Švýcarsko a Česko zahajují nový program spolupráce

Česká republiky a Švýcarsko podepsaly rámcovou dohodu k financování nového programu spolupráce v rámci druhého švýcarského příspěvku vybraným zemím Evropské unie.

Za českou stranu se podepsal ministr financí Zbyněk Stanjura a za švýcarskou státní tajemnice Státního sekretariátu pro hospodářské záležitosti (SECO) Helen Budliger

Čtyři lidé na schůzce, dva si podávají ruce, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Podpisem rámcové dohody se pro Českou republiku uvolní celkem 76,9 milionu švýcarských franků na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, česko-švýcarskou spolupráci v rámci vědecko-výzkumných infrastruktur, zvyšování kvality domácí péče a zlepšení ekonomické a sociální integrace uprchlíků do české společnosti.

Realizace Programu švýcarsko-české spolupráce bude probíhat až do roku 2029. Jeho cílem je přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Česka a zároveň posílit bilaterální partnerství v oblastech, kde Švýcarsko může nabídnout přidanou hodnotu díky svým odborným znalostem a zkušenostem.

„V prosinci 2007 jsme podepsali první rámcovou dohodu, která položila základy pro realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce, a vítám, že tato spolupráce bude pokračovat. Díky prvnímu švýcarskému příspěvku jsme podpořili více než 400 projektů, z toho 100 v partnerství českých a švýcarských subjektů. Jednalo se například o projekty dopravní infrastruktury, péče o seniory či projekty zaměřené na boj proti korupci a organizovanému zločinu,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

V rámci prvního švýcarského příspěvku v období 2007–2017 byla Česku přidělena částka ve výši 109,78 milionu švýcarských franků. Zhruba třetina prostředků byla investována do šesti projektů rozvíjejících dopravní infrastrukturu. V Ostravě úspěšně proběhly investice do tramvajové sítě a výstavby trolejbusové trati s napojením na terminál Hranečník. V Olomouci šlo o investici do tramvajové trati Nové Sady, v Uherském Brodě, Berouně a Pardubicích pak do dopravních terminálů.

Mezi významné projekty patří investice do úprav domovů pro seniory v Sobotíně, Opavě, Rožnově pod Radhoštěm, Bílovci a Frýdlantu nad Ostravicí a poskytování terénních služeb na Valašsku. Prostředky z programu získala rovněž sanatoria poskytující paliativní péči. Za účelem boje proti korupci a organizovanému zločinu byla vybudována tréninková střediska pro výcvik jednotek Policie ČR. V neposlední řadě program podpořil zavedení centrálního registru zbraní a iniciativy zaměřené na boj proti přeshraničnímu pašování drog.

Priority české a švýcarské strany pro program nadcházející spolupráce se promítly do čtyř oblastí podpory, které vzešly ze vzájemných jednání v průběhu roku 2022. Polovina dostupné alokace cílí na podporu udržitelného turismu a posílení biodiverzity. Cílem bude provést systematické změny v řízení toků turistů v cenných přírodních lokalitách prostřednictvím projektů zaměřených na zlepšení udržitelnosti turistických aktivit s využitím švýcarského know-how tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí. Program dále umožní financování projektů zacílených na snižování fragmentace krajiny.

Ilustrační fotografie

Dalším tématem podpory je česko-švýcarská spolupráce v rámci výzkumných infrastruktur. Tento program má za cíl přispět k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti ČR posílením jejího postavení mezi evropskými výzkumnými infrastrukturami a rozšířením její mezinárodní vědecko‑výzkumné sítě především ve spolupráci se švýcarskými partnery.

Oblast pomoci uprchlíkům při integraci v České republice bude usilovat o zlepšení ekonomické a sociální situace migrantů. K tomu přispějí zejména kroky zaměřené na posílení jejich aktivního zapojení do pracovního a sociálního života společnosti.

Poslední oblast pomoci představuje program domácí péče, který přispěje ke zvyšování kvality péče poskytované formálními i neformálními pečujícími v domácím prostředí pacienta. Program se zaměří na propojení různých sfér péče o pacienty za využití nových technologií a metodických konceptů a zároveň na jejich testování přímo v terénu.

V nadcházejícím období budou v uvedených oblastech vypracovány návrhy programů, které budou v průběhu 2024 předkládány švýcarské straně k odsouhlasení.

Tisková zpráva Ministerstva financí ČR, redakčně upraveno

Doporučujeme