Tádžikistán zakázal dovoz aut starších deseti let, chce se zaměřit na elektromobilitu

Tádžikistán zakázal dovoz automobilů vyrobených před rokem 2013 s cílem „omlazení“ vozového parku. Země chce využít svého energetického potenciálu a zaměřit se na podporu elektromobility.

Čínská konkurence je v zemi silná, ale i tak zůstává pro české firmy řada příležitostí, například v oblasti hydroenergetiky, bez které se elektromobilita nebude moci rozvíjet.

Ilustrační fotografie | Farhodd / Shutterstock.com

Na seznam aut zakázaných k dovozu do Tádžikistánu nově patří nákladní automobily (většina je dovážena z Číny), dále pak osobní automobily a vozidla zvláštního určení (převažuje dovoz z pobaltských zemí a Evropy), které jsou vyrobené před rokem 2013 (čili aktuálně starší deseti let). Dokument vstupuje v platnost letos 1. října. Celní služba Tádžikistánu a ministerstvo vnitra budou zajišťovat kontrolu plnění tohoto usnesení v oblasti celního odbavení a evidence vozidel.

Silniční doprava v Tádžikistánu je lídrem v osobní i nákladní dopravě bez ohledu na špatnou kvalitu silnic a složitost terénu (přes 93 % území zaujímají hory). Důležitým faktorem je i to, že vnitrostátní letecká a železniční doprava nejsou zatím příliš rozvinuté. Podle statistiky za rok 2022 silniční dopravu využívá na 97,3 % pasažérů. S rostoucí populací Tádžikistánu, která nedávno přesáhla 10 milionů obyvatel, roste i počet uživatelů automobilů.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Národní program rozvoje elektromobility

S cílem co nejefektivnějšího využití „zelené“ ekonomiky a obnovitelných zdrojů energie, ochrany životního prostředí a zlepšení ekologické situace v zemi byl z iniciativy prezidenta Emomali Rachmona vytvořen Program rozvoje elektrické dopravy v Tádžikistánu na období 2022–2026. Jedná se o koncepční dokument, v rámci něhož se nabízí řada příležitostí pro zapojení také českých firem. Tádžická vláda plánuje poskytnout velké výhody a úlevy firmám, které se v tomto sektoru na tádžickém trhu plánují angažovat.

Tádžikistán má obrovské energetické zdroje a elektromobilita může pomoci ochránit ekonomiku země před dopady kolísajících cen ropy. Kromě toho byl podle nedávných změn daňového řádu země povolen bezcelní dovoz elektrických vozidel, elektrobusů, trolejbusů a podobných vozidel po dobu nejbližších 10 let. Tímto krokem usiluje tádžická vláda o to, aby ekologická doprava byla cenově dostupnější.

Čína zvažuje stavbu továrny

Aktivně se do této iniciativy zapojilo hlavní město Dušanbe, kde soukromá společnost „Jak Taxi“ za podpory vedení města objednala dodávku prvních 20 elektromobilů pro taxislužbu. Objednávky dalších vozů se připravují. Jedná se o automobily dvou značek vyrobené v Číně „Volkswagen e-Lavida“ a „BYD e2“ (cena se pohybuje mezi 25 až 30 tisíc USD za kus). V této souvislosti Čína plánuje také postavit továrnu na výrobu elektromobilů přímo v Tádžikistánu, odkud by ekologickými vozy mohla zásobovat celý trh Střední Asie. Zároveň bude v rámci tohoto projektu pod názvem „Eko-město“ instalováno prvních 10 dobíjecích stanic v Dušanbe a následně další na klíčových silničních trasách.

Čína je v Tádžikistánu (nejen) v tomto sektoru díky své geografické a ekonomické blízkosti hráčem číslo jedna. Avšak v této souvislosti se nabízí i dílčí možnosti pro uplatnění českých firem jako například dodávky komponent, zapojení při rozvoji infrastruktury pro elektromobilitu nebo chytrého řízení města.

Ilustrační fotografie

Ve vodních zdrojích je potenciál

S elektromobilitou úzce souvisí i výroba elektřiny. Tádžikistán je v její produkci soběstačný, dokonce ji i exportuje do sousedních zemí, ale i tento sektor má své problémy a limity. 98 % elektrické energie v Tádžikistánu se vyrábí ve vodních elektrárnách a potenciál výroby je mnohem vyšší. Po celé zemi jsou desítky zastaralých vodních elektráren, které čekají na modernizaci a rekonstrukci, i nadále probíhá výstavba Rogunské vodní elektrárny, což by mohly být zajímavé příležitosti pro české firmy v tomto oboru.

Energetika byla jedním z diskutovaných témat nedávno proběhlého zasedání česko-tádžické Stálé meziresortní pracovní skupiny pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci, kterému v Dušanbe na české straně předsedal ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela. S odkazem na tuto platformu je tak možné představit tádžickým partnerům nabídku českých firem, které projeví o spolupráci zájem.

K případným dotazům a zprostředkování komunikace jsou k dispozici zástupci ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Taškentu, do jehož působnosti spolupráce s Tádžikistánem spadá (e-mail: commerce_tashkent@mzv.cz).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorky: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka, Kumušoj Abdurachmonova, ekonomická expertka.

• Teritorium: Asie | Tádžikistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Energetika

Doporučujeme