Švédsko vytvoří inovační klastr pro pokročilé léčebné terapie

Švédsko má ambici stát se do roku 2030 světovým lídrem v oblasti pokročilých terapií. Rozhodlo se vytvořit nový inovační klastr pro pokročilé léčebné terapie, který bude podporovat komercializaci a zavádění moderních postupů.

Českým firmám a výzkumníkům se ve spolupráci se švédskými partnery otevírají další možnosti spolupráce v dynamickém rozvoji pokročilých terapií a celého life science odvětví.

Ilustrační fotografie

Švédsko je považováno za jednu z nejvýznamnějších výzkumných zemí na světě, která je lídrem v celé řadě life science oborů, jako jsou onkologie, neurověda, metabolická onemocnění, ale také genomika, proteomika a diagnostika. Každý pátý výzkumný pracovník ve Švédsku pracuje v oblasti věd o živé přírodě a mnoho výzkumných projektů se rodí na renomovaných lékařských univerzitách, jako jsou Karolinska Institut či Lundská univerzita.

Vývoj léků pro pokročilou terapii rychle postupuje a přináší do zdravotnictví revoluční změny v léčbě závažných onemocnění. Jedná se o trh se silným mezinárodním růstem. Pokročilé terapie jsou založeny na biologických lécích, tedy genech, buňkách nebo tkáních, na rozdíl od běžných léků, jež jsou obvykle tvořeny tzv. malými molekulami nebo proteiny. Biologické léky jsou ale mnohem náročnější na výrobu. Zato otevírají zcela nové možnosti léčby a mají potenciál zmírňovat a léčit nemoci, které jsou v současné době nevyléčitelné, například rakovinu, Parkinsonovu chorobu, cukrovku a další.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Švédsko chce být lídrem

Švédsko má ambici stát se do roku 2030 lídrem v oblasti pokročilých terapií. Jedná se o jeden z dalších kroků na cestě Švédska k pozici lídra v oblasti věd o živé přírodě. Švédská vláda proto pověřila státní inovační agenturu Vinnova do roku 2024 vytvořit národní inovační klastr pro komercializaci, rozvoj dovedností a výrobních kapacit pro pokročilé lékařské terapie.

Inovační klastr bude využívat výsledky výzkumu univerzit, vysokých škol a zdravotnického sektoru, urychlovat růst nových společností a poskytovat podporu při komercializaci malým, středním i velkým podnikům. Inovační klastr bude fungovat jako národní infrastruktura a kompetenční uzel. Zároveň bude podporovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím kontaktů se zahraničními partnery.

Ilustrační fotografie

Příležitosti pro české inovátory a startupy

České firmy, farmaceutické výzkumné platformy, biotechnologická centra a výzkumné organizace se v blízké budoucnosti budou moci ještě více zapojit do spolupráce se švédskými partnery a podílet na dynamickém rozvoji pokročilých terapií a celého life science odvětví.

Do doby ustavení nového švédského inovačního klastru pro pokročilé terapie mohou čeští inovátoři a startupové firmy hledat příležitosti ke spolupráci například v testovacím centru pro biologickou produkci Testa Center v Uppsale, při vývoji a výrobě biologických látek v NorthX Biologics v Matforsu, v laboratoři molekulárních biologických věd SciLifeLab či v největším skandinávském vědeckém parku zaměřeném na vědy o živé přírodě Medicon Village v Lundu.

K navázání obchodních kontaktů je také k dispozici databáze obsahující více než 2160 firem ze sektoru life science působících ve Švédsku. Ve dnech 5.–7. září 2023 Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu také připravuje v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie inovační misi do Švédska, jejímž cílem je podpořit spolupráci, navázat kontakty a sdílet švédské know-how v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Martin Bašta, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj | Zdravotnická technika

Doporučujeme