Tchaj-wan sází na větrníky, naráží na problémy

Tchaj-wan je malý, ale zato hustě obydlený ostrov, který je ze dvou třetin pokryt horami. Tchajwanský terén výrazně znesnadňuje rozvoj větrných farem, které jsou prioritou současné administrativy. Zkušenosti, know-how a technologie evropských, potažmo českých, firem ve výstavbě off-shore větrných farem jsou velmi vítány.Každoročně se na Tchaj-wan dováží až 98 % energetických surovin, z čehož v roce 2018 fosilní paliva tvořila 78 % a jaderné palivo 5,4 %. Domácí zdroje energie tvořily v loňském roce pouhá 2 %, přičemž obnovitelné zdroje představovaly jejich nejvýznamnější část.

Hlavním cílem současné vládnoucí politické strany DPP je do roku 2025 upustit od využívání jaderné energie (0 %), zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (na 20 %), snížit spalování uhlí (na 30 %) a zvýšit využití zemního plynu (na 50 %). Tento energetický mix je rovněž známý jako „20-30-50“. Avšak tento plán s sebou nese řadu výzev a překážek.

Pobřežní větrná energie (on-shore) je na Tchaj-wanu v relativně zralé fázi, v poslední době si země hodně slibuje od rozvoje příbřežní větrné energie (off-shore). Nicméně již v počátku se rozvoj off-shore větrných farem potýkal s řadou technických problémů a vysokými stavebními náklady. Kromě toho Tchaj-wan v této oblasti nemá téměř žádné zkušenosti, a chybí mu i dostatečná inženýrská kvalifikace a know-how. V této souvislosti byl vytvořen plán, který by povzbudil průmysl (s pomocí dotací) k vybudování demonstrační off-shore větrné elektrárny.

Jak to tedy vypadá a jak si na tom Tchaj-wan v současné chvíli stojí? V loňském roce dosáhla výroba elektrické energie 274 TWh, přičemž fosilní paliva představovala 84 %, jaderná energie 10 % a obnovitelné zdroje energie 4,7 %. Během posledních 3–4 let tchajwanská administrativa schválila řadu nových nařízení a regulí, které například upravují otevřený trh s obnovitelnými zdroji energie či distribuci energie a jež celkově podporují dosažení nastavených cílů do roku 2025.

V sektoru „zelené“ ekonomiky Tchaj-wan plánuje navýšit investice na 2,2 biliony tchajwanských dolarů a vytvořit až 138 000 nových pracovních míst, z toho 20 000 míst by měla zajistit produkce off-shore větrné energie. Místní administrativa silně podporuje zejména výrobu solární a větné energie. V oblasti větrné energie byl v roce 2016 zahájen krátkodobý i dlouhodobý plán, který je rozdělen do 3 fází.

První fází je vybudování a zprovoznění projektu Fromosa I Demonstration Turbines do roku 2020. Formosa I je společný projekt dánské energetické společnosti Orsted, japonské společnosti Jera, australské Macquaire Capital a tchajwanské firmy Swancor. V rámci tohoto projektu již byly zprovozněny dvě turbíny o výkonu 8 megawattů a další část projektu se skládá z dvaceti 6megawattových turbín (Siemens Gamesa Renewable Energy SA), které poskytnou celkový instalovaný výkon 120 MW.

Nabídkové řízení pro druhou fázi plánu bylo dokončeno v loňském roce, instalovaný výkon má do roku 2025 dosáhnout 5,5 GW. Během třetí fáze, která by měla být v plném rozsahu zveřejněna v průběhu tohoto roku, bude jedním z cílů vyprodukovat dalších 5 GW off-shore větrné energie během let 2026–2030. Očekává se, že hodnota vyrobené off-shore větrné energie na Tchaj-wanu dosáhne do roku 2025 až 2,2 miliardy eur (77,3 miliardy tchajwanských dolarů), přičemž celková investice má přesáhnout 28,6 miliardy eur (1 bilion tchajwanských dolarů).

Zatímco je stále uplatňován zákaz investic z pevninské Číny do energetiky, podpora přímých zahraničních investic je jedním z nejdůležitějších politických cílů tchajwanské administrativy. Zahraniční investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů mají silnou podporu a nejsou nijak omezeny. Zároveň rezort hospodářství nabízí zahraničním firmám asistenci při získávání potřebných povolení, usnadnění komunikace mezi developery a dodavateli, posílení vztahů mezi evropskými a místními firmami či poskytnutí stabilních výkupních cen (FIT) v off-shore větrné energii.

Tchajwanská administrativa vítá zapojení evropských (včetně českých) společností do budování off-shore větrných farem. Příležitosti pro české firmy jsou v tomto sektoru významné. Může se jednat například o dodávky kompletních technologických zařízení větrných a solárních elektráren či dodávky kogeneračních jednotek. S rozvojem větrné energie se nabízí příležitosti i pro vývojáře systémů, výrobce materiálů či elektromechanickým společnostem.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, ekonomická diplomatka.

 

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme