TA ČR podpoří 100 miliony korun chytrá řešení pomáhající v boji proti koronaviru

Výzkumníci společně s výrobci pomáhají svými tvůrčími schopnostmi zvládnout současnou situaci a neuvěřitelně rychle reagují na aktuální potřeby společnosti spjaté s pandemií koronaviru. Vzhledem k naléhavosti situace přijala Technologická agentura ČR (TA ČR) několik opatření, která pomohla urychlit výzkumné aktivity související s COVID-19.

„V TA ČR se snažíme maximálně usnadnit a podpořit práci všech výzkumníků, jejichž aktivity se týkají současné situace. Proto jsme umožnili řešitelům již podpořených projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s COVID-19, rozšířit jejich aktivity. Mám radost, že této možnosti využily desítky užitečných projektů“, uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

O možnosti změn realizace běžících projektů, vztahujících se tematicky ke koronaviru, informovala TA ČR řešitele 20. března 2020. Od té doby bylo schváleno rozšíření realizace u projektů ve výši 30 milionů korun, které výzkumníci bezprostředně obdrželi a flexibilně využili pro vývoj chytrých řešení současných potřeb. „Další žádosti o změnu v celkové výši 70 milionů korun jsou v procesu hodnocení a jejich schválení očekáváme v nejbližších dnech,” dodal Petr Konvalinka. 

Současná opatření proti pandemii přinášejí mnoho negativních společenských dopadů. Bohužel, ty budou ovlivňovat celospolečenské dění i po jejím skončení. Proto je třeba se na tuto situaci připravit. Z toho důvodu připravila TA ČR mimořádnou veřejnou soutěž Programu ÉTA, v rámci níž budou podpořeny projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci a úspěšně se s ní vypořádat.

Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku. Možnost podání návrhů projektů bude otevřena od 30. dubna 2020. Na soutěž jsou alokované státní finanční prostředky ve výši 100 milionů korun. Na jeden projekt může být přidělena maximální výše podpory 4 miliony korun s maximální intenzitou podpory 80 procent.

Dalším nástrojem, který pomůže výzkumu proti COVID-19, je i program mezinárodní spolupráce DELTA 2. Vyhlášení další veřejné soutěže je plánované na 13. května 2020. TA ČR oslovila všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměření této společné soutěže také na výzkum spojený s pandemií. Zatím se pozitivně vyslovilo sedm partnerů, mezi nimi např. korejský KIAT či brazilská EMBRAPII.

Příklady výzkumných projektů tematicky souvisejících s pandemií, kterým bylo umožněno rozšíření realizace:

Kód projektu Název projektuHlavní řešitelPopis
TP01010066ProoFONDČVUT v PrazeVýstupem dílčích projektů budou konkrétní opatření v oblasti veřejného zdraví, které lze okamžitě využít ke zlepšení zdraví občanů nebo k omezení šíření COVID-19. Např. výroba respirátorů pomocí 3D tisku
SS01020006Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vodZENA s.r.o.Rozšíření projektu umožní výrobu dezinfekce, která bude nezávislá na surovinách. Bude ji možno vyrobit z vody, a to minimálně ve stovkách litrů.
TL01000335Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního styluUniverzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kulturyProjekt bude aktuálně rozšířen o tvorbu didaktických pomůcek zaměřených na problematiku zdravotní gramotnosti s případovými studiemi COVID-19
TP01010022Podpora ověření aplikačního potenciálu 2.0 na Biologickém centru AV ČRBiologické centrum AV ČR, v. v. i.Rozšíření platformy pro rychlou reakci proti virovým pandemiím umožní vývoj nových metod univerzální diagnostiky a léčby COVID-19. Zároveň bude stanovena metoda detekce původce onemocnění COVID-19 v klinických vzorcích pacientů,

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme