Technologie, které zítra ovlivní svět

Světové ekonomické fórum (WEF) publikovalo zprávu Top 10 Emerging Technologies. Přední odborníci v ní definují deset nových technologických trendů, které v příštích letech ovlivní svět a budou se podílet na technologické revoluci.

Seznam průlomových technologií s nejvýznamnějším potenciálem pozitivně ovlivnit svět zveřejňuje WEF každoročně. V loňském roce to byly mikrojehly pro bezbolestné injekce a testy, solární rafinerie oxidu uhličitého, klinické testy na virtuálních pacientech, jednotná prostorová analýza fyzického i digitálního světa, digitální medicína, elektrifikace letectví, cement s nízkým obsahem uhlíku, kvantové senzory, zelený vodík a komplexní genomová syntéza.

Ilustrační fotografie

Jen pro představu – například celosvětový trh se zeleným vodíkem, vyráběným elektrolýzou pomocí energie z obnovitelných zdrojů, má v průběhu příštích třiceti let vyrůst do tržního objemu 12 000 000 000 000 dolarů.

Inovace, které (z)mění svět

Ani letošní top desítka nepřináší nečekaný pohled, experti zmiňují především technologie, které mají hrát klíčovou roli při hledání řešení mnoha světových problémů, od změny klimatu po veřejné zdraví. Zpráva Top 10 Emerging Technologies 2021 tak především potvrzuje, že inovační tempo míří v hlavním směru k udržitelnější a zdravější budoucnosti Země.

„Naším cílem je nejen poskytnout rozmanitý a inspirativní seznam, ale vždy identifikovat technologie s největším potenciálem změnit svět. A nejsou to jen ideje, některé z nich se prosazují už v současnosti,“ konstatoval Jeremy Jurgens, výkonný ředitel Světového ekonomického fóra. Technologickou top desítku je tak možno vnímat i jako seznam příležitostí pro ekonomiku zítřka. I pro tu českou.

Einstein, Bohr a další

Technologie, které se do top desítky dostanou, musejí být nejen významně přínosné pro společnost, ale také atraktivní pro investory a mít tak šanci prosadit se masově v horizontu pouhých pěti let. Samozřejmě ne všechny technologie, u nichž WEF předpokládá celosvětově významné sociální, ekonomické a environmentální dopady, se skutečně stanou běžnou součástí praxe a změní naše životy.

„Přesto jsme potěšeni, že se můžeme podílet na kolekci ambiciózních, potenciálně transformativních technologií. Některé z těchto inspirativních a využitelných nápadů bezpochyby přispějí k řešení nejnaléhavějších výzev naší doby, včetně klimatu, zdraví, zemědělství a komunikace,“ řekla Laura Helmuth, šéfredaktorka amerického populárně vědeckého měsíčníku Scientific American, který na zprávě s WEF spolupracuje.

Scientific American vychází nepřetržitě od 28. srpna 1845, a je tak nejdéle souvisle vycházejícím americkým časopisem. Pyšní se ovšem především tím, že s ním spolupracují přední vědci své doby, často nositelé Nobelovy ceny, mezi nimiž byli v minulosti například i Albert Einstein, Niels Bohr či Erwin Schrödinger.

Ilustrační fotografie

WEF Top 10 technologií 2021

Dekarbonizační technologie

Evropa akceleruje snahu se změnou klimatu, přidávají se i další státy a bude se muset rychle rozšířit množství technologií, které nabízejí řešení s nižší uhlíkovou stopou nebo vysávají oxid uhličitý ze vzduchu. Tyto technologie budou mimo jiné zahrnovat klimatizaci s nulovými čistými emisemi, nízkouhlíkový cement, obnovitelné zdroje energie a bílkoviny bez masa.

Samohnojivé plodiny

Zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech obsahujících dusík, jako je čpavek. Jen jeho produkce představuje až 2 % celosvětových emisí oxidu uhličitého. Nové inženýrské přístupy umožňují plodinám produkovat vlastní hnojivo napodobováním symbiotického vztahu mezi kořeny rostlin a půdními bakteriemi.

Dechové senzory pro diagnostiku onemocnění

Lidský dech obsahuje více než 800 sloučenin. Nové technologie dechu analyzují tyto sloučeniny a zjišťují změny v koncentracích sloučenin spojených s nemocemi. Testování v rané fázi prokázalo již potenciál technologií snímání dechu pro diagnostiku tuberkulózy, rakoviny i covidu-19.

Výroba léků na vyžádání

Farmacie je průmyslem velkých sérií. Nové poznatky a technologie však již dnes umožňují výrobu běžných léků přizpůsobených pro jednotlivce v přesné dávce a složení přímo na místě v lokální lékárně.

Energie z bezdrátových signálů

Zařízení, která k provozu nevyžadují příliš mnoho energie, jako jsou kardiostimulátory a chytré hodinky, by se mohla brzy bezdrátově nabíjet prostřednictvím signálů Wi-Fi a 5G. V budoucnosti nebude tedy nutné taková zařízení s nízkou spotřebou nikdy připojovat do sítě.

Kvalitnější stáří

Výzkum odhaluje pochopení mechanismů stárnutí a umožňuje tak vývoj cílených terapií, které by mohly odvrátit demenci a další onemocnění související s věkem. Zdravější stáří není příliš vzdálené.

Zelený amoniak

Zelený čpavek, který se vyrábí z čistších zdrojů vodíku, by mohl poskytnout ekologičtější hnojiva pro plodiny. Znamenalo by to další snížení emisí, které dusí planetu.

Bezdrátová biomarkerová zařízení

Monitorování chronických onemocnění, jako je cukrovka a rakovina, vyžaduje časté krevní testy k identifikaci a sledování určitých biomarkerů. Inovace v bezdrátových, přenosných a nositelných senzorech integrovaných v oděvu nebo kontaktních čočkách by mohly brzy tyto důležité informace nepřetržitě monitorovat.

Domy vytištěné z materiálů místních zdrojů

Stavba domů prostřednictvím 3D tisku by mohla pomoci vyřešit problém bydlení pro téměř dvě miliardy lidí světa. Inovace 3D tisku umožňují stavět domy z místních materiálů, jako je hlína, což šetří čas, peníze a energii na dopravu stavebních materiálů na místo.

Vesmírný internet věcí

Nejméně 10 miliard aktivních zařízení tvoří dnes internet věcí (IoT) a tento počet se v příštích deseti letech více než zdvojnásobí. IoT pro maximální efektivitu potřebuje zařízení rozšířená po celém světě, nicméně dnešní celulární sítě nepokrývají ani polovinu zemského povrchu. Obrovské mezery v konektivitě má vyřešit vesmírný systém IoT pomocí sítě levných nanosatelitů s nízkou hmotností obíhajících pouze několik set kilometrů od Země.

Ilustrační fotografie

Pohled expertních ajťáků

Světové ekonomické fórum není ani zdaleka jediné, které se budoucím technologiím věnuje. Zajímavé je bezesporu srovnání s pohledem The Computing Technology Industry Association (CompTIA), což je nezávislá americká certifikační autorita a jedna z nejvýznamnějších světových obchodních asociací pro IT průmysl. Její experti ve své zprávě konstatují, že technologie v podobě nápadů se stále objevují bezprecedentním tempem, nicméně jejich osvojení za ideou často zaostává.

I proto, aby CompTIA překlenula onu propast mezi příslibem a realitou, se letos zaměřila na inovativní představení praktického využití umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT). Obě technologie se totiž dostaly na první místo CompTIA seznamu v posledních třech letech.

Expertní ajťáci se proto rozhodli představit především to, jak mohou měnit současný byznys a život. Využili k tomu únorovou kvantitativní studii, která detekovala využití AI i IoT mezi čtyřmi sty předními americkými společnostmi, a poukazují tak na možnosti, které nejsou zcela nové, přesto se je stále učíme používat a zhodnotit tak všechny jejich výhody.

COMPTIA: TOP 5 AI

Prediktivní prodej a bodování potenciálních zákazníků

Prediktivní prodej upřednostňuje potenciální zákazníky tím, že odfiltruje nekvalifikované potenciální zákazníky. Umělá inteligence umožňuje efektivnější stanovení priorit prodejních vyhlídek prostřednictvím bodování potenciálních zákazníků a poskytuje podrobné analýzy v reálném čase.

CRM a optimalizace poskytování služeb

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a optimalizaci poskytování služeb monitorují a analyzují vzorce nakupování a používání zákazníků. Objem a složitost zákaznických transakcí roste – to znamená, že je k dispozici více dat a je to složitější. Umělá inteligence dokáže tato data efektivně zpracovat, aby odhalila vzorce a poskytla přesné informace o zákaznících.

Chatboti a digitální asistenti

Chatboti a digitální asistenti jsou aplikace používané k vedení online konverzací prostřednictvím textu nebo převodu textu na řeč namísto živých agentů. Tyto aplikace se učí z historických dotazů zákazníků, identifikují vzorce a předvídají pravděpodobné chování zákazníků. S využitím metody zpracování přirozeného jazyka (NLP) mohou dokonce interpretovat vzorce lidského hlasu a poskytovat odpovědi v intuitivním rozhraní. A přestože jsou to vlastně „stroje“, dokážou poskytovat „lidský“ zákaznický zážitek.

Pokročilá detekce hrozeb kybernetické bezpečnosti

Platformy pro detekci kybernetických hrozeb založené na umělé inteligenci využívají strojové učení k analýze historických dat a autonomně předvídají a odhalují potenciální kybernetické hrozby. Umělá inteligence umožňuje analyzovat ohromné množství dat a tím detekovat známé hrozby v reálném čase, čímž minimalizuje škody a ztrátu dat.

Inteligentní automatizace marketingu

Nástroje založené na umělé inteligenci harmonizují data z různých zdrojů a automaticky sestavují prediktivní analýzy o zákaznících. Software shromažďuje data, aby se naučil nákupním cyklům zákazníků a motivátorů, což umožňuje efektivní marketingovou komunikaci.

Ilustrační fotografie

COMPTIA: TOP 5 IOT

Sledování majetku

Monitoring majetku a zásob i jejich využití v reálném čase zpřesňuje provozní logistiku. Senzory jsou zabudovány do zařízení nebo k němu připojeny a data jsou v reálném čase odeslána zpět do softwaru pro centralizovanou správu ke zpracování a analýze.

Průmyslový monitoring

Průmyslové monitorování zlepšuje výkon, produktivitu a efektivitu průmyslových procesů ve výrobě, těžbě, utilitách i v dalších průmyslových odvětvích sledováním stavu majetku, předpovídáním údržby a zajišťováním kvality. K posouzení stavu stroje či kontrole produktu využívá chytré senzory a centrální analytický systém.

Chytré odznaky

Jejich pomocí mohou organizace zaujmout jednoduchý, ale sofistikovaný přístup k identifikaci, lokalizaci a poskytování bezpečného přístupu personálu ve svých zařízeních. Chytré odznaky jsou přenosné sledovače na ID kartě, které využívají vestavěné senzory IoT k poskytování přesné a nepřetržité geolokace pro sledování prostoru a pohybu v něm, oznamování zón a monitorování bezpečnosti a zabezpečení pracovníků.

Správa vozového parku

Automatizované procesy v reálném čase pro sledování používání a údržby vozidla i výkonu řidiče. Správa vozového parku využívá telematické senzory připojené k vozidlům. Ty předávají informace zpět do řídicího softwaru, což dovoluje lépe alokovat zdroje, plánovat i přizpůsobovat se vývoji situace.

Chytré budovy

IoT dovoluje díky propojeným senzorům a softwaru monitorovat různé charakteristiky a parametry budov a získané údaje využít pro optimalizaci prostředí i provozu budovy. Typickými oblastmi jsou například řízení zabezpečení nebo klimatizace.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban

Doporučujeme