Světová banka nabízí pomoc i Česku

Světová banka financuje rozvojové projekty, v jejichž rámci jsou vypisována výběrová řízení na dodávky zboží a služeb, kterých se mohou zúčastnit rovněž firmy z České republiky.

svetova-bankaSvětová banka (SB) je skupina, kterou tvoří pět institucí: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Mezinárodní asociace pro rozvoj, Multilaterální agentura pro investiční záruky a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů.

Společným cílem je snížení chudoby ve světě posilováním ekonomik chudých států. V souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí usiluje SB o zlepšení životní úrovně lidí prostřednictvím podpory hospodářského růstu a rozvoje. SB staví své aktivity v oblasti půjček a budování kapacit na dvou pilířích: vytváření vhodného prostředí pro investice, pracovní příležitosti a udržitelný růst a podpora chudých lidi a jejich zapojení do rozvoje.

  • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) – poskytuje úvěry, garance a poradenský servis klientským zemím, kterými mohou být země s transformující se ekonomikou a některé rozvojové země (zaměření především na středně příjmové země). IBRD byla založena na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byl také založen Mezinárodní měnový fond – (International Monetary Fund). Členem IBRD je 188 zemí.
  • Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) – posláním IDA, která byla založena v roce 1960 a jejím členem je 173 zemí, je odstraňování chudoby v nejchudších rozvojových zemích prostřednictvím bezúročných půjček a grantů na programy podporující udržitelný rozvoj a zlepšování životních podmínek obyvatel. Čerpat prostředky z jejích zdrojů může v současné době 82 zemí, jejichž HNP/obyv. nepřesáhl v roce 2013 hranici 1195 USD.
  • Mezinárodní finanční korporace (IFC) – financuje projekty uskutečňované soukromými subjekty v rozvojových zemích a transformujících se ekonomikách formou dlouhodobých úvěrů a minoritních kapitálových vkladů. IFC byla založena v roce 1956 a jejím členem je 184 zemí.
  • Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA) – byla založena za účelem podpory přímých zahraničních investic v rozvojových zemích. Poskytuje záruky soukromým investorům na politické riziko země (např. znárodnění, občanské války). MIGA byla založena v roce 1988 a jejím členem je 180 zemí.
  • Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID) – se snaží odstraňovat hlavní překážky bránící volnému pohybu soukromých investic. ICSID bylo založeno v roce 1966 a jeho členem je 150 zemí.

Výběrová řízení Světové banky

Výběrových řízení (tendrů) na dodávky zboží nebo služeb financovaných prostřednictvím Světové banky se mohou zúčastnit vhodní zájemci z řad dodavatelů členských zemí, tedy i z České republiky. Předpokladem je splnění určitých kritérií (zaplacení tendrové dokumentace u vypisovatele, vypracování nabídky, splnění požadovaných kvalifikačních kritérií, předložení vhodných referencí, potvrzení o bankovní záruce, a.j.).

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme