Technologická agentura podporuje strojírenské klastry

Spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami a průmyslovými partnery je na dobré úrovni, pochvaluje předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka. Velkou výzvou v letošním roce byla podle něj situace spjatá s pandemií: lidé si uvědomili skutečnou hodnotu výzkumu, který pomohl zvládnout řadu nečekaných situací.

ČTK Protext

V souvislosti s problematikou covid-19 poskytla Technologická agentura ČR (TA ČR) výzkumným týmům hned několik nástrojů podpory, které pomohly urychlit výzkumné aktivity s ní související. Těchto opatření využilo mnoho odborníků, kteří pomohli svými tvůrčími schopnostmi zvládnout celou situaci a neuvěřitelně rychle zareagovali na aktuální potřeby společnosti. Díky programům TA ČR dostávají příležitost ti, na kterých stojí budoucnost České republiky – průmysl, mladá výzkumná generace nebo společenské, humanitní či kreativní obory.

TA ČR od svého založení nepolevuje v úsilí o nastavení co nejlepších podmínek pro řešitele projektů aplikovaného výzkumu tak, aby jejich výsledky přinášely co možná nejvyšší užitek a přispívaly ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

„Agentura se proto hodlá, s ohledem na situaci a v reakci na zrušení velkého množství odborných akcí, zapojit se ve zbytku roku do všech relevantních aktivit, které jí umožní komunikovat a konzultovat inovativní záměry s výzkumníky a průmyslem,” ubezpečuje její předseda Petr Konvalinka. 

Technologická agentura České republiky, která poskytuje finanční podporu výzkumným organizacím a firmám na projekty aplikovaného výzkumu, patří také k dalším pravidelných aktérům, kteří přišli o účast na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten byl  přesunut na druhou polovinu příštího roku.

„V letošním roce, vzhledem k omezení pořádání akcí, se budeme účastnit všech, které svým zaměřením a odborností přinesou užitečné informace a usnadní činnost řešitelům výzkumných projektů, které podporujeme. Pro nás je MSV velkou příležitostí, protože v jeho průběhu nejen představujeme naše programy a možnosti podpory, ale hlavně máme příležitost s aktéry aplikovaného výzkumu diskutovat jejich inovativní záměry a potřeby,” zdůrazňuje Konvalinka.

Instituce má za sebou velké změny v souvislosti se zařazením tří rezortních programů do administrace TA ČR. „Aktuálně běží několik stovek projektů v programu TREND, kterou TA ČR administruje pro MPO a další stovky v  programech agentury samotné a dalších dvou resortů životního prostředí a dopravy,” doplňuje předseda TA ČR.

V průběhu současné krize agentura plynule přešla na vyřizování všech agend z domova, čili v režimu home office. „Intenzita naší práce se nesnížila, ale naopak zvýšila, a celá situace napomohla ke zefektivnění naší práce. Vyhlásili jsme mimořádnou veřejnou soutěž v Programu ÉTA zaměřenou na eliminaci negativních společenských dopadů pandemie, do které bylo podáno 300 projektů. Na výzkumná řešení pandemických problémů jsme uvolnili 100 milionů korun v rámci této veřejné soutěže, dalších sto milionů jsme poskytli na rozšíření realizace stávajících výzkumných projektů, jejichž zaměření je tematicky spjato s řešením koronavirové situace,” říká Petr Konvalinka. Zajímavým programem, který agentura momentálně realizuje, je Národní centrum kompetence. „V rámci programu vznikly dva strojírenské klastry, které mají vynikající výsledky. Spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami a průmyslovými partnery je na špičkové úrovni,” oceňuje Petr Konvalinka.

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme