Světový veletrh Aluminium: Jedinečná příležitost pro české firmy

České podniky, které chtějí spolupracovat s předními světovými firmami z odvětví výroby a zpracování kovů, hutnictví či slévárenství, mají jedinečnou šanci. Agentura CzechTrade je zve ke společné účasti na největším světovém veletrhu v oblasti výroby a zpracování hliníku a navazujících odvětví.

CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu hliníku ALUMINIUM 2020. Nabízí jim přitom komplexní servis včetně přípravy a  realizace jejich osobní účasti na veletrhu. Patří sem katalogová prezentace ve společné expozici i další služby.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem i oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery,“ říká vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš.

ALUMINIUM je prvotřídní platformou pro prezentaci světových novinek z oblastí primární výroby, povrchových úprav, odlévání a tepelného zpracování hliníku. Na veletrhu se setkávají nejvýznamnější dodavatele surovin, technologií povrchových úprav a recyklace či výrobci strojů pro zpracování a výrobu hliníku.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Společný stánek navíc navštěvují potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Podpora CzechTrade

 • Váš profil zveřejní CzechTrade na webových stránkách kanceláře v Düsseldorfu a propagačním leafletu, který pro akci připravíme
 • Nabídneme mailingovou akvizici potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem německých firem o setkání s firmou v průběhu výstavy
 • prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce
 • zázemí stánku CzechTrade na veletrhu včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a elektřiny
 • stolek s židlemi pro jednání, uzamykatelná skříňka, stojan na katalogy
 • umístění názvu firmy, loga a plakátu firmy na společném stánku
 • 1–2 ks vystavovatelských průkazů na firmu
 • zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade)
 • osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s vašimi obchodními partner
 • základní občerstvení a každodenní úklid stánku
 • pomoc při výběru vašeho hotelu a transportu
 • přehled kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme