Švédský parlament odhlasoval podobu rámce státního rozpočtu na rok 2020

Schválený švédský rozpočet na rok 2020 počítá s přebytkem ve výši 47 miliard švédských korun.

Švédský parlament odhlasoval koncem roku 2019 podobu rámce státního rozpočtu na rok 2020. Na úvod se patří zmínit, že se jedná v některým aspektech o kontroverzní rozpočet. Je to první rozpočet sestavený na základě takzvané Lednové dohody – dohodě o spolupráci napříč politickým spektrem mezi vládní koalicí sociálních demokratů a zelených a dvěma opozičními stranami – Liberály a Centrickou stranou. To však znamená pro každou ze stran klady i zápory.
Nejdůležitější body z nového rozpočtu jsou následující: celkové výdaje rozpočtu představují 1, 062 miliard korun. Z toho je okolo 20 miliard korun vyčleněno na různé reformy, které chce vláda spolu s dvěma opozičními stranami uskutečnit.
Ty zahrnují zvýšenou vládní podporu obcím, více peněz do práva a pořádku, peněžní pobídky pro průmysl a místní samosprávy na investice do klimatických opatření, zrušení přísných daní na vysoko příjmové obyvatele a snížení daní pro penzisty vydělávající více než 17 000 korun za měsíc.
Tato opatření byla na jednu stranu chválena a na druhou těžce kritizována.
Odhadované příjmy představují v návrhu rozpočtu sumu 1,116 miliard korun, jinými slovy je plánován přebytek ve výši 47 miliard korun. Přesné detaily nebudou jasné do dalšího schvalování na dlouhé cestě k přijímání státního rozpočtu. Parlament musí ještě rozhodnout, kam přesně potečou peníze ve všech výdajových kapitolách.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
S využitím zdroje: The Local.se

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme