Tanzanie a Zambie představily šance v zemědělství

Většina obyvatel východoafrických zemí pracuje v zemědělství, přesto ale hrozí, že brzy nedokážou nasytit svoje rychle rostoucí populace. Obchodní mise českých firem vedená ministrem zemědělství Marianem Jurečkou nabídla východní Africe pomoc v modernizaci zemědělství.Tanzanie i Zambie jsou stabilními vstupními branami do rychle se rozvíjejícího regionu východní Afriky. V případě Tanzanie je navíc výhodou přístav Dáresalám, který zajišťuje tranzitní překladiště určené vedle Zambie například i pro Ugandu.

Zemědělství je ve 44milionové Tanzanii nejdůležitějším sektorem ekonomiky. Vytváří čtvrtinu HDP země, zajišťuje 85 procent vývozu, zaměstnává 80 procent pracovní síly. Obdělávaná půda přitom představuje pouze 25 procent z celkového potenciálu Tanzanie a v případě Zambie je to dokonce pouhých 14 procent. Bez zavádění moderních zemědělských postupů a mechanizace tak Tanzanie ani Zambie nejsou schopny využít potenciál, který zemědělství pro rozvoj jejich ekonomik nabízí. A vzhledem k populačnímu růstu ani nemusí být do budoucna schopny nasytit vlastní obyvatelstvo.

„Naše proexportní strategie je směřována na rozšíření českého exportu více mimo Evropskou unii. Afriku vnímám jako vhodnou alternativu, roste kupní síla, roste autentická střední třída, je zde vysoká urbanizace, mění se životní styl a spotřební návyky,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka při své nedávné už třetí pracovní cestě do států jižně od Sahary.

Tropické plodiny i technika pro elektrárny

Důkaz, že české firmy mají šanci v Africe uspět, si už například vloni ověřil ministr Marian Jurečka na slavnostním otevření pivovaru v Etiopii. Na stavbu dodávaly komponenty výhradně české firmy. Jistým specifikem států subsaharské Afriky přitom je právě to, že návštěvy na vysoké politické úrovni mají schopnost otevírat dveře i soukromému sektoru.

Letošní návštěvu ministra Jurečky tak doprovázela delegace složená také ze zástupců českého ministerstva zahraničních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a firem působících v zemědělském sektoru.

V Tanzanii ministr jednal se svým protějškem Mwiguluou Nchembou. Oficiální jednání měla umožnit prvotní představení zemědělského a potravinářského sektoru obou zemí a také úvodní navázání kontaktů. Zastupitelský úřad ČR v Nairobi uspořádal pro setkání tanzanských a českých zemědělských firem speciální obchodní fórum.

V Zambii mohla česká delegace navázat na již existující přátelské vztahy ministra Jurečky s jeho tamějším ministerským protějškem Lubindou. Jednalo se mimo jiné o možnostech výměny výzkumných pracovníků, vzdělávání farmářů na českých středních i vysokých školách, českých zkušenostech na poli tropického zemědělství a schopnostech českých firem uzpůsobit nabídku podmínkám v afrických zemích. Šance jsou i v dodávkách pro fotovoltaiku, hydroenergetiku i bioplynové stanice.

V Zambii bylo mimo jiné uspořádáno obchodní fórum, které zorganizoval český zastupitelský úřad z Harare. Akce se konala u příležitosti zemědělské výstavy Agritech Expo v Chisambě. Lukrativnost zambijského trhu nejen v zemědělství potvrzuje letošní účast 156 vystavovatelů a 15 tisíc návštěvníků na tomto veletrhu. Svůj národní stánek zde mělo například i Německo. Část výstavy byla věnována energetice. Zejména po takzvaných ostrovních systémech je mezi zambijskými farmáři vysoká poptávka.

Afričané pochválili traktory Zetor

Obchodní úspěchy v Tanzanii a Zambii mají také Číňané, Turci nebo Indové. Česká značka má ale v obou východoafrických státech své dobré jméno a tradici, je na co navazovat. To se ostatně ukázalo i při poslední návštěvě, kdy česká delegace slyšela pozitivní ohlasy na traktory značky Zetor. Místní partneři ve východní Africe navíc kladně vnímají fakt, že Česká republika nemá žádné geopolitické ambice.

„Zambie nepotřebuje navyšovat rozvojovou pomoc, je třeba více podporovat soukromý sektor a rozvoj založený na obchodní spolupráci,“ podotýká k vzájemným obchodním vztahům zambijský ministr zemědělství Given Lubinda.

K síle afrického trhu podotýká jeho český protějšek Marian Jurečka: „Teď je čas k rozvíjení obchodní spolupráce se státy Afriky. Tento kontinent má potenciál, mohl by vyrábět a dodávat potraviny do celého světa. Právě proto by se zde mohla velmi dobře uplatnit česká technika, technologie i kvalitní české potraviny. Ve zdejším regionu už úspěšně působí naši evropští sousedé a my bychom mohli také nabídnout vysoce kvalitní výrobky i technologie na vysoké úrovni,“ uvedl Jurečka.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tereza Černá, odbor zahraničné obchodní spolupráce, MZV ČR. Foto: MZV ČR.

• Teritorium: Afrika | Tanzanie | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme