Technologie jsou v českém školství zanedbávané, ukázala krize

Distanční výuku doprovází podle očekávání mnoho komplikací. Výzkum České školní inspekce ukázal, že u dvou procent škol se do distanční výuky nezapojuje víc než polovina dětí, v 16 procentech základních škol nekomunikuje online čtvrtina žáků prvního z prvního stupně.

Podle dat agentury STEM/MARK, která analyzoval tým antiCovid-19 think-tanku IDEA a výzkumná agentura Daniela Prokopa PAQ Research, navíc tři procenta dětí nemají počítač nebo kvalitní internetové připojení a dalších pět procent se dostane k počítači jen někdy, protože jej sdílí s dalšími členy domácnosti. V některých regionech, například v Ústeckém kraji tak materiály učitelé dětem tisknou a dávají například do poštovní schránky.

Problémy s technickým zajištěním mají asi dvakrát častěji děti rodičů s nižším vzděláním. Kombinace omezené komunikace s učiteli a nedostatečné podpory při domácí výuce od rodičů, tak může tyto děti ve vzdělávání během období, kdy jsou školy zavřené, značně znevýhodnit.

Jak se ale zdá, kromě šití roušek ale umíme improvizovat i ve školství, vlna solidarity se totiž v posledních týdnech zvedla i právě vůči dětem, které zůstaly doma a jejichž vzdělání bylo z velké části na bedrech rodičů. Vznikly iniciativy, které se snaží distanční výuku doplnit, jedna z nich se jmenuje Pomáháme on-line, vznikla z existující Výukové agentury.

Přes sto dobrovolníků z řad středoškolských a vysokoškolských studentů v roli lektorů už zdarma pomohli s učivem okolo dvěma stům žáků a společně s nadací Srdce na dlani nabídli pomoc taky dětem z několika dětských domovů, kde je pro vychovatelky obtížné stihnout se učit se všemi dětmi.

Bezplatnou pomoc s přípravou na maturitu ze společenských věd zase nabízí třeba spolek vysokoškolských studentů s názvem Stužák, jehož členové za normálních okolností objíždějí střední školy s interaktivními workshopy rozšiřujícími výuku společenských věd.

Zjištění České školní inspekce taky ukazují, že na většině škol zdaleka ne všichni učitelé před krizí používali distanční formy vzdělávání pomocí technologií. A to je podle jednatele společnosti Výuková agentura Matěje Šacha, který za projektem Pomáháme on-line stojí, něco, co by se po této krizi mohlo změnit. „Myslím, že současná situace může přinést uvědomění, že je potřeba, aby učitelé i studenti uměli s technologiemi pracovat. Technologie ve školství byly zanedbávané,“ říká. „Na další případnou vlnu se snad připravíme líp,“ doplnil Matěj Šach.​

IDEA antiCovid-19 a PAQ Research chystají na červen a září další vlny šetření. Budeme tak moc reflektovat, jaké důsledky mělo zavření škol na vzdělání českých dětí a zda jsme v krizi opravdu něčemu naučili.

Převzato z týdeníku Euro. Autor: Eliška Halaštová

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme