Tažení proti šmejdům komplikuje policie, trestný čin nevidí

Katalogové firmy podvedly již tisíce českých firem. Jejich systematickému řádění ale zatím nikdo neudělal přítrž. Neúspěšně skončilo i hromadné trestní oznámení podané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Mnoho podnikatelů se každý rok stane obětí podvodníků. Ti živnostníkům i firmám posílají různé „registrační“ formuláře, které se snaží vzbudit dojem, že jde o povinné poplatky pro státní instituce nebo oficiální registry.

Proti jednomu z těchto promyšlených systémů před časem vytáhla Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, když koordinovala podání hromadného trestního oznámení na společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska.

Ta rozesílá listinu, která na první pohled vypadá pouze jako daňový doklad. Na její druhé straně se ale nachází nabídka na uzavření smlouvy, která vstupuje v platnost okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře.

Vysoké počty poškozených

Pokud tedy firmy jednou zaplatí, musí posílat peníze neustále dál, jinak jim hrozí pokuta ve výši 140 procent ročního úroku. Ani hromadné trestní oznámení však neuspělo. „Došlo k jeho odložení. Policie neměla za to, že došlo ke spáchání trestného činu,“ uvedl Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva a předseda Legislativní rady AMSP ČR.

Právě přístup policie, která podobné jednání přehlíží, podle něj vytváří pro řádění podobných firem ideální podmínky. „Samozřejmě chápu, že hranice mezi trestní odpovědností a chováním v rozporu s morálkou je v daném případě velmi jemná. Na druhou stranu právě počty poškozených dle mého názoru zcela jasně ukazují na systémovou činnost podvodných firem s jedním a jediným zájmem, kterým je uvést podnikatele v omyl a za tento omyl získat finanční plnění. Mé přesvědčení, že by za toto jednání měly být osoby odpovědné hnány ke spravedlnosti, a to včetně odpovědnosti za trestný čin podvodu, zůstává stejné bez ohledu na rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení,“ zdůrazňuje Zdeněk Tomíček.

 „Telefonní seznam“ přitom není jedinou podvodnou firmou v této oblasti. O zapojení AMSP do dalších případů rozhodne pouze to, jak budou při jejich řešení aktivní poškozené podniky. „Velmi rádi bychom tak učinili, ale tento krok potřebuje nejen aktivitu ze strany AMSP ČR, ale také ze strany poškozených. S ohledem na většinou relativně malou škodu, která je postupem těchto podvodných firem poctivým podnikatelům způsobována, bohužel nenacházíme dostatečnou vůli podnikatelů proti těmto postupům bojovat a ochraňovat tak možná některé další podnikatele v budoucnu,“ zmiňuje Zdeněk Tomíček.

Poškození by se měli ozývat

Zlepšení situace by pomohlo také to, kdyby se do aktivního boje proti katalogovým šmejdům zapojily také další podnikatelské organizace. Ty se však často namísto právního postupu omezují jen na varování před podobnými praktikami.

„Od našich členů? zaznamenáváme řadu případů, kdy se někdo snaží z čerstvě registrovaných živnostníků a firem vymámit tisíce korun za nějakou registraci do databází ekonomických subjektů. Živnostníky a firmy před takovými nekalými praktikami důrazně varujeme. Tito podnikavci volí různé taktiky, ale scénář je vždy podobný, často se snaží podnikatele uvést v omyl,“ říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Jedna z neseriózních firem se přitom snaží sázet právě na podobnosti názvu s touto podnikatelskou organizací. „Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu ‚Živnostenská komora‘, jejímž provozovatelem je Office Point s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům zápis do živnostenského portálu a pravidelnou aktualizaci dat. S tímto zápisem provozovatel spojuje zaplacení poplatku ve výši 2690 Kč,“ upozorňuje Miroslav Diro.

Komora varuje před nebezpečnou iluzí

Připomíná, že jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je zákonem stanovená částka 1000 Kč. „Hospodářská komora s portálem

‚Živnostenská komora‘ nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory,“ zdůrazňuje Miroslav Diro.

Shutterstock

Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál „Živnostenská komora“ a zápis na tento portál za další z příkladů takzvaných katalogových firem, před nimiž dlouhodobě varuje. „Živnostenská komora pouze vytváří iluzi dobrého jména, a Hospodářská komora proto doporučuje veškeré výzvy k zaplacení nebo vstupu do této organizace ignorovat,“ podotýká mluvčí Hospodářské komory.

Snažit se bojovat proti katalogovým šmejdům podobnými prostředky, jako AMSP, se Hospodářská komora nechystá. „Hospodářská komora nemá v tomto směru nějaké inspekční kompetence nebo kompetence jako orgány trestně činné, na nekalé praktiky těchto subjektů, pokud se o nich dovíme od našich členů, můžeme naše členy jen upozornit,“ uzavírá Miroslav Diro. Právě nedostatečně razantní postup ale může podvodné firmy motivovat k dalším aktivitám.  

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme