Technologická agentura navýší pomoc ukrajinským výzkumníkům na 14 milionů korun

Na zapojení ukrajinských výzkumných pracovníků a pracovnic, akademiků, akademičků a studentů ve výzkumných projektech byla v únoru původně pro tuzemské firmy a instituce vyčleněna finanční podpora 10 milionů korun.

Jelikož zájem výzkumníků o začlenění nadále pokračuje, byly podpořeny žádosti celkem za téměř 14 milionů korun.

Ilustrační foto

Agentura v kooperaci s ministryní Helenou Langšádlovou a sekcí Úřadu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace vyzvala řešitele projektů podpořených TA ČR, aby zvážili rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci probíhajících i budoucích projektů. Zároveň jim nabídla možnost požádat o navýšení rozpočtu projektu o náklady, související se začleněním těchto osob do řešitelských týmů.

„Krátce po vyhlášení výzvy jsme evidovali několik desítek žádostí, z nichž některé jsou již vyřízené. V úvahu přicházejí všechny veřejné soutěže v rámci našich programů, které v letošním roce vypisujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Nejčastěji se jedná o zapojení do projektů v rámci programů TREND a Prostředí pro život. Nyní se otevírá možnost i pro začlenění do projektů v Programu KAPPA, který je financován z Fondů EHP a Norska.

Ilustrační fotografie

Integrace ukrajinských akademických kolegů do českých výzkumných projektů je časově náročný proces spojený s legalizací zaměstnávání cizinců ze států mimo Evropskou unii. Pro většinu řešitelských týmu je nejnáročnější zjišťování možností a potřeb a s nimi souvisejících náležitostí pro zapojení ukrajinských vědců a vědkyň do týmu. Jde například o pracovní povolení, ověřování vysokoškolských diplomů a další.

„Moc si vážím ochoty, solidarity a energie, kterou řešitelé projektů vynaložili pro zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů do českého výzkumu. Je zásadní, aby mohli pokračovat ve své smysluplné práci,” dodal Petr Konvalinka.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme