Technologická spolupráce a příležitosti pro české firmy směřující do Brazílie

Až 70 000 liber, tolik mohou české firmy získat pro založení vlastní pobočky v Brazílii díky programu Brazil Tech Award. Tento program, který se zaměřuje na podporu evropských technologických firem v Brazílii, je jedním z dalších důkazů vysokého potenciálu česko-brazilské spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a nových technologií.

Nikoho již nepřekvapí, že Brazílie, jejíž ekonomika se podílí 2 % na světovém HDP, je druhou nejčastější destinací českých exportů do Latinské Ameriky. Trendem posledních dvou let je však kromě nárůstu obratu vzájemného obchodu také stálé prohlubování vzájemné vědecko-technologické spolupráce. Mezi hlavní úspěchy v tomto ohledu rozhodně patří spolupráce s brazilskou Národní agenturou pro průmyslové vzdělávání SENAI, jejíž představitelé navštívili ČR již v dubnu 2018.

Reciproční návštěva Akademie věd ČR, CIIRC, TAČR, CzechInvest a dalších vedená poslancem Pavlem Juříčkem se následně uskutečnila v únoru 2019. Výsledkem obou misí bylo nalezení průniku zájmů zúčastněných stran a příprava konkrétních projektů. V přímé návaznosti na tyto aktivity bude v říjnu 2019 realizována technologická mise, které se zúčastní čeští experti na automatizaci, digitalizaci a průmysl 4.0. Misi podpořenou MPO organizuje agentura CzechInvest spolu s velvyslanectvím ČR v Brasilia a generálním konzulátem v São Paulo.

SENAI je jednou z nejdůležitějších institucí poskytující vzdělání pracovníkům v průmyslovém sektoru v Brazílii a disponuje více než 700 instituty ve všech brazilských státech. Zřizovatelem SENAI je Brazilský svaz průmyslu (CNI SP), což může českým subjektům zajistit efektivní napojení výstupů vědecko-technologické spolupráce na potřeby brazilského průmyslu a konkrétních firem. Více informací o obou institucích lze získat také na webu SENAI.

Tento potenciál reflektuje také první veřejná soutěž programu DELTA 2 Technologické agentury ČR, která by měla být vyhlášena 25. června 2019 a v jejímž rámci by měly mít české podniky a výzkumné organizace možnost podávat návrhy projektů na spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji s řadou partnerů, mezi něž patří právě i SENAI.

Pro TA ČR se navíc nejedná o první navázanou spolupráci v regionu. V dubnu 2018 agentura podepsala také dohodu o spolupráci s Nadací pro výzkum státu São Paulo (FAPESP), díky níž by měla být realizována vědecká a technologická spolupráce mezi výzkumnými pracovníky z České republiky a brazilského státu São Paulo.

Pro české výzkumné i podnikatelské entity se tak evidentně v Brazílii otevírají stále nové příležitosti. Mezi ty vysoce aktuální patří i zmiňovaný program Brazil Tech Award. Ten formou soutěže nabízí možnost získat až 70 000 £ formou poskytovaných služeb nutných pro ustavení pobočky v Brazílii, konkrétně v hlavním inovačním a průmyslovém hubu, São Paulu.

Služby, které potenciální výherce obdrží, zahrnují například pronájem kanceláře pro první rok aktivit, pomoc s plánováním a rozvojem aktivit v teritoriu, právní, účetní a PR podporu, digitální marketingové kampaně a další. Soutěž cílí především na evropské scaleups v sektorech Smart Cities, Health, FinTech, Agritech, Manufacturing a Creative Tech a možnost podávání přihlášek je otevřena až do 30. srpna 2019 viz také harmonogram níže.

Více detailů k celému programu mohou zájemci nalézt také na webu Brazil Tech Award nebo se dozvědět osobně v rámci akce Smart Export Forum, které se uskuteční 19. června 2019 v Praze.

Fotografie převzaty z webu MPO ČR. Článek vznikl ve spolupráci MPO ČR s CzechInvest a TA ČR.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme