Technologická mise ukázala možnosti spolupráce s Mexikem v oblasti inovací a pokročilých materiálů

Delegace vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu, Eduardem Muřickým, navštívila ve dnech 3. – 7. června 2019 Mexiko. Technologická mise byla zaměřena zejména na oblast pokročilých materiálů a širší spolupráci v oblasti inovací, startupů a technologických řešení pro oblasti jako Smart Cities či Průmysl 4.0.Mise také představila Česko mexickým partnerům jako Country for the Future a propagovala Inovační strategii ČR 2019 – 2030. Cesta byla připravena ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Mexiku, agenturami CzechInvest a CzechTrade a byla financována jako projekt ekonomické diplomacie. Po odborné stránce se účastnili zástupci výzkumného centra CEITEC VUT, Fakulty stavební ČVUT, společností Creative Dock, MMCité a Příhoda.

Program sestával z jednání v hlavním městě a ve státě Jalisco. Jednání umožnila hledání konkrétních partnerů pro společné výzkumné projekty, umožnila řešit otázky mobility, ale také vytvořila prostor k diskusi o rámcové spolupráci na úrovni státní správy či v oblasti financování. Pro české odborníky byla v Ciudad de México klíčová jednání na Autonomní univerzitě Mexika, Centru pokročilého výzkumu a aplikovaných studií a Národním polytechnickém institutu.

Mise během těchto schůzek potvrdila, že Mexiko je zásadním partnerem České republiky v teritoriu Latinské Ameriky, a pomohla identifikovat řadu příležitostí pro posilování spolupráce. V Jaliscu pak byla otázka inovací řešena s Centrem pokročilých technologií, Konsorciem pro internacionalizaci vyššího vzdělávání a Platformou otevřené inovace.

Jednání ukázala konkrétní důvody, proč se Jaliscu a Guadalajaře přezdívá Silicon Valley Mexika. Vysoká rozvinutost a ambice tohoto mexického státu na mezinárodním poli volá po větším využití ze strany českých firem a odborníků. Zásadní jednání se uskutečnilo s Ministerstvem pro inovace, vědu a technologie Jalisca, kde za přítomnosti ministra a generálního koordinátora ekonomického kabinetu místní vlády proběhlo rozsáhlé jednání o konkrétních možnostech spolupráce od sektorových priorit až po spolupráci v oblasti startupů.  Během mise proběhla jednání části delegace například se Startup Mexico a Wizeline, které patří mezi klíčové hráče na tomto poli v Mexiku.

Významným aspektem mise byla rovněž možnost financování spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi ČR a Mexikem. Ačkoli je možnost dalšího propojení přes evropské rámcové programy, konkrétně nadcházející Horizon Europe (v Horizon 2020 mělo Mexiko a ČR 3 společné projekty), nabízí se rovněž otázka možné podpory na bilaterální úrovni.

Delegace proto v hlavním městě jednala s Národní radou pro vědu a technologie CONACYT, ústřední institucí Mexika pro podporu výzkumu a technologií včetně poskytování finančních programů a stipendií. Na úrovni Jalisca dále působí rada COECYTJAL, která rovněž podporuje bilaterální projekty (například již s Kanadou). V rámci Latinské Ameriky jsou z pohledu financování R&D zatím českým subjektům k dispozici zejména programy jako DELTA 2 v případě Brazílie, či Eureka v případě Chile a Mexika. V neposlední řadě se jako velmi slibná ukázala oblast startupů a možnost jejího rozvoje na česko-mexické lince.

Jelikož Mexiko je hlavním obchodním partnerem ČR v Latinské Americe a sdílená agenda obsahuje řadu obchodně politických témat, byly také realizovány konzultace na klíčových institucích Mexika. Jednalo se zejména o návštěvu ministerstva zahraničních věcí a ministerstva hospodářství, kde náměstek Muřický jednal s náměstkyní pro zahraniční obchod Luz María de la Mora Sánchez.

Kromě posilování vzájemného obchodu je mezi klíčovými tématy modernizace obchodní části Globální dohody EU – Mexiko, která by mimo jiné umožnila přístup evropských subjektů k některým subfederálním tendrům, a geopolitická situace v Severní Americe spolu s novou Severoamerickou dohodou o volném obchodě USMCA. Delegáti jednali také s ministrem pro dopravu hlavního města, zejména o problematice Smart Cities. V budoucnu mohou české firmy využít příležitosti v inteligentní dopravě a její optimalizaci, elektromobilitě a také v oblasti snižování emisí. Dle Plánu na snížení emisí pro 2019 – 2024 má mj. město za cíl do roku 2024 posílit flotilu trolejbusů na 500 kusů, plánuje také zvýšit počet městských autobusů.

Technologická mise potvrdila, že spolupráce s Mexikem skýtá řadu perspektiv na subfederální i federální úrovni, které mohou čeští exportéři, výzkumníci a experti využít pro svůj další rozvoj i k navazování oboustranně přínosných partnerství. Zaměření na pokročilé technologie a oblasti s vysokou přidanou hodnotou pak umožňuje Česku vyčnívat nad konkurencí a uspět s exportními i investičními záměry.

Mexiko také nabízí příležitosti pro lákání mexických talentů, inženýrů a výzkumníků, což by ve spojení s případnými dalšími nástroji bilaterálního financování mohlo vyústit ve velmi přínosnou spolupráci. O posílení partnerství s Mexikem usiluje MPO systematicky skrze řadu aktivit, které spolu s touto technologickou misí zcela jasně potvrzují, že Mexiko by rozhodně nemělo být vnímáno ve stínu svého severního souseda, nýbrž jako perspektivní a vysoce inovativní trh.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme