmy Doosan Škoda Power, která je tradičním dodavatelem parních turbín do skandinávských zemí. Příležitosti se ale rýsují i pro ostatní české dodavatele v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně hydroenergetiky a větrných elektráren, i vodíkových technologií.

Elektrifikace chytrých měst

Švédské dopravní odvětví prochází rychlou transformací a cílem je dosažení mobility nezávislé na fosilních palivech. Stále více zdrojů je směřováno do vývoje a implementace elektrických technologií, autonomních vozidel, baterií, nabíjecí infrastruktury a palivových článků.

Velké příležitosti přináší budování infrastruktury pro elektromobilitu. Švédsko má jeden z nejvyšších podílů dobíjecích vozů mezi zeměmi Evropské unie. V roce 2023 bude zhruba 65 % nově prodaných automobilů dobíjecích. Přechod na elektrifikovaný vozový park probíhá mnohem rychleji, než se očekávalo. Proto je třeba razantně zvyšovat tempo budování dobíjecí infrastruktury, která koncem roku 2022 čítala 18 tisíc nabíječek.

Tento trend zachytily i české firmy. Platforma českého Unicornu dnes řídí nabíjení elektromobilů v půlmiliónovém Göteborgu. Softwarové řešení ChargeUp od Unicornu dodané energetické společnosti Göteborg Energi umožnilo připojení kolem 1 500 veřejných i soukromých nabíjecích stanic a zajistilo komplexní správu dobíjecí infrastruktury v Göteborgu. Úspěch Unicornu je velmi cenný, protože Göteborg je považován za centrum elektrifikace ve Švédsku, kde se spojují aktivity průmyslu, výzkumu, vývoje a testování řešení pro udržitelnou dopravu nové generace.

„Nyní se zaměříme na další spolupráci a rozvoj řešení se společností Göteborg Energi. Zejména se zabýváme pokročilou integrací dobíjecí infrastruktury do distribuční soustavy a do energetického trhu, což našemu klientovi umožní získat dodatečné finanční výnosy při maximálním využití dostupné kapacity připojení. Věříme, že díky těmto pokročilým funkcím bude ChargeUp jasnou volbou i pro další města v Evropě,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer ve společnosti Unicorn Systems. Švédská chytrá města jsou nadějnou příležitostí ke vzájemné spolupráci také pro další české firmy, které se mohou ucházet o dodávky inteligentních dopravních systémů.

Turbína Doosa Škoda Power. | Foto: Martin Bašta, ZÚ ČR

Strojírenské komponenty i velké stavební zakázky

Strojírenský průmysl, který se na celkovém švédském exportu podílí zhruba jednou třetinou, je stále páteří švédské ekonomiky. České firmy se mohou uplatnit při dodávkách jak standardních strojírenských komponentů, tak širokého spektra špičkových strojírenských technologií z oblastí přesného strojírenství a pokročilé výroby. Podmínkou je splnění nejvyšších standardů kvality a náročných ekologických kritérií. Například rodinná firma MS ProTech dodává strojní komponenty pro švédské firmy z odvětví petrochemického, potravinářského průmyslu a dopravní infrastruktury.

„Švédský trh je pro nás velmi zajímavý, mimo jiné z důvodu vysoké koncentrace velkých nadnárodních společností s unikátními produkty,“ potvrzuje Jan Tománek, generální ředitel strojírenské firmy HTP, která již mnoho let dodává do Švédska své produkty pro významné zákazníky vyrábějící stavební stroje, manipulační techniku a vybavení pro automatické skladovací a logistické systémy.

Šance pro české firmy nabízí také švédské stavebnictví a dopravní infrastruktura. Národní dopravní plán zahrnuje do roku 2029 investice ve výši 70 miliard eur a domácí stavební firmy nejsou schopny obrovskou poptávku pokrýt vlastními silami. Česká firma Subterra z koncernu Metrostav prostřednictvím své švédské dceřiné společnosti realizovala objemné zakázky staveb dálničních tunelů a podílí se na prestižní zakázce rozšíření stockholmského metra. Hodnota těchto zakázek se pohybuje v řádech miliard korun.

Pro českou stavební společnost Wieden je švédský trh prioritním, což dokládá více než 20 dokončených projektů kompletních řešení fasád výškových budov, hotelů, obytných a komerčních budov, a to jak pro veřejné, tak pro soukromé investory.

Ilustrační fotografie

Oblíbené české pivo

Švédsko dlouhodobě patří mezi pět nejvýznamnějších trhů pro vývoz českého piva. Velké oblibě mezi švédskými spotřebiteli se těší zejména tradiční klasická piva. České značky jsou také široce zastoupené v nabídce vládou vlastněné společnosti Systembolaget, která monopolním, výhradním způsobem provozuje maloobchodní prodej alkoholu.

Přes Systembolaget se také realizuje největší část prodejů, menší podíl pak směřuje přímo do hotelů a restaurací. Případný nový český zájemce o švédský trh by se v každém případě měl spojit se zavedeným dovozcem českého či jiného piva, kterých je na trhu asi dvacet.

PROPED, marketing a další akce

Velvyslanectví ve Stockholmu pomáhá českým podnikatelům se vstupem na švédský trh prostřednictvím osvědčených nástrojů, jako jsou projekty ekonomické diplomacie PROPED, cílené marketingové aktivity či specializované prezentační akce. Snahou je vyhledávat nové exportní příležitosti a propojovat české a švédské podnikatele v dynamicky rostoucích sektorech průmyslu. Jedním z nedávných příkladů byla mise zástupců českého herního průmyslu. Švédsko patří v této oblasti k absolutní světové špičce. Účastníci mise navázali kontakty s předními švédskými herními studii a mohli sdílet zkušenosti s provozováním herních inkubátorů a vzdělávacích iniciativ.

Na jaře 2022 také v rámci PROPED české inovativní firmy představily svá chytrá řešení v oblastech zelených technologií, e-mobility a vodíkových technologií ve Stockholmu během „Czech Innovation Day“. A v roce 2021 se díky marketingové aktivitě představila ve Stockholmu skupina vybraných českých pivovarů, jejichž produkce velmi zaujala švédské zákazníky a spotřebitele.

Čeští herní vývojáři ve Švédsku. | Foto: Martin Bašta, ZÚ ČR

Také v průběhu roku 2023 budou mít čeští podnikatelé možnost zúčastnit se řady dalších proexportních akcí, které velvyslanectví připravuje. Na jejich přípravě spolupracuje s agenturami CzechTourism, CzechTrade a českými i švédskými oborovými asociacemi. Začátkem února proběhne prezentace zaměřená na digitální trendy a služby, jejímž cílem je propojit české firmy působící v oboru informačních a komunikačních technologií s potenciálními švédskými klienty.

Další akcí, kterou velvyslanectví chystá na únor, je prezentace zaměřená na finanční a kapitálové trhy. Čeští exportéři, kteří cílí na švédský trh, se samozřejmě nemusí omezovat jen na účast na připravovaných akcích a projektech. Velvyslanectví maximálně asistuje českým firmám v jejich úsilí při vstupu na švédský trh širokou škálou služeb. Podnikatelé se mohou na ambasádu kdykoliv obrátit. O švédský trh rozhodně stojí za to se poprat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Martin Bašta, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí

Doporučujeme