EU chce být do poloviny století plně cirkulární, připomíná Světový den recyklace

Státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2050 vybudují ekonomiku postavenou na cirkulárních principech. Tento model pomůže snižovat produkci odpadu, plnit klimatické cíle a podporovat inovace ve výrobních odvětvích.


V současnosti pochází více než 90 procent všech materiálů z primárních zdrojů, postupně se to ale mění. Na důležitost cílů cirkulární ekonomiky a jejich plnění upozorňuje vládní představitele i běžné občany například Světový den recyklace. Ten připadá na 18. března a už čtvrtým rokem jej vyhlašuje Světová nadace pro recyklaci.

Na evropské úrovni se státy snaží “cirkulární mezeru” zmenšovat. „Dokonce evropská směrnice o odpadech uvádí, že do roku 2025 musí členské státy EU recyklovat až 55 procent svého odpadu, do roku 2050 pak být plně cirkulární, a tedy využívat v maximální míře druhotné suroviny. Cíle jsou velmi ambiciózní, a mnoho českých firem je prolíná do svých strategií a snaží se realizovat projekty pro splnění těchto cílů. Nicméně stále máme na čem pracovat a kdo bude dřív připraven určitě v tomto případě vyhrává,” uvádí Laura Mitroliosová, ředitelka poradenské společnosti CIRA Advisory, která radí firmám v Česku, jak správně zahrnout zásady cirkulární ekonomiky do svého provozu.

Přichází konec nerecyklovaných materiálů?

V Česku jsou obecně velké rezervy v recyklačním byznysu, například v recyklaci kovů. To potvrzuje i společnost EKO-KOM, která odhaduje, že se v současnosti vytřídí jen asi tři plechovky z deseti. „Hliník je materiál s velmi dobrými vlastnostmi pro recyklaci – dochází u ní k nízkým únikům materiálu a proto jej můžete recyklovat mnohokrát. Problémem je ale opětovné navrácení hliníku zpátky k výrobcům a následně do oběhu,” komentuje analytik CIRA Advisory Benjamin Hague.

I díky Zelené dohodě pro Evropu nás v příštích měsících a letech čekají na poli recyklace a oběhového hospodářství velké změny. „Letošní rok se nese ve znamení plastů. Začínají platit přísnější regulace a firmy tato nová pravidla reflektují. Od ledna u nás platí daň na nerecyklované plasty a od července vstoupí v platnost zákaz jednorázových plastů dle nové evropské směrnice,” říká Laura Mitroliosová.

Velké šance jsou v recyklaci textilu

Dalším odvětvím, které se pravděpodobně nevyhne intenzivnější regulaci, je textilní odpad. „Právě u textilu vidím velkou příležitost pro vývoj nových inovativních technologií, které nám pomohou vlákna recyklovat a velmi efektivně vrátit zpátky do oběhu. Technologie recyklace textilu jsou nyní drahé a nemají dostatečnou kapacitu pro všechna textilní vlákna. Impuls pro změnu se může dostavit, až se takzvaná rozšířená odpovědnost výrobce dotkne i textilního průmyslu a firmy začnou více investovat do vývoje recyklačních technologií. To nepochybně nastane, protože bez recyklace textilu nedosáhneme cílů Zelené dohody,” uzavírá Laura Mitroliosová.

Tisková zpráva společnosti CIRA Advisory

Analýza a další informace k problematice odpadů

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme