T-Mapy přenáší své know-how do Bosny a Hercegoviny

Česká společnost T-Mapy završuje třetí rok působení na trhu v Bosně a Hercegovině. Od úvodního mapování trhu, identifikace obchodních příležitostí a hledání partnerů se dostala až k realizaci prvního velkého projektu.

Na podzim 2022 pak firma se svým návrhem projektu Datově řízeného inteligentního systému pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo uspěla ve výběrovém řízení Rozvojového programu OSN (UNDP) v rámci programu Challenge Fund. Velvyslanectví ČR v Sarajevu firmu aktivně podporuje.

Ilustrační fotografie

T-Mapy jsou lídrem v oblasti geoinformačních technologií v Česku a na Slovensku. Její řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy od nejmenších obcí přes města, statutární města a krajské úřady až po centrální správu. Vedle komplexních systémů pro veřejnou správu dodávají specializovaný software pro dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování i životní prostředí. Společnost produkuje také prvotřídní geodata.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Tři roky v zemi

Již třetím rokem pokračuje společnost T-Mapy se svými aktivitami v Bosně a Hercegovině. „První rok jsme využili pro seznámení se s příležitostmi a možnostmi, které tato krásná země nabízí. Během této doby jsme se zorientovali na místním trhu a identifikovali řadu možností pro budoucí aktivity v regionu. Navázali jsme rovněž komunikaci s místními firmami. Jako nejperspektivnější oblasti působení jsme identifikovali implementaci chytrých řešení v oblasti GIS – geografického informačního systému, správy majetku, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat v duchu rozvoje koncepce chytrých měst v zemi. Velkou pomoc při mapování příležitostí a navázání partnerství představovala účast v programu B2B České rozvojové agentury,” uvedl jednatel společnosti T-Mapy Milan Novotný.

Jako softwarový základ je využit systém Assetino. Jedná se o moderní nástroj pro evidenci, vizualizaci a správu majetku postavený na technologii geografického informačního systému (GIS). „Základním přínosem pro uživatele je uložení všech informací souvisejících s majetkem (technické sítě, budovy a místnosti, veřejné osvětlení, komunikace, zeleň, mobiliář, odpady) na jednom místě v jednom informačním systému. Tím získá detailní přehled o tomto majetku díky zobrazení v mapě. Informace jsou kdykoliv přístupné díky využití webových technologií a dostupnosti i na mobilních zařízeních,“ přibližuje hlavní výhody systému Milan Novotný.

Ilustrační fotografie

Kromě podrobného zmapování majetku (pasportizace) systém umožňuje evidovat a plánovat revize, údržbu a další moduly v souladu s potřebami zákazníka. Velkou výhodou je možnost ukládání příloh (fotodokumentace, revizních zpráv, technických výkresů, faktur, návodů, ale třeba i video příloh) ke každému objektu – vlastně shromažďování všech informací k objektu na jednom místě. Tímto postupem dochází k eliminaci nutnosti vedení dvojité (či vícečetné) evidence a značnému zlepšení přehlednosti a zvýšení komfortu uživatele.

Řešení pro sarajevský odpad

Na podzim 2022 pak společnost T-Mapy se svým návrhem projektu Datově řízeného inteligentního systému pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo uspěla ve výběrovém řízení Rozvojového programu OSN (UNDP) v rámci programu Challenge Fund. Toto softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu.

Pevnou pozici na trhu společnosti T-Mapy zajišťuje silné technologické zázemí a expertní znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců. Zákazníkům nabízí orientaci v nejnovějších trendech a hluboké znalosti příslušných procesů včetně aktuálně platné legislativy. Mezinárodní zkušenosti získala díky účasti na velkých projektech v Německu, USA, Velké Británii, ve Skandinávii, na Kypru, v Moldavsku a Bosně a Hercegovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Aleš Ottmár, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme